Soome-ugri rahvaste III maailmakongressi sektsioonid

1. töörühm – poliitika
Inimõigused ja põlisrahvaste õigused

 • inimõigused ja õigusriik, põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused inimõiguste põhikomponendina; rahvusvahelised kokkulepped ning põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused;
 • põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigusi käsitleva seadusandluse funktsioneerimine riiklikul ja regionaalsel tasandil ning seadusandluse vastavus ühiskonna tegelikule olukorrale;
 • demokraatlikud protseduurid rahvuse kui subjekti sees.

2. töörühm – kultuur ja haridus
Emakeel kui rahva püsimajäämise üks põhialustest

 • õigus emakeelsele haridusele ja emakeelse hariduse korraldamine kakskeelsuse tingimustes;
 • perekonna ja naise tähendus kakskeelse kultuuri arengus ja emakeele säilitamisel;
 • kultuuritraditsioonid ja kolmanda aastatuhande väljakutsed; rahvuskeelte rikastamine nende omapära arvestades;
 • kultuur, ühiskondlikud organisatsioonid ja rahvuslik intelligents ning nende tähendus rahvuslikule arengule;
 • kultuuri- ja keeletraditsioonide säilimise ja arengu probleemid diasporaas.

3. töörühm – ökoloogia ja tervishoid
Regioonide areng ja elukeskkonna ning rahva tervis

 • keskkonnaprobleemide mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele ning arengu ja keskkonna vastuolu lahendamise võimalused;
 • regioonide areng ja põlisrahvaste tervis.

4. töörühm – meedia ja informatsioonisüsteemid
Soome-ugri keelte ja kultuuride propageerimise strateegia järgmisel sajandil

 • meedia ja informaatika võimalused soome-ugri keelte ja kultuuri arendamisel
 • mida teatakse soome-ugri rahvastest maailmas – kuidas suurendada ning levitada informatsiooni

5. Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni kongress

Print Friendly, PDF & Email