Kuni hääl ei lahtu: noor Jamali kirjanik andis välja teise raamatu

Noore neenetsi Dmitri Keltšini teine teos kannab pealkirja “Пока голос не остыл” (Kuni hääl ei lahtu). Raamat räägib lummava looduse taustal läbi mõne valitud päeva loo ühe noormehe elus toimuvast, tema enesotsinguist ja suhetest. Raamatu kaanekujundse tegi andekas saami kunstnik…

Maride rahvuslik organisatsioon pöördus vabariigi juhi poole

Maride rahvuslik organisatsioon Mari Ušem (Mari Liit) tegi 25. märtsil vabariigi juhile avaliku pöördumise, mille avaldame järgnevalt täismahus. Teksti tõlkinud Fenno-Ugria nõuniku Jaak Prozese sõnul on pöördumise sügavam sisu see, et marid on riigivõimustruktuurides alaesindatud. “Rahvas tunneb, et nad on riigi vahetust…

Vladimr Zorin:  Vene Föderatsioonis elavate rahvaste arv võib suureneda

Rahvaloenduse tulemusena võib Vene Föderatsioonis elavate rahvaste arv suureneda. Sellest teavitas Mikluho-Maklai nimelise etnoloogia- ja antropoloogiainstituudi juhtiv teadur, Vene Föderatsiooni ühiskondlike organisatsioonide palati religioonide ja rahvusvaheliste suhete esimees Vladimir Zorin. Ta märkis, et kuna nõukogude ajal märgiti passi rahvus siis…

Põlisrahvaste assotsiatsiooni foorum ja kongress toimuvad Salehardis

Vene Föderatsiooni väikesearvuliste põlisrahvaste* II foorum ja IX kongress toimub 4.-8. aprillini Jamali-Neenetsi autonoomase ringkonna pealinnas Salehardis. Ürituste raames kohtuvad põlisrahvaste kogukondade vanemad ja noorte liidrid, teadlased ja eksperdid, ühiskondlike organisatsioonide ja võimuorganite esindajad, kes on seotud väikesearvuliste põlisrahvaste tegevusega…

Vene Föderatsiooni kõige innukamad teatrikülastajad elavad Marimaal

Vene Föderatsiooni kultuuriministeeriumi andmetel tegutseb Mari El Vabariigis 6 professionaalset teatrit. Äsja avaldatud andmete põhjal tuli vabariigis 2019. aastal tuhande elaniku kohta 433 külastust ja seda on üle 10% rohkem kui 2018. aastal. Mõnevõrra väiksema näitajaga oli teine Permi krai,…

Saami aktivist kaebas diskrimineerimise üle

Vene Föderatsiooni konstitutsioonikohus kontrollib seadusandlust, mille kohaselt võimuorganid keeldusid jahiloa andmisest linnakorteris elaval põlisrahva esindajal, kes ei jälgi oma rahva traditsioonilisi eluviise. Kontrolli initsieeris Murmanski oblasti põliselanik, kes vastavat luba ei saanud. Andrei Danilov on rahvuselt saam, kes praegu elab…

Aleksei Gabov Komi riiginõukogule: "Me peame ühes suunas liikuma!"

Komimaal allkirjastati Komi Vabariigi kohaliku parlamendi ja komide ühiskondliku liikumise Коми войтыр (tõlkes Komi rahvas) koostööleping. Allkirjad andsid liikumise juht Aleksei Gabov ja parlamendi spiiker Sergei Usatšov. Sergei Usatšov sõnul on kaks osapoolt – parlamendisaadikud ja ühiskondliku liikumise liikmed väga sarnased. “Nad…

Valmib esimene udmurdi õudusfilm

Ektonika muusikafestival tegeleb esimese udmurdi õudusflimi loomisega. Filmi autorid on asjaarmastajad. Filmitakse projekti „Кышкыт кино“ (tõlkes õudne kino) raames. Projekti eesmärk on viia hobirežissöörid kokku professionaalsete filmitegijatega selleks, et teha tutvust filmitegemise peensustega. Loominguline grupp koguneb iga pühapäev meediakeskkonnas udmurt.live, kus…

Udmurdi noorteorganisatsioon Šundõ sai uue esimehe

Märtsi algul toimus Udmurdi Vabariigi rahvaste sõpruse majas 16. udmurdi noorte organisatsiooni Шунды (Šundõ) 16. konverents, mille käigus anti aru ka möödunud kolmest tegevusaastast ning valiti ametisse uus juht ja juhatus. Konverentsil osales 70 hääleõiguslikku organisatsiooni liiget, kokku 16 rajoonist. Häälteenamusega…

Komimaal valmis eelnõu, mis võimaldaks komikeelset kohtupidamist

Sõktõvkari linnavolikogu liige Nikolai Udoratin valmistas ette seaduseelnõu, mis võimaldab komikeelset kohtupidamist. See eeldab, et kohtupidamise keele võib valida inimene, kelle suhtes on algatatud kohtumenetlus. Kui inimene valib komi keele, siis kohtupidamine toimub komi keeles ja samuti koostatakse komi keeles…

Salehardis tähistati handikeelse ajalehe 20. sünnipäeva

Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna handikeelne ajaleht Лух авт (tõlkes Angali neem) sai 20 aastaseks. Pidulik kontsert-aktus toimus Salehardi rahvuskultuuride keskuses ning kutsutute hulgas olid võimuesindajad, rahvasaadikud, lugejad, ajakirjanikud, õpetajad ja kooliõpilased. Peatoimetaja Gennadi Keltšin tänas peokõnes kõiki lugejaid, kes emakeelset ajalehte ootavad…

Põlisrahvaste pühad paigad võivad saada kaitseala staatuse

Ettepanek võtta põlisrahvastele tähtsad pühakohad erilisema kaitse alla tehti bioloogiateaduste kandidaat Jevgeni Morguni loengus, mis toimus rahvusvahelises Arktika uurimise teaduskeskuse veebikoolis. Teaduskeskuse keskkonnakaitse sektori juhtivteadur Morgun rääkis vene ja välismaistele uurijatele ning aspirantidele kogemustest, mis puudutavad Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna kaitstavate…

Mauri Kunnase populaarne lasteraamat tõlgiti mäemari keelde

Mari Vabariigi 100. sünnipäeva auks said marid oma lugemislauale uue mäemarikeelse tõlkeraamatu, mis kannab pealkirja Пи йых Калевала. Soome populaarse lastekirjaniku ja illustraatori Mauri Kunnase raamatu Koirien Kalevala* tõlkis Julia Kuprina. Mäemarikeelse tõlkeraamatu väljaandmist finantseeris HTM Hõimurahvaste Programm. Projekti toetasid soome…

Suri Mordva Vabariigi riigilipu autor Andrei Aljoškin

27. veebruaril suri Mordva Vabariigi ja Vene Föderatsiooni teeneline kunstnik, kahekordne Mordva Vabariigi riikliku preemia laureaat ja Mordva Riikliku Ülikooli professor Andrei Aljoškin. Ersamordvalane Andrei Aljoškin sündis 10. veebruaril 1959. aastal Tšeljabinskis. Tema vanaisa oli väljasaadetud Siberisse. Vanaisa unistas Mordvamaale…

Komi Vabariigi juht tunnustas rahvuslikku liikumist. Lisatud Jaak Prozese kommentaar

Komi Vabariigi juht Vladimir Uiba osales rahvusliikumise Komi Voitõr (Komi rahvas) 30. aastapäevale pühendatud ümarlauas, mille teema oli “Komi rahvusliikumise osa ja tähendus Komi Vabariigi arengus”. Oma kõnes märkis Uiba, et nii vabariigile kui ka kogu Vene Föderatsioonile keerulisel ajal…

Ava link: Kalevala päeva tähistatakse seekord virtuaalselt!

28. veebruaril tähistatakse Kalevala päeva. Aastatega on kujunenud traditsiooniks tähistada Kalevala päeva nii Soomes kui ka Karjalas ning päeva tähistamine ei ole seotud ainult Kalevala esmailmumisega, vaid on ühtlasi karjala ja soome kultuuri pidupäev. Tänavu toimub aga kõik teisti, näiteks lüüdikarjalased…

Eesti Keele Instituudis on valminud eesti-komi veebisõnastik

Eesti Keele Instituudi sugulaskeelte sõnastike sarjas on valmis saanud järjekordne veebisõnastik – „Eesti-komi sõnaraamat“. Sõnaraamatut saab kasutada instituudi kodulehel aadressil www.eki.ee/dict/komi. Komi keel on Venemaal peamiselt Komi Vabariigis kõneldav soome-ugri keel, mis kuulub koos udmurdi ja permikomi keelega permi keelerühma….

Kodanikuaktivist nõudis kohtus komi keelt

Sõktõvkari linnakohtus toimus istung, kus kodanikuaktivist Aleksei Ivanovi süüdistati osalemises Navalnõi toetuseks korraldatud ebaseaduslikult miitingul. Kohtus keeldus mees vene keeles rääkimast, vastates kohtunikule komi keeles. „Ise kutsuvad mind kohtusse välja, ei lase mul rahulikult töötada. Ma ei pea käituma nende…

Kultuuriakadeemias algab soomeugriteemaline loengusari

Märtsis algab Viljandi kultuuriakadeemia loengusari “Soome-ugri kultuurid”, mis kuulub soome-ugri kultuuripealinn 2021 sündmuste kavva. Virtuaalsele kursusele on oodatud kõik huvilised, kel on soov uurali rahvastest, nende keelest ja kultuurist rohkem teada saada. Loengusarjas vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid, uurali keelepuu…

Komi riiginõukogu soovib regioonidele jätta senisest enam maksutulu

Komi Vabariigi Riiginõukogu esitab Vene Föderatsiooni kõrgeimatele riigivõimu organitele ettepaneku muuta föderaalset seadusandlust nii, see suurendaks Vene Föderatsiooni kuuluvate vabariikide, kraide ja oblastite sissetulekuid. Ettepanekut hakati arutama 18. veebruaril. Ettepaneku seletavas osas on kirjas, et koroonaviirusest tulenev 2020. aasta majanduskriis…

Alustati põlisrahvaste registrisse kandmist

Esimesena esitas oma dokumendid Vene Föderatsiooni põlisrahvaste registrisse kandmiseks Jamali poolsaare põhjapõdrakasvataja Liina Agitševa. Selleks registreeris ta ennast vastuvõtule Vene Föderatsiooni rahvusasjade agentuuri põlisrahvaste osakonda ja sõitis Moskvasse. Tema abikaasa aga otsustas dokumendid vormistada elukohajärgselt Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas. Moskvas läbis…

Vene Föderatsiooni linnades toimub etteütlus komi keeles

Komi keelne etteütlus (Ӧтувъя коми диктант) toimub 19. veebruaril ja on pühendatud rahvusvahelisele emakeele päevale*. Ettevõtmise peakorraldajaks on komi rahva esindusorganisatsioon Komi võitõr. Etteütlus toimub Sõktõvkaris, Rahvaste Sõpruse Majas.  Sellest võib osa võtta igaüks, eelnevalt tuleb end aga registreerida ja…

Karjalas austati kuulsa rahvalauliku mälestust

10. veebruaril möödus 120. aastat kuulsa Karjala rahvalauliku ja itkeja Anna Tšesnokova (1901-1974) sünnist, mida tähistati tema kodukülas Pühadärvi (Svjatozero), mis paikneb Prääsa rajoonis. Külakalmistul asetati ta hauale lilled ja meenutati, milline ta oli ja kuidas tema juurde sõitsid rahvaluulet…

Kersti Kaljulaid: peaksime murdekeeltele rohkem tähelepanu pöörama

13. veebruaril toimus Abja-Paluojal soome-ugri kultuuripealinna avaüritus, kus võttis sõna ka president Kersti Kaljulaid, innustades inimesi murdekeeli rohkem hoidma. President sõnas, et tal on hea meel, et sel aastal on soome-ugri kultuuripealinn just Abja-Paluoja ja meenutas sõnavõtus New Yorgi ÜRO…

Udmurdimaal tähistatakse ülemaailmset pelmeeni päeva

Udmurdimaa on pelmeenide kodumaa, kus tegelikult on säilinud väga palju unikaalseid kohalikke rahvustoite. Kuid just pelmeenidele on pühendatud suisa mitmepäevane festival, mis kulmineerub sel aastal 13. veebruaril. Seekord tähistatakse ülemaailmset pelmeenipäeva põhjalikumalt kui varem, sellest on kujunenud terve nädala kestev…

Jugra lasteaiad võtsid kasutusele handikeelsete sõnadega pusle

Handi keele paremaks õpetamiseks ja õppimiseks otsustati Handi-Mansi autonoomses ringkonnas, Belojarski rajoonis koostada pusle, millel handikeelsed sõnad. Pusle autor Tatjana Ljubavina sai idee pusle tegemiseks koolist, sest oli sageli mõelnud, et handi kooliõpilastele pole piisavalt keeleõpet toetavaid mänge või mistahes muid…

Eesti riigipea tervitab soome-ugri kultuuripealinna avatseremoonial 25 miljonit pidulist

Laupäeval, 13. veebruaril võtab Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja ametlikult vastu soome-ugri kultuuripealinna tiitli. Sümbollinnu Tsirgu annab mulkidele üle Baškiirias asuvalt ida-mari küla Miškan. Avatseremoonial tervitavad soome-ugri rahvaid teiste seas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kultuuriminister Anneli Ott ja Mulgimaa patroon, president…

Filmimees Enn Säde: kõige tähtsam on, et silmad näeksid ja mõistus veel tuksuks

Filmimees Enn Säde pälvis äsja kultuurivaldkonna riikliku elutööpreemia. Pärnakast Säde on teinud filme nii helioperaatori, režissööri kui ka stsenaristina, ta on kirjutanud kaks raamatut, kuid peab end täna hoopis pensionieas töötuks vabakutseliseks, kes nokitseb kodus vanade videote, fotode ja kirjutiste…

Saami rahvuspüha tähistati ka Murmanskis

Saamide rahvuspüha auks korraldati Murmanski oblastis näituseid, kontserte, temaatilisi õhtuid ja temaatilisi õppetunde koolides. Saamidele pühendatud sündmused algasid 6. veebruaril miitinguga Murmanski Rahvaste Sõpruse Maja ees, Murmanski oblasti koduloomuuseumis avatakse kunstinäitus saamidest maalidel, mis on kokku kogutud nii muuseumi- kui…

6. veebruaril tähistatakse saamide rahvusliku ühinemise aastapäeva

Saami rahvuspüha tähistab ühe olulise koostöö algust ja alanud aastal möödub selle algusest juba 104 aastat. Kuid millisest koostööst täpsemalt jutt ja mida saamide kohta veel teada võiks, sellest kõnelebki järgnev kirjatükk. Sekka on lisatud ka unikaalne pildigalerii ning üks…

Karjala muusikud avaldasid livvikeelse muusikaalbumi

Karjala ansambel ILMU andis välja oma esimese täispika CD-plaadi, millel on kaheksa Aunuse karjala ehk livvikeelset laulu.  Tekstid räägivad enamasti Karjala looduse ilust, muusika autorid on tuntud karjala muusikud. ILMU muusika on segu elektrooniliste, rahvapillide ja klassikaliste muusikainstrumentide mängust, sest…

Fennougristika suurkuju Paul Alvre 100

Käesoleva aasta alguses möödus 100 aastat meie rahvusliku fennougristika suurmehe, Tartu Ülikooli professori Paul-Johannes Alvre sünnist. Alljärgnevalt teeme pikema ülevaate mehe elust ja tööst. Paul Alvre (aastani 1937 Simenson) sündis 3. jaanuaril 1921 Tartus, käsitöölise perekonnas. Ta lõpetas 1941. aastal…

Jamali põhjapõdrakasvatajatest tehtud foto tõi ajaloolise võidu

Maailma ühe tunnustatuima fotokonkursi Travel Photographer of the Year võitis esimest korda ajaloos venelane Vladimir Aleksejev. Üks tema fotodest – “Põhjapõdrakasvatajad” – tõi võidu ja Aasta reisifotograafi tiitli. Veel pälvisid žürii tähelepanu fotod, millel oli kujutatud Lahores asuvat Wazir Khani mošeed,…

Peterburis asuv Soome viisakeskus hakkas dokumente vastu võtma

Peterburis asuv Soome viisakeskus alustas 1. veebruarist viisadokumentide vastuvõtmist. Esialgu võetakse dokumente vastu esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 9.00-14.00. Viisataotlusi võivad sisse anda Peterburi, Leningradi oblasti, Kaliningradi oblasti, Neenetsi autonoomse ringkonna, Komi Vabariigi, Novgorodi, Pihkva ja Vologda oblastite elanikud. Seotud…

Tsirgulind jõudis Miškinost Tallinnasse ning on teel Mulgimaale

Soome-ugri kultuuripealinn 2021 Abja-Paluoja avab oma aasta laupäeval, 13. veebruaril ja siis jõuab Mulgimaa pealinna kohale ka tsirk – soome-ugri rahvaste mütoloogiast tuntud ilmalind. Äsja Miškinost Tallinnasse jõudnud tsirgulind puhkab just hetkel oma tiibu Fenno-Ugria kontoris. Soome-ugri rahvaste mütoloogiast tuntud…

Udmurdikeelne noorteleht tähistas 10. sünnipäeva

28. jaanuaril tähistati Udmurdi vabariigis ainsa udmurdikeelse noorte ajalehe “Dart” 10. sünnipäeva. Õhtu eesmärk oli populariseerida noorte udmurtide seas rahvuskeelseid massiteabevahendeid. Dart-лы 10 ар! nimelise peoõhtu programmi raames oli noorte udmurdi artistide kontsert, avati fotonäitus ning tehti kokkuvõte udmurdi noorte…

Teadlased: karuputke levik võib olla põlisrahvastele kahjulik

Arktika-uuringute teadusliku keskuse andmeil on Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna arktilistel aladel hakanud levima karuputk, mis võib omakorda kahjulikult mõjuda sealsete põlisrahvaste traditsioonilisele majandusele. Karuputk on hakanud levima kliima soojenemise tõttu. Regioonis toimunud loodusvaatluste tulemusel on selgunud, et tunduvalt on muutunud tundra…

Sõktõvkaris mälestati komi tähestiku loojat

Komi rahvusraamatukogus toimus mälestusõhtu „Vassili Molodtsov (1886-1940) ja tema aeg“, mis oli pühendatud väljapaistva keeleteadlase, pedagoogi ja ühiskonnategelase 135. sünniaastapäevale. Õhtust võtsid osa keeleteadlased ja koduloolased, kultuuritöötajad ja ühiskonnategelased. Üldsusele esitleti ajalooteaduste kandidaadi Jelena Bole raamatut „Molodtsovi tähestik ja tema…

Jamali põlisrahvaste kalapüügi kvooti suurendati kuus korda

Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna põlisrahvastele eraldatava kalapüügi kvooti suurendati 2022. aastaks kuus korda. Nii võivad kohalikud nüüd siialiste perekonda kuuluvaid kalu püüda ühetkokku 1135 tonni. Vastavad kvoodid on 2021. aastaks eraldatud 1674 põlisrahva esindajale. Kvoodi saamine annab põlisrahvastele õiguse püüda vääriskala…

Soome-ugri kultuuripealinn 2021 seletas lahti oma logo

13. veebruar läheb soome-ugri kultuurilukku, sest sel päeval võtab Mulgimaal asuv Abja-Paluoja pidulikult vastu soome-ugri kultuuripealinna tiitli ning seda sümboliseeriva Tsirgu. Äsja avaldas tulevane kultuuripealinn ka oma logo, mis kätkeb endas arhailiste mulgi mustrite värvide ja linaõie maagiat, mis on…

Ilmunud on unikaalne fotoalbum uurali rahvastest

ERMi kirjastamisel on ilmunud fotoalbum “Rahvas – see tähendab inimesi. Soomeugrilased ja samojeedid vanadel etnograafilistel fotodel” täis unikaalseid ja enamasti avaldamata pilte. Raamat on hea sissejuhatus 26. veebruaril ERMis avatavale näitusele ning sel aastal Eestis toimuvale soome-ugri maailmakongressile. Pildid pärinevad…

Jaak Prozese ülevaade: kas udmurtidel on võimalik häält teha?

Peaaegu kõik suuremad Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvad pidasid mullu oma kongresse, mis enamasti toimuvad iga nelja aasta tagant. Tavapäraselt korraldatakse kongressid enne soome-ugri rahvaste maailmakongressi, et valida sinna delegaadid. Nüüd oli aga kõik pisut teisiti, alustab Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes…

Taani animafilm sebrast kõlab ka ersa keeles

Taani noore filmilooja Amalie Næsby Ficki  2016. aastal valminud animamuusikal „Ztriwer“ on õpetlik ja haarav lugu sebrast, kellel kadusid ära mustad triibud ja sellest, et isegi kõige lootusetumas situatsioonis tulevad appi tõelised sõbrad. Kuna pelgalt taanikeelsel filmil pole võimalik maailmas läbi lüüa,…

Uusaastapidustused soome-ugri etnopargis püstitasid külastajarekordi

Komimaal Õbi külas asuv maailma ainuke soome-ugri etnopark võttis uue aasta vastu meeleoluka programmiga. Külalisi meelitati kohale rahvustoitude ja suveniiride valmistamise töötubadega, tutvustati soome-ugri rahvaste jõulu- ja nääritraditsioone. Huvilised õppisid valmistama komi rahvusrooga šangasid, imbiri präänikuid, pomooride kitsekujulisi küpsiseid ja…

In memoriam Nikolai Išutkin (1954-2021)

12. jaanuaril suri Covid-19 viiruse tagajärjel Mordva Vabariigi kirjanike liidu esimees, lasteajakirja Чилисема (Tšilisema) peatoimetaja ja Vene Föderatsiooni soome-ugri ajakirjanike assotsiatsiooni esimees Nikolai Išutkin. Išutkin töötas peale Mordva riikliku ülikooli keeleteaduskonna lõpetamist  üle 10 aasta ajalehes Erzjan Pravda. 1987. aastal asus…

Mordva Vabariik tähistas 91. sünnipäeva

Mordva Vabariik tähistas 10. jaanuaril oma  91. sünnipäeva. Sel puhul õnnitlesid vabariigi elanikke riiginõukogu esimees Vladimir Tšibirkin ja riigipea kohusetäitja Artjom Zdunov. Mõlemad märkisid oma tervituses, et sel päeval on suur tähendus autonoomia territooriumil elanud rahvale. Autonoomia saavutamine aitas kaasa…

Komi Vabariigis on uus rahvuspoliitika minister

Komi Vabariigi riigipea Vladimir Uiba allkirjastas 22. detsembril käskkirja, millega määras uueks rahvuspoliitika ministriks Roman Noskovi, kestöötas alates 2014. aastast Sõsolski rajooni administratsiooni juhina. Roman Noskov sündis 1965. aastal Visinga külas, kõrghariduse omandas ettevõtluse ja õiguse valdkonnas. Teda on iseloomustatud…

Neenetsite saatus teeb Rootsi ajakirjaniku nukraks

Legendaarne Rootsi ajakirjanik Bert Sundström matkas Vene Föderatsiooni arktilistes tundrates ja tunnistab, et nähtu tegi ta nukraks. Ajakirjaniku sõnul on polaaraladel elav rahvas muutunud aina tsiviliseeritumaks ja hülgab tavapärast eluviisi. Sundströmi sõnul on neenetsid, keda on jäänud vaid mõned tuhanded,…

Jamalis luuakse neenetsi laikade säilitamise keskus

Esimene selline keskus põhjapõtrade ajamiseks aretatud koerte keskus luuakse Salehardis 2021. aastal. Keskus kavatsetakse avada 2021. aastal ja selle eesmärk on tõu puhtuse säilitamine Teadlaste sõnul on Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas säilinud selle tõu kõige puhtamad esindajad, samuti nende koerte väljaõpetamise traditsioonid,…

Sõktõkvari tänavatele paigutati komikeelsed reklaamid

Üheksa komikeelset suuremõõdulist reklaambannerit paigutati Sõktõvkari tihedama liiklusega tänavate äärde, teatati Sõktõvkari linnavalitsusest. See toimus komi rahvusorganisatsiooni „Коми войтыр“ algatusel, mida toetati linnavalitsuse projektikonkursil. Linnavalitsus soovis projektikonkursi abiga propageerida noorte seas sportlikke ja terveid eluviise, samuti luua positiivset reklaamtoodet riigikeeltes….

Mari rahvuslik organisatsioon avaldas oma ajalehe

8. detsembril ilmus mari rahvusliku organisatsiooni „Mari ušemi“ – (Mari liit) samanimeline ajaleht. „Aastaid tagasi oli organisatsioonil küll oma ajaleht „Mari tšang“ (Mari ärataja), kuid liidu praeguse esimehe Igor Kudrjavtsevi sõnul on see unustatud. Kudrjavtsevi usub, et on uus väljaanne…

Karjalas ilmus karjalakeelsete kohanimede sõnastik

Kirjastus Периодика andis välja karjalakeelsete kohanimede sõnastiku. Sõnastikus on kohanimed, mida kasutavad kohalikud karjalased kui ka inimesed, kes varem elasid Karjalas. Kokku on raamatus 1400 terminit ehk sõnakirjet. Need kirjeldavad toponüümide, jõgede, järvede ja soode nimetuste kujunemist ja vastastikuseid seoseid….

Fenno-Ugria Asutuse jõulutervitus

Pühadekaardil on lihtne ja selge soov, mis viib meid uude aastasse. 2021 algab küll segaste tunnetega, ent helge lootusega, et juunis kohtume kõik päriselt Tartus. Seotud lingid • VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Tartus • Peeter Laurits: lõpuks ometi on…

Kuidas tähistavad jõule soome-ugri rahvad

Kuivõrd Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja kannab 2021. aastal meie hõimurahvaste maailmas prestiižset soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, tutvustab Anti Lillak ajalehes Sakala lugejale ka meie sugulasrahvaste traditsioone. 🎄 Kui esmalt seostuvad soome-ugri rahvad peamiselt maausuga, võib tulla üllatusena, et ka neil on omad…

Avalda arvamust: kuidas kirjutada ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimesid eesti tekstis?

Emakeele Seltsi keeletoimkond ootab ettepanekuid teemal “Ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede kirjutamine eesti tekstis”. Vastavalt oma kevadisel koosolekul ja hilisemas meilivestluses läbi arutlusele tulnud Peeter Pälli koostatud soome-ugri keelte nimede transkribeerimise tabelid on nüüd avatud avalikuks aruteluks. Arvamusi…

Tverikarjalased tahavad luua rahvusliku käsitöö meistrikodade võrgustikku

Tverikarjalased avasid Tveris rahvusliku käsitöö meistrikoja “Курчин-Мурчин” (kurtšin-murtšin, e.k. pahupidi-tagurpidi). Projekti läbiviimiseks saadi innustust kontaktidest, mis meistritel tekkisid komandeeringutest erinevate soome-ugri rahvaste juurde. Edaspidi kavatsetakse aga luua terve meistrikodade võrgustik, mis aitaks kaasa tverikarjala naiste käsitöö säilitamisele ja arendamisele. Meistrikodades kavatsetakse…

Joškar-Olas autasustatakse tublimaid marikeelsete raamatute lugejaid

Joškar-Olas tehti konkursi „ Rahvuskeelse kirjanduse lugemise liider“ kokkuvõtteid. Konkurss toimus seekord terve aasta, alates 1. jaanuaril ning lõppes 1. detsembril. Konkursiga oli seotud 13 linnaosa raamatukogu. Terve aasta jooksul jälgiti, kes külastajatest kõige enam huvituvad mari keelsest kirjandusest. Selliseid…

Baškortostani maride rahvuskultuuri autonoomia «Эрвел Марий» sai uue juhi

Baškortostani maridel on eriline tähendus maride rahvusliikumises. Milline täpselt, sellest teeb ülevaate Fenno-Ugria Astuse nõunik Jaak Prozes. Ühest küljest moodustava Baškortostani marid suurima maride kultuurautonoomia väljaspool Mari Vabariiki, sest Baškortostanis elab 2010. aasta rahvaloenduse andmete järgi 103 658 mari. Teiselt küljest aga on…

Lugu sellest, kuidas Tallinna koolilapsed koroona kiuste eheda liivlasega kohtusid

Ikka vahel küsib mõni kooliõpetaja, mil moel saab ta oma õpilastele soome-ugri rahvastest kõnelda nii, et see lastele ka arusaadav ning põnev võiks olla. Esimene samm on Fenno-Urgia Asutusega ühendust võtta, nagu tegi seda õpetaja Maarja Vinkel. Nii sai teoks…

Jaak Prozese ülevaade: nii tähistati mari kirjakeele päeva

10. detsembril on mari kirjakeele päev ehk Марий тиште кече. 1775. aastal ilmus just sel päeval Peterburis esimene mari kirjakeele grammatika. 30 aastat tagasi tegi mari keeleteadlane, akadeemik Paul Ariste õpilane Juri Anduganov ettepaneku tähistada ametlikult mari kirjakeele päeva. Mari…

Muusikutele pühendatud Hõimukalender 2021 on ilmunud

Aasta lõpule kohaselt ilmus äsja Fenno-Ugria Asutuse hõimukalender 2021, mis seekord on pühendatud soome-ugri rahvaste noortele muusikutele. Nii kohtub meie kalendris nüüd saami räpp komi popiga ja udmurdi rokk sölkupite folgiga. Iga kalendrikuu juures kõneleb üks soome-ugri artist või ansambel…

Udmurdimaal on uus tähtpäev – rahvusliku ajakirjanduse päev

Udmurdi Vabariigi riiginõukogu kinnitas 4. veebruari udmurdi rahvusliku ajakirjanduse tähtpäevaks. Ühtlasi kanti see tähtpäev ka Udmurdi Vabariigi pidupäevade ja mälestuspäevade seadusesse. Uues seaduses on ühtekokku 19 mälestuspäeva ja 14 pidupäeva. Kuupäev 4. veebruar ei ole juhuslikult valitud. Põhjuseks asjaolu, et 1915….

Udmurtide Tol Babai kutsub kokku muinasjututegelasi

Udmurtias avab aastavahetuse pidustused IX regioonidevaheline festival “Muinasjutukangelased Tol Babai kodumaal” korraldatakse udmurdi Pakasetaadi residentsis. Festival toimub 12. detsembril. Üle Venemaal Udmurdi Vabariigi maagilisse paika kogunevad tegelased süütavad kuusel üheskoos aastavahetuse tuled ja etendavad muinasjutte nii lastele kui ka täiskasvanutele….

Komi Vabariik pakub viirusesse haigestunuile tasuta taksoteenust

Koroonaviirusega võideldes on Venemaal võetud kasutusele vägagi ekstreemseid meetodid, kuid seni pole neist piisanud. Näiteks on inimeste ja ettevõtete trahvimine karantiininõuete rikkumiste pärast on Komimaal elementaarne. Samas kasutatakse ka mitmeid uudseid meetodeid, näiteks on kohaldatud kauplustele sanitaartunnid. Nüüd sõidavad aga…

Venemaa riigiduuma ootab valitsuselt etnoloogilise ekspertiisi seaduseelnõu

Venemaa riigiduuma rahvusasjade komitee esimees Valeri Gazzajev sõnul tegeldakse seaduseprojektiga valitsuses juba ammu. Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin andis vastava korralduse juba 2016. aastal. Mõiste etnoloogiline ekspertiis on kinnitatud ka seaduses “Vene Föderatsiooni põlisrahvaste õiguste garantiidest”. “Riigi ja kohalike omavalitsuste…

Marimaal alustab tööd kohaliku jõuluvana residents

Laupäeval, 5. detsembril avatakse mari jõuluvana ehk Ijüšto Kugõza nimeline residents. Residents paikneb looduskaunis Sernuri rajoonis Kugunuri külas, mis on ühtlasi Mari Vabariigi kõige põhjapoolsem punkt. Külalistajaid ootab kahe tunni pikkune programm, mille hulka kuuluvad liulaskmine, tutvumine muinasjutuliste persoonidega, kes…

Põlisrahvaste probleemide lahendamine nõuab muudatusi seadusandluses

Detsembri alguses toimus Moskvas esimene rahvusvaheline foorum “Venemaa rahvad”. Foorumist võtsid osa rahvuste ja põlisrahvaste liidrid, poliitikud, rahvuspoliitika küsimustega tegelevad ametnikud, seadusandlike kogude liikmed. Peamiselt olid arutluse all rahvuspoliitkaga seonduvad teemad. Põlisrahvaste küsimusi arutati eraldi sektsioonis. Nende seas tõstatusid erinevad…

Udmurdi rahvusmuuseum juubeldab

Kuzebai Gerdi* nimeline Udmurdi rahvusmuuseum tähistab neil päevil oma 100. sünnipäeva. Sel puhul õnnitles muuseumit ka Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin. Huvitav on märkida, et kui Udmurdi Vabariigil täitus 4. novembril 100 aastat, siis Putini tervitus oli väga-väga formaalne ja…

Komi Vabariik premeerib parimaid riigikeelte hoidjaid

Vastav konkurss kuulutati välja Komi Vabariigi rahvuspoliitika ministeeriumi poolt, et arendada ja säilitada Komi Vabariigi riigikeeli, milleks on komi ja vene keel. Konkursiga tahetakse tunnustada inimesi, kellel on teeneid selles valdkonnas. Preemiate andmine peaks stimuleerima riigikeelt populariseerimist ja kindlustama keelte…

Udmurdi folklooriportaal Merа́s käivutub uuel aastal

Udmurdi rahvaloomingu maja avab uuel aastal kodulehekülje “Merа́s” ehk pärand, kuhu koondatakse vabariigi erinevates arhiivides olevad rahvaluule ja etnograafia materjalid. Tegemist on Vladimir Potanini nimelise heategevusfondi konkursi võidutööga. Juba praegu käib pingeline töö. Materjali valiku teevad rahvaloomingu maja töötajad, samuti…

David Emmanuel Daniel Europaeus 200 ehk kellest jutt?

Kas teie olete kuulnud mehest, kelle nimi oli David Emmanuel Daniel Europaeus? Kuna 1. detsembril möödub tema sünnist 200 aastat, siis on paslik mehe tegevusele ja rollile tähelepanu pöörata. Teadkem siis, et Europaeus: • tõi soome keelde enam kui 200…

Föderaalne maride rahvuskultuuri autonoomia tegi kokkuvõtteid

20. novembril toimus Joškar-Olas konverents “Maride rahvuskultuuri autonoomiad rahvusliku ühtsuse tugevdamisel”, millest võtsid osa kõik Vene Föderatsiooni mari ühiskondlike organisatsioonide juhid. Kokkusaamisel tehti kokkuvõtteid senisest ning tutvustati uut tegevuskava. Koroonaviiruse tõttu online-keskkonnas ZOOM toimunud konverentsil osales 35 delegaati, kes esindasid…

Avatud uks kui sümbol ehk obiugrilaste kultuur eesti uurijate fotodel

Detsembri esimesel nädalal toimub Hantõ-Mansiiskis Looduse ja Inimese Muuseumis IX Jugra muuseumibiennaal, kus osaleb ka Eesti Rahva Muuseum koos oma fotonäituse ja filmiga. Biennaal ühendab endas mitmeid muuseumikunsti formaate: teaduskonverentse, avalikke loenguid ja õpitubasid, visuaalse antropoloogia festivali, näituste, multimeediaprojektide ja…

In memoriam Aleksander Luzgin

Koroonaviirus kogub Vene Föderatsioonis jätkuvalt hoogu, haigestunuid on iga päevaga aina rohkem ja nende seas ka mitmed soome-ugri rahvaste rahvusliku eliidi esindajaid. Kui alles hiljuti kirjutasime väljapaistva handi kunstniku Gennadi Raiševi lahkumisest, siis nüüd peame teatama väljapaistva Mordva Vabariigi teadlase,…

Unedest ja surnutega suhtlemisest Udmurdi moodi

Udmurdi päritolu folklorist ja rahvaluule uurija Nikolai Anisimov ning etnoloog ja fennougrist Eva Toulouze arutlevad kultuurilehes Sirp teemal “Uni, unenäod ja suhtlus surnutega udmurdi kultuuris”. Arvatakse nimelt, et unenäod võimaldavad elavatel suhelda surnud esivanematega. Siiamaani suhtuvad udmurdid unesse kui peaaegu…

Kuidas öelda udmurdi keeles "meie"?

27. november on udmurdi keele päev, mida tähistatakse alates aastast 2001, mil Udmurdi vabariigi ülemnõukogu kuulutas udmurdi keele riigikeeleks. Algatuse tegid Udmurdi vabariigis ning Moskvas tegutsevad udmurdi ühingud. Tähtpäevaga soovitakse tõsta udmurdi keele prestiiži ühiskonnas. Udmurdi keele veebikodu asub aadressil:…

Erik Juzõkain: teater on mari kultuuri süda

Sel sügisel tähistas Mari Eli Vabariik oma 100. aastapäeva ning juubel jätkub. Nüüd on kord M. Šketani nimelise Mari Rahvusteatri käes. Tähtsündmusena etendub 29. novembril teatri veebikeskkonnas mari rahvuslik klassika “Salika”. Teatri direktor Erik Juzõkain kutsub kõiki mari keele ja…

Mordva Vabariigi riigipea kohusetäitjaks määrati Artjom Zdunov

Vastavalt president Vladimir Putini otsusele määrati 18. novembril Mordva Vabariigi riigipea kohusetäitjaks seni Dagestani valitust juhtinud Artjom Zdunovi. Eelmine juht, Vladimir Volkov astus enne ametiaja lõppu tagasi. Artjom Zdunov on sündinud 1978. aastal Kaasanis. Rahvuselt on ta mordvalane. Valdab inglise keelt, on…

Udmurdi Ülikooli seminarisari kutsub osalema

Udmurdi Ülikool korraldab rahvusvahelise veebiseminari, mis keskendub soome-ugri keelte õpetusele ja uurimisele ning millel arutatakse vene keele kui võõrkeele õpetust. Seminar toimub 7.-9. detsembrini k.a.. Seminari kava asub aadressil: https://dialog2020.fi/en Registreeruda saab aadressil: shorturl.at/imtN0 Seotud lingid • Vaata uuesti: hõimupäevade konverents arutles…

Selgusid looduslikest pühapaikadest tehtud parimad pildid

Lõpule jõudis rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, mis on pühendatud looduslikele pühapaikadele. Kuvavõistluse tuhande euro suuruse peaauhinna võitis Hans Markus Antsoni kuva „Metsa süda“. Pilt on jäädvustatud Harjumaal Saula Siniallikatel. Talvisel droonifotol on näha valge härmatisega kaetud mets, milles helgib südamekujuline Siniallikas. Praegu…

Liivi lipp tähistab 97. aastapäeva

Liivi lipu värvid – roheline mets, valged luited ja sinine meri – sümboliseerivad Liivi lahe randa nii nagu näeb seda merelt paadis istuv kalamees. Lipp lehvis esmakordselt 18. novembril 1923. aastal Liivi rannas ning pühitseti sisse Irē kirikus.  Liivi lipu…

Lahkunud on handi kunstnik Gennadi Raišev

9. novembril suri Hantõ-Mansiiskis koroonaviiruse tagajärjel  87-aastane handi maalikunstnik ja graafik, Vene kunstide akadeemia korrespondentliige Gennadi Raišev.  Raišev (sündinud 1. novembril 1933) oli pärit Salõmi ja Obi jõgede ääres paiknevast  Samarovi rajoonist kaluri ja jahimehe perekonnast. Keskhariduse sai ta internaatkoolis Surgutis….

Kaljo Põllu Jaapanis käinud näitus avati Adamson-Ericu muuseumis

Tallinnas Adamson-Ericu muuseumis on publikule avatud Eesti ühe silmapaistvama graafiku Kaljo Põllu näitus “Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm”. Väljapanek tutvustab Põllule omasel sugestiivsel moel meie esivanemate maailma, uskumusi ja loodustunnetust. Kaljo Põllu (1934–2010) oli juba eluajal legend, kelle loomingut on näidatud…

In memoriam Ksenofont Sanukov

14. oktoobril suri pärast rasket haigust mäemaride suur poeg, ajaloodoktor Ksenofont Sanukov (1935-2020). Ta oli üks Mari Vabariigi juhtivaid ajaloolasi, kelle uuritavate teemade hulk oli väga suur. Ta on avaldanud ligi tuhatkond artiklit, kümneid raamatuid ning arvukalt õpikuid. Ajastule tüüpiliselt…

Ülevaade: nii tähistati hõimupäevi Soomes, Ungaris ja Vene Föderatsioonis

Kui Eestis oktoobrikuus toimunud Hõimupäevad jõudsid veebi vahendusel tuhandete huvilisteni üle ilma, siis näiteks Ungaris korraldati sündmusi vaid kitsas ringis, Soomes käis veebivahendusel külas legendaarne Toorama ja Vene Föderatsioonis korraldasid hõimupäevi peamiselt raamatukogud ja ülikoolid. Siiski on hea meel, et…

Eesti Keele Instituudi soome-ugri seminar toimub 12. novembril

Eesti Keele Instituut kutsub soome-ugri seminarile “Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie kasutuses”. Seminar toimub 12. novembril Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn). Seekordne seminar on järjekorranumbrilt 13. ning seminaril meenutame ka Eesti Keele Instituudi murdearhiivi pikaajalist eestvedajat…

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid tähistavad esmakordselt Oskar Looritsa päeva

9. novembril on eesti usundiloolase ja folkloristi Oskar Looritsa 120. sünniaastapäev. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakond ning Eesti-uuringute Tippkeskus tähistavad suurmehe väärikat tähtpäeva veebikonverentsiga.  Oskar Looritsa elutööd silmas pidades on 2020. aasta olnud märgiline ja tähistavad Eesti…

Jaak Prozese ülevaade: kuidas juubeldasid Marimaa ja Udmurtia?

Mari Vabariik ja Udmurdi Vabariik tähistasid äsja omariikluse 100. aastapäev. Kuid kuidas? Tegelikult oli planeeritud terve aasta jooksul korraldada väga palju erinevaid üritusi, kuid COVID- viiruse tõttu toimusid üritused valdavalt virtuaalselt.  Viirus aga tõesti möllab mõlemas vabariigis, Mari El Vabariigis oli…

Hõimurahvaste programmi 2020 kirjandusauhinna pälvisid vadja-, liivi- ja udmurdikeelsed teosed

Haridus- ja teadusministeeriumi Hõimurahvast programmi kuuluva kirjanduspreemia laureaadid on Heinike Heinsoo vadjakeelne proosa, Baiba Dambergat, Valts Ernštreitsi ja Ķempi Kārli liivikeelne luule ning Pjotr Zahharov udmurdikeelne näidend. Ühtekokku kandideeris preemiale 24 soome-ugri autorit. Auhinnafond on 2500 eurot. Traditsiooniliselt kuulutatakse laureaadid välja…

Mari Vabariik tähistab omariikluse 100. aastapäeva

4. novembril tähistab Mari Vabariik omariikluse 100. aastapäeva. Kuupäev on ajalooline, kuna sel päeval 1920. aastal moodustati nii mari ja kui ka votjaki (udmurdi) autonoomsed oblastid. Mari Ušem (tõlkes Mari Liit) õnnitleb videosalvestuse vahendusel soojalt Mari Vabariiki ja rahvast selle…

Udmurdi Vabariik tähistab 100. aastapäeva

4. novembril tähistatakse Udmurdi Vabariigi 100 aastapäeva. Õnnitlustelegrammi saatnud Venemaa president Vladimir Putin nimetas tähpäeva “rahvusliku ühtsuse päevaks”. Ta peatus pikemalt Suure Isamaasõja sündmustel, tehes suusõnalise kummarduse Udmurtiast pärit Mihhail Timofeevitš Kalašnikovile – mehele, kes tegi Vene relvatööstusele ajalukku läinud kingituse….

Rändnäitus soome-ugri rahvaste iseolemisest on nüüd esil Jõhvi kontserdimajas

3. novembril avati Jõhvi kontserdimajas Fenno-Ugria Asutuse poolt koostatud ja kureeritav näitus „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri iseolemist“. Näitus tutvustab laialdasemale üldsusele soome-ugri rahvaste ajalugu ning iseseisvuspüüdlusi 100 aastat tagasi. Lisaks 100 aasta tagustele sündmustele on lisatud materjale…

Hõimukuu saigi läbi, elagu Hõimukuu!

Oktoober on Eestis traditsiooniliselt soome-ugri rahvastele pühendatud hõimukuu ja kuu kolmandal laupäeval lehvivad hõimupäeva puhul riigilipud. Ning hõimurahvastel keelele ja kultuurile pühendatud festival Hõimupäevad toimusid ka seekord. Nüüd võtame tehtu kokku! Ka seekord toimusid Fenno-Ugria Asutuse eestvõttel populaarsust kogunud hõimupäevad, mis…

"Hõbevalge" vene keelde tooja: tähtis on üksteisele kasvõi millimeetri jagu lähemal olla

Lennart Meri teost “Hõbevalge” saab nüüd lugeda lisaks itaalia- ja soomekeelsele tõlkele ka vene keeles. Uus tõlge on ärimees Alexander Tsikhilovi ja tema firma Admiral Markets heategevusprojekt. Raamatu andis välja kirjastus Alexandra. Tsikhiloviga vestles Neeme Raud. Eestlaste jaoks on “Hõbevalge”…

"Soome-ugri harmooniad" pakub ainukordset klassikat ja lõpetab seekordsed Hõimupäevad

Kolmapäeval 28. oktoobril kõlab Maarjamäe lossis hõimurahvaste loomingule pühendatud klassikakontsert „Soome-ugri harmooniad”. Esinevad pianist Diana Liiv ja Tallinna Keelpillikvartett. Esitamisele tulevad ungari, mari, eesti ja soome heliloojate kammerteosed klaverile, harmooniumile ja keelpillidele. Kontsert kuulub Hõimupäevad 2020 programmi ning lõpetab ühtlasi…

VAATA: Toorama tähistab oma 30. tegevusaastat veebikontserdiga

23. oktoobril k.a. tähistab üks Vene Föderatsioonis elavate soome-ugri rahvaste legendaarsemaid folklooriansambleid – ersade Toorama – oma 30. aastapäeva. Meeste mitmehäälset rahvalaulu viljelev ansambel soovis oma seekordset sünnipäeva tähistada Soomes toimuval festivalil Sugrifest, ent koroonapiirangud tõid nendegi kontserdi veebikeskkonda. Ülekanne algab…

23. oktoobril on ungarlaste rahvuspüha ehk 64 aastat revolutsioonist

Ungari 1956. aasta revolutsioon algas üliõpilaste meeleavaldusest, mis kasvas kiirest massiliseks ning õhtuks oli meeleavaldajaid juba 200 000. Meelavaldajad suundusid läbi Budapesti kesklinna Ungari parlamendihoone juurde, vallutasid partei- ja raadiomaja, kukutati Stalini kuju. Ungari riigilipust lõigati välja nõukogude sümboolika nii,…

VAATA: geeniteadlased arutavad Hõimuklubis eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste kujunemise teemal

Hõimupäevad 2020 programm jätkub kolmapäeval, 21. oktoobril traditsioonilise Hõimuklubiga. Seekordne teema on “Eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste kujunemislugu geneetika valguses”. ERR teadusportaal Novaator tegi Rahvusraamatukogus toimunud loengust ka ülekande. Tartu Ülikooli genoomika instituudi geeniteadlased Kristiina Tambets ja Lehti Saag arutlevad…

Veelinnu rahastu stipendiumi pälvis Raisija Sungurova

Lennart Meri nimelise Veelinnurahva rahastu stipendiumi laureaat 2020 on marilanna Raisija Sungurova. Rahastu asutaja ja žürii liikme Tõnu Seilenthali sõnul on tähelepanuväärne Sungurova roll Jugra mari kogukonna liidrina. Žürii pidas stipendiumi määramisel oluliseks Sungurova tegevust Handi-Mansi Rahvusringkonna – Jugra  mari kogukonna…

Hõimupäevade peakontsert Tallinnas toob publiku ette ainulaadse kontsertlavastuse

Tallinnas Vaba Lava teatrikeskuses jõuab pühapäeval, 18. oktoobril publiku ette ainulaadne kontsertlavastus “Soome-ugri maastikud”, milles osalevad segakoor Vox Populi ja hõimurahvaste pärimumuusikud.  Soome-ugri rahvaid tutvustavate Hõimupäevade peasündmus teeb kummarduse helilooja Veljo Tormisele. Ettekandele tuleb ka päris uus kooriteos, mille autor…

Hõimupäeval tunnustati soome-ugri rahvusteadlasi

Hõimupäeval* kuulutatakse pidulikult välja haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna laureaadid.  Uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustöid autasustatakse kahes kategoorias. Auhinna suurus on mõlemal juhul 1250 eurot. Käesoleval aastal esitati auhinna saajatena kokku 32 kandidaati. Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas…

Riigikogu esimees tervitas hõimupäeva puhul soomeugri rahvaid

Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitas hõimupäeva puhul soomeugri rahvaid ning ütles muuhulgas, et kultuuride mitmekesisus mängib otsustavat rolli tsivilisatsioonide säilimisel. Videotervitus on ingliskeelne ja varustatud eestikeelsete subtiitritega.

VAATA UUESTI: Soome-ugri rahvastele pühendatud hõimupäev on täis muusikat

  17. oktoobril* tähistatakse Eestis hõimupäeva ja üle riigi kõlavad erinevad pärimusmuusikakontserdid. Neist suurim toimub traditsioonilselt Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Fenno-Ugria Asutuse korraldatud hõimupäevade peakontsert “Tee akkuna avõõ” algab laupäeval kell 16 ja sellest teeb ülekande ka ERRi kultuuriportaal. “Jätkuvast…

VAATA UUESTI: Hõimupäevade konverents arutleb soome-ugri keelte ja küberruumi teemadel

Reedel, 16. oktoobril algab Tallinnas Rahvusraamatukogus Hõimupäevadele pühendatud konverents teemal „Soome-ugri rahvaste emakeeled ja küberruum“. Ettekannetega esinevad eesti, komi, mari ja udmurdi emakeeleõpetajad ning ülikoolide õppejõud, kes kohtuvad sel erakordsel aastal omavahel hoopis digisilla vahendusel. Fenno-Ugria teeb konverentsist ka ülekanded,…

Raivo Tamm: põlisrahvale ei saa öelda, et kui siin ei meeldi, minge siis mujale

Riigikogu soome-ugri toetusrühma esimees Raivo Tamm kasutas sel nädalal Toompea kõnesaalis vaba mikrofoni ning tuletas kõigile saadikutele meelde, et laupäeval, 17. oktoobril on hõimupäev. Järgnevalt avaldame Tamme kõne täismahus. Lugupeetud istungi juhataja, austatud rahvasaadikud, head kuulajad-vaatajad! Sel laupäeval, 17. oktoobril…

Lähenev hõimupäev toob esile soome-ugri kultuuride tähtsuse Euroopa kultuuriruumis

Laupäeval, 17. oktoobril tähistatakse hõimupäeva, mis on soome-ugri rahvaste tähtsaim iga-aastane kultuurisündmus. Läkituses hõimurahvaste kultuuriministritele tõi kultuuriminister Tõnis Lukas esile soome-ugri keelte ja kultuuride tähtsuse Euroopa kultuuriruumis. „Hõimupäev on kõige väljapaistvam kultuurikoostöö sümbol kolme soome-ugri riigi – Eesti, Soome ja…

13. oktoobril tähistame vadja rahva päeva!

Teisipäeval, 13. oktoobril on vadja rahva päev. Tähtpäeva hakati tähistama 2008. aastal, mil vadja rahvas kanti Vene Föderatsiooni valituse otsusega sealsete põlisrahvaste nimekirja. Vadjalased on meile, eestlastele, lähim ja kõige väiksem soome-ugri rahvas, keda 2010. aasta rahvaloenduse andmeil oli vaid…

Tee akkuna avõõ* – hõimupäevad tulevad taas!

Okoober on Eestis hõimukuu ja 17. oktoobril lehvivad meil hõimupäeva auks riigilipud. Samal ajal toimub ka Fenno Ugria algatatud sündmustesari Hõimupäevad 2020, mis sel aastal lähevad ajalukku, sest piiritaguste sugulasrahvastega kohtume esmakordselt digisillal. Aeg on selline, et me kõik oleme…

Põlvamaal toimuv hõimupäev tutvustab Eestis elavaid soome-ugrilasi.

Sel aastal tutvustavad Põlva maakonnas sugulasrahvaste kultuuri ja kombeid piiritaguste külaliste asemel Eestis elavad soome-ugri kollektiivid. Kohalik hõimupäev on osa Fenno-Ugria eestvedamisel toimuvast sündmustesarjast  Hõimupäevad 2020. 14. oktoobril annavad Põlva maakonna kahes koolis (Kanepi ja Räpina gümnaasiumis) külalistunde soome-ugri liikumise…

Tallinnas saab vaadata Ungari metallikunstnike ühisnäitust

Ungari kultuuri instituudi galeriis avati Ungari metallikunstnike ühisnäitus “Hõbedast rauani”. Näitus annab ülevaate tänapäevase Ungari metallikunsti saladustest, pakkudes vaatamiseks töid pisiplastikast ja ehetest kuni suurevormiliste taiesteni. Ühisnäitusel saab tutvuda kaheksa tunnustatud Ungari metallikunstniku loominguga, kes esindavad kolme erinevat kunstnikepõlvkonda kõige…

Hõimupäeval heisatakse Eestis riigilipud

Iga oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatakse Eestis hõimupäeva. Tänavu teeme seda COVID-19 tõttu aga teisiti. Soome-ugri rahvaste ansamblid tänavu Eestisse ei tule ja vaid osasse koolidesse jõuavad lektorid. Hõimupäevad 2020 sündmuste kava ja sisuline ülevaade asub veebiaadressil www.fennougria.ee/hoimupaevad/hoimupaevad2020/. Hõimupäevad koolis Hõimupäevade…

Hõimulõimed pälvis nimevõistlusel tubli tunnustuse

Fenno-Ugria noorteühendusest väljakasvanud MTÜ Hõimulõimed võitis nimevõistlusel „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“ aasta uustulnuka tiitli. Ettevõttenime võistlust korraldavad Emakeele Selts ja Eesti Keelenõukogud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub viiendat korda. Võistluse eesmärk…

Ingeripäeva eel tähistati Narvas maa-alade liitmise 100. juubelisünnipäeva

Eesti ingerisoomlased tähistasid nädalavahetuse pidulikult Eesti-Ingeri maa-ala liitmist Eesti Vabariigiga. Laupäeval, 3. oktoobril Narvas toimunud tseremoonial avati Aleksandri Suurkirikus mälestustahvel ning kõlas ka asjakohane kontsert. Mälestustahvli õnnistamisel esinesid seltside laulukoorid ja kohal oli ka segakoor Vox Populi, kes esitas helilooja…

Rein Sikk: hägusus, hajusus ja erisus on meie soome-ugri trumbid

Oktoobris oleme 1928. aastast alates tähistanud hõimupäeva. Leidnud põhjuse mõelda me hõimule, juurtele. Alates Ungari aasadest kuni Uurali taguste taigade ja jääväljadeni. Ajakirjanik Rein Sikk teeb värskes ajakirjas Eesti Naine mõtisklusega algust ning kirjutab kirja munale – kõigi soomeugrilaste esiemale!…

Alanud hõimukuu toob hõimupäeva: sel aastal 17. oktoobril!

Oktoobril on rahvasuus mitu nime: viinakuu, kooljakuu, hingekuu, kosjakuu, kolletamiskuu, lehelanguskuu ehk lehevarisemiskuu, porikuu, roojakuu, orjakuu (teotööliste öise rehepeksuaja järgi), sügisekuu ja simunakuu… Kuid oktoober on ka HÕIMUKUU, mis toob kuu kolmandal laupäeval HÕIMUPÄEVA. Sel aastal on see tähtpäev 17….

Nornikkel eraldab reostuses kannatanud põlisrahvaile miljoneid

Taimõri poolsaart tabanud naftareostuse peasüüdlane – niklit ja palladiumi tootev kompanii Норникель maksab põlisrahvastele 2 miljardit rubla ehk 22, 2 miljonit eurot hüvitist. Sularaha siiski ei jagata, toetus avaldub viis aastavat kestva arenguprogrammi vormis. Naftatöötlemisega tegeleva Nornikkeli tütarfirma hooletuse tõttu…

Jaak Prozes valimistest Komimaal: võidukad olid naised ja rohelised

Kuigi septembri keskel mitmel pool Venemaal peetud kohalikel valimistel säilitas Ühtne Venemaa pea kõikjal oma juhtpositsiooni, pole nende ülekaal enam kuigi suur ning paljudes piirkondades tuleb neil edukama valitsemise nimel astuda eri poliitiliste jõududega koalitsiooni. See sai muuhulgas selgeks ka…

Väikese Hellero 25: esitleti veebikogumikku “Regilaulu lugu”

Tartus tegutsev naiste regilauluansambel Väike Hellero avaldas koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga veebikogumiku, mis tutvustab eesti regilaulu kujunemist ja muutumist selle laulustiili ligikaudu 2000 aasta pikkuse ajaloo jooksul. Väljaande kuulaja saab ettekujutuse regilaulust eri ajaperioodidel ja esitusolukordades. Väikese Hellero eestvedaja, rahvamuusikateadlane, õppejõud…

Karjalas tähistati Euroopa keelte päeva

26. septembril tähistati Petroskois (Petrozavodskis) esimest korda Euroopa keelte päeva. Kuna see päev ka väljapaistva karjala lingvisti, saami ja läänemereoome keelte uurija, eesti päritolu Georgi Kerti (1923-2009) mälestuspäev, siis meenutas meest tema poeg. Kogunenud seltsid aga tutvustasid kogunenud külalistele oma tegevusi, kodumaad,…

Vene Föderatsioonis ei saa veel kõik vene keelest aru

Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas läbi viidav rahvaloendus toimub osaliselt tõlkide abil. Kohaliku statistikaameti juhataja asetäitja Ivan Pingin sõnul on tõlgid vajalikud selleks, et vahendada toimuvat rahvuskeeltest vene keelde. Ajalehe Красный Север (e.k. Krasnõi Sever – punane põhi) andmeil saadavad rahvaloendajaid neli tõlki ja…

Udmurdimaal avati lastele ja lapsevanemtele rahvuskeele stuudio

Rahvuskeele stuudio Выжы Кыл (e.k. VõžõKõl ehk põliskeel) avas 17. septembril uksed Malaja-Purga külas. Stuudio avamine oli pühendatud Udmurdi Vabariigi 100. sünnipäevale. Stuudiot võivad külastada nii lapsed kui lapsevanemad, pedagoogid ka kasvatajad, kes on huvitatud udmurdi keele ja kultuuri arendamisest….

Eestis tähistatakse rahvuste päeva!

Neljapäeval, 24. septembril tähistatakse Eestis meie rahvusvähemuste päeva ehk veel kaunimalt öeldes – Eesti rahvuste päev. Valitud kuupäev meenutab Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal. Tähtpäev sai alguse 2005. aastal, mil tollane rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas Eesti Rahvusraamatukogus toimunud…

Norilskis makstakse põlisrahvastele kinni naftareostuses tulenev kahju

Üle 700 põlisrahvaste esindaja võivad saada kompensatsiooni kevadel Norilski lähedal toimunud naftaavariist, mille tõttu ümbruskonna jõgedes valgus kümneid tuhandeid tonne toornaftat. Põlisrahvaste assotsiatsioon ja Arktika arendamise keskuse koostööna läbi viidud  ökoloogiline ekspertiisi selgitatakse välja, kuidas mõjus avarii põlisrahvaste traditsioonilistele elu-…

Põlisrahvaste assotsiatsiooni president lahkus Riigiduumast

Vene Föderatsiooni väiksearvuliste põlisrahvaste assotsiatsiooni president, neenetsi rahvusest Grigori Ledkov loobus vabatahtlikult saadikumandaadist, mille oli saanud osutudes Riigiduumaase valituks Jamali-Neenetsi autonoomsest ringkonnast. Grigori Ledkov oli Riigiduumas rahvusasjade komisjoni aseesimees ja paljude põlisrahvaid puudutavate seaduseelnõude autor või kaasautor. Mitmedki tema esitatud…

Lennart Meri "Hõbevalge" sai venekeelse tõlke

Lennart Meri teos “Hõbevalge” on lisaks soome- ja itaaliakeelsele tõlkele saadaval nüüd ka vene keeles. Köide sisaldab ka mälestusi Meri sõpradelt ning presidendina peetud kõnesid. ERR-i uudistesaatele “Aktuaalne kaamera” antud intervjuus kõneles kirjastaja Nelli Abašina-Melts, kuidas ettevõtmine teoks sai.

Ilmus uurimus nüüdisaegsest udmurdi kultuurist

Venekeelne artiklikogumik „Nüüdisaegne udmurdi kultuur“ vaatleb udmurdi rahvakultuuri hetkeseisu ja näitab, kuidas globaliseerumisele vaatamata ja osalt sellele tuginedes on udmurdid suutnud alal hoida oma identiteeti ning edasi kanda rikast ja omanäolist kultuuri. Tänapäeva udmurdi kultuuris eksisteerib mütoloogiline maailmapilt külg külje…

Festival "Soome-ugri transiit" laieneb neljas uues regioonis

Rahvaloomingu ja -kunsti festivali “Soome-ugri transiit” kontserdid toimuvad tänavu Tveri, Nižni Novgorodi, Rjazani ja Vologda oblastites. Rahvusvahelise festival peateema on sel aastal “Sügisene abonement“.  Vene Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskuse juhataja Tatjana Barahova sõnul otsustati festivali laiendades väljuda traditsiooniliste marsruutide raamidest. “Territoriaalsele muutusele lisaks…

Põliskeelne Taimõri ajaleht kanti Venemaa rekordite raamatusse

Taimõri poolsaarel paikneva Dolgaani-Neenetsi rajooni ajaleht “Taimõr” kanti Venemaa rekordite raamatusse, sest selles ilmusid artiklid viies poolsaarel räägitavas keeles: vene, dolgaani, neenetsi, nganassaani ja eenetsi keeles. Kaks aastat tagasi vormistas ajalehe toimetus vastavad dokumendid ja ajalehes hakkasid ilmuma ka evengikeelsed…

Udmurdi teadlase Albert Razini märtrisurmast möödub aasta

Täna, täpselt aasta tagasi, 10. septembril 2019 astus udmurdi teadlane Albert Razin Udmurdi parlamendihoone ees oma keele kaitseks väga kurval moel välja: ta süütas end põlema. Hoolimata arstide jõupingutustest suri Razin samal päeval põletushaavadesse. Kohalik ajakirjandus vaikis teema maha. Udmurdi…

Jaak Prozes: Venemaa ühtne valimiste päev toob kaasa muutusi Komimaal

13. septembril toimub Vene Föderatsioonis taas ühtne valimiste päev, kus valitakse kohalikke omavalitsusi ja seadusandlikke kogusid. Sedapuhku on põhjust jälgida muutusi Komi Vabariigis, kus valitakse nii vabariigi juhti kui ka kohalikku parlamenti. Samuti valitakse linnade ja teiste omavalitsuste volikogud. Fenno-Ugria…

HTM hõimurahvaste programmi projektitoetuste III vooru tähtaeg läheneb

Tuletame meelde, et Hõimurahvaste programmi projektitaotluste III vooru tähtaeg on 15.09.2020.  NB! Voorust toetatakse ainult neid tegevusi, mis viiakse läbi käesoleva aasta 31. detsembriks (31.12.2020) Taotlused tuleb esitada ENTU keskkonnas. Vaadake taotlemise kohta lähemalt HTM hõimurahvaste programmi projektitoetuste lehel. Tingimuste täpsustamiseks pöörduda hõimurahvaste…

Meeldetuletus: 15. septembril on Lennart Meri Veelinnurahastu stipendiumikonkursi tähtaeg!

Fenno-Ugria tuletab meelde, et 15. septembril on 2020. aasta Lennart Meri Veelinnurahva rahastu stipendiumikonkursi tähtaeg. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 33-aastased noored,  kes on paistnud silma loomingulisuse ja üldkasuliku tegevusega soome-ugri rahvaste hüvanguks. Veelinnurahva stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendiumi ühele…

Fenno-Ugria osaleb Kirjandustänava festivalil Kadriorus

5. septembril  kell 12-21 toimub Tallinnas, Kadriorus, Koidula tänaval neljas Kirjandustänava festival. Fenno-Ugria osaleb festivalil soome-ugri teemaliste raamatutega, kuid toimub palju muudki põnevat. Kell 14.15 annavad kirjanikud Indrek Koff ja Arvo Valton festivali pealaval ka loengu soome-ugri rahvaste eepostest kui…

Algab 13. rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende seisund ning suunata inimesi pühasid paiku külastama ja hoidma. 13. korda toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte…

Ilmusid koltasaami ja põhjasaami veebisõnastikud

Oulu ülikooli Giellagas-instituut avaldas veebis koltasaami ja põhjasaami digitaalsed sõnaraamatud. Uues soome-koltasaami sõnaraamatus on 16 000 soomekeelset otsisõna 19 000 koltasaami vastega. Sõnastik on koostatud Pekka Sammallahti ja Jouni Moshnikofi 1991. aastal ilmunud teose alusel, mida on aga tublisti täiendatud….

Marju Raju: inimesele eluvajalikku laulu ja elutegevust ei saa muust loodusest nii lihtsalt lahutada.

Marju Raju kirjutas Sirbis Veljo Tormise muusikaga soome-ugri müsteeriumist „Lindude äratamine“ – lavastus, mida etendati Veljo Tormise sünnikodus Kõrveaial Kuusalu vallas. Esietendus toimus Veljo Tormise 90. sünniaastapäeval 7. augustil päevatõusul kell viis. Lavastajad olid Anne Türnpu ja Eva Koldits, laval…

Tallinnas toimunud kolmandast fennougristide kongressist möödus 50 aastat   

50 aastat tagasi, 17.-23. augustil 1970 toimus Tallinnas III fennougristide kongress (Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum – CIFU). See oli märgiline sündmus, kuhu kogunes üle 500 teadlase ja vaatleja nii Nõukogude Liidust kui ka välismaalt.  Kongress oli esimene humanitaarvaldkonna rahvusvaheline suursündmus…

Mikael Agricola päeva konverents

13.-14. augustil toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis VIII Mikael Agricola päeva konverents in memoriam Mati Hint (28. august 1937 – 5. detsember 2019). Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija M. Agricola…

Ave Taaveti reisikiri soome-ugri filmifestivalilt FUFF

Animaator ja karikaturist Ave Taavet kirjutas Müürilehes soomeugrilikust aeglusest ja passiivsusest nende produktiivsemas tähenduses, soome-ugri filmifestivali FUFF ja muude taoliste ürituste ülesannetest ja tähtsusest ning Sännas toimunud festivali sündmustest. Raske öelda, kas müüt soome-ugri passiivsusest on varaste etnograafiliste kirjelduste rudiment…

Madis Arukask ja Eva Saar: animistlikes kultuurides ollakse oma tunnete väljendamisega ettevaatlik

Madis Arukask ja Eva Saar kirjutasid Sirbis animismist vepsa keelekasutuses. Üheks selle väljenduseks on sagedasem deminutiivide kasutamine, kui see on tavapärane eestlastele ja eesti tavakeelele.  “Animistlikes kultuurides ollakse oma tunnete väljendamise, samuti teiste kiitmise ja igasuguste suureliste žestide tegemisega ääretult ettevaatlik,”…

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu stipendiumikonkurss 2020

MTÜ Fenno-Ugria Asutus kuulutab välja 2020. aasta Lennart Meri Veelinnurahva rahastu stipendiumikonkursi. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 33-aastased noored,  kes on paistnud silma loomingulisuse ja üldkasuliku tegevusega soome-ugri rahvaste hüvanguks. Veelinnurahva stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendiumi ühele või enamale noorele…

Ilmus Fenno-Ugria aastaraamat „Soome-ugri sõlmed 2019“

Ilmunud on Fenno-Ugria aastaraamat „Soome-ugri sõlmed 2019“, mis pakub mitmekesist ja põnevat lugemist 2019. aastal toimunud olulisematest soome-ugri rahvastega seotud sündmustest, väljaannetest ja inimestest. 2019. aasta läheb ajalukku ÜRO põliskeelte aastana, mis oli tegevusrohke ja lootusrikas, hoolimata sellest, et väikekeelte…

Jugorski ja Narva linnade keskraamatukogud kirjutasid alla koostöölepingu

Handi-Mansi autonoomse ringkonnas asuva Jugorski linna keskraamatukogu ja Narva linna keskraamatukogu kirjutasid alla koostöölepingule, mille raames planeeritakse ühiselt korraldada konverentse ja veebiseminare ning vahetada kogemusi ja metoodilisi materjale. Jugorski raamatukogu direktori Natalja Motovilova sõnul võttis nende raamatukogu osa 2019. aastal…

Põlisrahvaste päeva tähistati ka Vene Föderatsioonis

Fenno-Ugria tegi kokkuvõtte rahvusvahelise põlisrahvaste päeva tähistamisest Vene Föderatsioonis – põlisrahvate assotsiatsiooni juht õnnitles põlisrahvaid, kuulutati välja põlisrahvaste õiguste teemaline viktoriin ja korraldati karjala keele aktiivgrupi teejoomine. Põlisrahvaste assotsiatsiooni juht õnnitles põlisrahvaid Vene Föderatsiooni põlisrahvaste assotsiatsiooni president ja Vene riigiduuma…

Näitus "Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist" Narva linnuses

Narva linnuses on alates 27. juulist avatud näitus „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“, mis annab ülevaate meie hõimurahvaste käekäigust ja tutvustab laiemale üldsusele lisaks omariikluse saavutanud soome-ugri rahvastele ka teiste sugulasrahvaste ajalugu ning iseseisvuspüüdlusi. Neljapäeval 13.08…

Avati Veljo Tormise virtuaalkeskus

7. augustil kell 15 avati eesti helilooja Veljo Tormise (1930-2017) sünnikodus Kõrveaial tema 90. sünniaastapäeva puhul Kuusalu vallas Veljo Tormise virtuaalkeskus. “Sarnaselt Arvo Pärdile saab ka Veljo Tormis enda keskuse. Kuid erinevalt Laulasmaa mändide all asuvast suursugusest hoonest, antakse Kuusalu…

Saade "Veljo Tormis 90: Tormise tuules" avab Tormise seost hõimurahvastega

Pühapäeval, 9. augustil näitas ETV2 esmakordselt dokumentaalfilm “Veljo Tormis 90: Tormise tuules” (2020). Film räägib sellest, kuidas köstri pojast sai helilooja, kes on oma muusikaga leidnud tee paljude lauljate ja kuulajate südamesse nii Eestis kui kaugemal, arutlevad Tõnu Kaljuste, Rasmus Puur, muusikateadlane…

Komi ansambel tegi Vladimir Võssotski lauludest folgitöötlused

Komi folkansambel Soloma Band andis välja komikeelse albumi, millel on kaverdatud ka Vladimir Võssotski laule ning erinevaid teisigi muusikuid ja žanreid. Üks ansambli eesmärke ongi näidata, kuidas kõlab rahvalaul erinevates žanrites. Hetkel on Soloma Band ainus omataoline Komi Vabariigis. Ansambel on asutatud märtsis…

Jamali poolsaare põlisrahvad tänavad Vladimir Putinit puuskulptuuriga

Jamali poolsaarel tegutsev neenetsi ettevõtja Vladimr Japtunai sai kohaliku ettevõtluse arendamiseks riiklikku toetust ning otsustas tänutäheks püstitada president Vladimir Putinile puuskulptuuri. Ettevõtte juht sai toetust oma äriprojektile „Efektiivne kalapüük, töötlemine ja turustamine“, mis võimaldab tal püüda vääriskala. Projekti eesmärgiks on…

9. augustil tähistatakse ÜRO põlisrahvaste päeva

9. augustil tähistatakse ÜRO põlisrahvaste päeva, sest just sel päeval, 1982. aastal, kogunes esmakordselt ÜRO põlisrahvaste esimene töögrupp. 23. detsembril 1994. aastal otsustas ÜRO hakata põlisrahvaste päeva tähistama iga-aastaselt. Selle kinnitamiseks võeti vastu ka resolutsioon (resolution 49/214). Kuna käesoleval aastal on…

Intervjuu soome-ugri filmifestivali algataja Edina Csüllögi ja filmimees Anti Naulaineniga

Fenno-Ugria juhatuse liige, ERMi muuseumipedagoog Anti Lillak vestles soome-ugri filmifestivali FUFF peakorraldaja Edina Csüllögi ja filmimees Anti Naulaineniga, kes tõdesid, et kui kaob rahvas, kultuur ja keel, kaob sellega koos mõtlemisviis ja maailmanägemine.  Kultuurilehes Sirp ilmunud pikemas intervjuus räägiti filmifestivalist…

Rahvusvaheline fennougristide kongress lükkub edasi

Ehkki seoses COVID-19 pandeemiaga lükkub aasta võrra edasi Austrias, Viinis toimuma pidanud rahvusvaheline fennougristide kongress CIFU XIII, toimub siiski nüüd, 17.-19. augustini veebi vahendusel CIFU eelkongress.  Osalustasu ei ole, kuid vajalik on eelregistreerimine. Täpsemad juhised ilmuvad peatselt CIFU kongressi veebi. Tõenäoliselt toimub…

Helilooja Veljo Tormise sünnist möödub 90 aastat

7. augustil tähistatakse eesti ühe omanäolisema helilooja Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva. Tormis andis hindamatu panuse ka läänemeresoome rahvaste muusikasse. Üle Eesti toimub Tormise sünniaastapäeva puhul mitmeid sündmusi ning kontserte. Fenno-Ugria annab rikkalikust programmist ülevaate. Mitmed kontserdid on juba välja müüdud,…

HTM hõimurahvaste programm kuulutab välja 2020. aasta kirjandusauhinna konkursi   

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja kirjandusauhinna konkursi, et tunnustada uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid. Alates 2007. aastast välja antav kirjandusauhind on asutatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) auks. Gerdi sulest on…

FUFF kutsub Võrumaale soome-ugri filme vaatama

Täna, 30. juulil, algas Võrumaal Sänna kultuurimõisas 7. Soome-ugri filmifestival (FUFF). Festival keskendub tänavu keele, kultuuri ja looduse säilimisega seotud kodanikuaktivismile. 30. juulist 1. augustini linastuvad filmid, toimuvad arutelud ja rahvustoitude töötoad, mis aitavad avada hõimurahvaste maailmapilti. Selleaastasel FUFFil on…

Veljo Tormise 90. sünniaastapäeval esietendub soome-ugri müsteerium

Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva auks etendub soome-ugri müsteerium “Lindude äratamine”, mis sünnib lavastajate Anne Türnpu ja Eva Kolditsa ning segakoor Vox Populi ja dirigent Janne Fridolini koostöös. Lavastuslik kontsert pakub erakordse võimaluse osa saada Tormise loomingust päevatõusul tema sünnikodus Kõrveaial….

Neenetsi autonoomne ringkond hääletas ainsana Venemaa põhiseaduse muudatuste vastu

1. juulil toimus Vene Föderatsioonis rahvahääletus Venemaa konstitutsioonimuudatuste küsimuses. Muudatuste poolt hääletas 77,98 % ja vastu oli 21,21% hääletanutest. Ainukese regioonina hääletas muudatuste vastu Neenetsi autonoomne ringkond. Ringkonnas hääletas konstitutsiooniparanduste vastu 54,57 % elanikest, parandusi pooldas 44,42 %,  rikutud oli…

Udmurdi keel teeb digihüppe

Udmurdimaal käivitatakse internetiportaal, kus saab õppida udmurdi keelt ja kirjandust. Veebileheküljel hakkavad ilmuma ka uudised ning plaanitakse avaldada keeleõppe metoodilisi materjale ja sõnaraamatuid. Samuti on kavas seal teavitada uutest konkurssidest, avalikustada keeleolümpiaadide tulemusi ja avaldada normatiivõiguslikke dokumente, teatas pedagoogikateaduste kandidaat Nadežda…

ÜRO hindas Vene Föderatsiooni pingutusi põlisrahvaste hüvanguks pandeemia ajal

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet Jeria tunnustas ÜRO 44. istungil Genfis Venemaa panust riigi äärealadel, põhjas elavate põlisrahvaste kaitsmisel koroonaviiruse eest. Bachelet ütles, et pandeemia ajal on põlisrahvad eriti kaitsetud. Vene Föderatsiooni tervishoiuteenistus oli teda informeerinud, et kasutab meditsiiniteenuste paremaks osutamiseks…

HTM hõimurahvaste programm kuulutab välja 2020. aasta rahvusteaduste auhinna konkursi

PRESSITEADE: Alates 2012. aastast annab hõimurahvaste programm välja rahvusteaduste auhinda uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustööde eest. Rahvusteaduste auhinnale võib esitada neljal viimasel aastal (2016−2020) monograafia, kogumiku või koguteosena ilmunud töö eest kahes kategoorias: uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö…

Fenno-Ugria puhkab juulis ja mõnuleb kindlasti ka suitsusaunas!

Juulis Fenno-Ugria Asutus puhkab ja nii püsib mõnda aega puhkeseisundis ka meie kodulehe uudisvoog. Kuid postkast töötab jätkuvalt ning meile võib kirjutada ja pilte saata ikka endiselt info@fennougria.ee aadressi kaudu. Vastust nõudvate postituste puhul palume Teil varuda kannatust.  Puhkuse puhul…

Karjala aladele Venemaal ja Soomes loodi ühine reisimarsruut

Karjala turismiinfokeskus alustab tulevast aastast rahvusvahelisi turismireise marsruudil „Üks Karjala – kaks riiki“, mis hõlmavad karjalaste asualasid nii Vene Föderatsioonis kui ka Soomes, vahendas infoagentuur TASS. Reisi alguspunktid on vastavalt kas Peterburis või Joensuus. Marsruudid läbivad Ida- ja Põhja-Karjala peamisi vaatamisväärsusi….

Siberis möllab kuumalaine

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi üks alateemasid on „Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes“. Olgugi, et Eestis ei paista olukord veel nii hull – merevesi on meeldivalt kraad soojem, vihmahood on vaid pisut metsikumad, suvi on lämbem kui tavaliselt –, tähendab Siberis…

Meeldetuletus: HTM hõimurahvaste programmi tähtaeg on 15. juuli 2020

Fenno-Ugria tuletab meelde, et Hõimurahvaste programmi projektitaotluste II vooru tähtaeg on 15. juuli. Taotlused tuleb esitada ENTU keskkonnas: https://fennougria.entu.ee/ Vaadake taotlemise kohta lähemalt: https://fennougria.ee/toetused/hoimurahvaste-programm/toetused/taotlemine/ Küsimuste korral võtke palun ühendust hõimurahvaste programmi koordinaatoriga: Marika Alver marika@fennougria.ee tel +372 55529199

Teadlased asusid uurima Siberi naftareostuse mõju põlisrahvastele

Norilskis mai lõpul toimunud ulatusliku naftaavarii järelmõjusid põlisrahvastele ja nende traditsioonilisele majandusele hakkas uurima erikomisjon. Taimõri poolsaarel, mis asub Vene Föderatsiooni Krasnojarski krai koosseisus, alustasid eksperdid tööd 25. juunil. Komisjoni eesmärk on kaardistada piirkonnale tekitatud kahju.  Komisjoni kuuluvad teiste hulgas…

Venemaa rahvaloendus lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

Vene Föderatsioonis elavate rahvuste olukorra määratlemiseks kavandatud rahvaloendus lükkub üleriigilise pandeemia tõttu edasi, teatab uudisteagentuur Interfax. Käesolevasse aasta oktoobrisse planeeritud ülioluline loendus toimub tõenäoliselt aprillis 2021. Vene Föderatsiooni rahvaloendus on kõige laiaulatuslikum meetod, mis annab infot sealsel territooriumil elavate põlisrahvaste…

Kuulake uuesti: Wimme ja Rinne andsid veebikontserdi

24. juunil andsid täispika veebikontserdi legendaarsed muusikud Tapani Rinne ja Wimme Saari. Saami muusik Wimme on pärit Lapimaalt, Kelottijärve lähedalt. Traditsiooniliste joigude kõrval on ta välja arendanud ka täiesti oma stiili, kus kuuleb ka tänapäevase impro ning häälekunsti elemente. Tapani Rinne…

Soome-ugri filmifestival FUFF keskendub tänavu kodanikuaktivismile

Seitsmendat korda toimuv soome-ugri filmifestival (FUFF) keskendub sel aastal keele, kultuuri ja looduse säilimisega seotud kodanikuaktivismile. 30. juulist 1. augustini toimuvad Võrumaal Sänna kultuurimõisas erinevad filmilinastused, õpitoad ja arutelud, mis aitavad avada soome-ugri maailmapilti. Festivali fookuses on teema, kas ja kuidas…

Komi veebiväljaanne sai suulise hoiatuse komikeelsete materjalide avaldamise eest

Komi Vabariigi linnakohus tühistas Vene Föderatsiooni järelvalve komitee otsuse määrata veebiajakirjale “7×7” trahv komikeelsete materjalide avaldamise eest. Karistuseta väljaanne siiski ei pääsnud: neile tehti suuline hoiatus. Sõktõvkari linnakohtu otsus päästis nii süüaluse 20 000 rubla suurusest trahvist, mis määrati väljaandele…

Legendaarne ansambel Toorama avaldas oma uue albumi

Ersade tuntud folklooriansambel Toorama on salvestanud uue albumi “Šenža” (“Part”). Juuni alguses toimus uute lugude esitlus ersa telekanalil ГТРК Мордовия Сияжар.  Ersadele oli see tähtis sündmus. Hoolimata sellest, et album pole veel CDna välja antud,  kajastati uudist arvukate intervjuudega televisioonis…

Mari palvust näidatakse esimest korda otseülekandes

Pühapäeval, 14. juunil kell 9.00-11.00 näidatakse esimest korda ajaloos Mari El telekompanii Марий Эл Телерадио otsesaatena Joškar-Ola lähedal asuvas hiies toimuvat traditsioonilist maride palvust, mis on pühendatud pidustustele agavairem (adrapidu). Palvust peetakse peale kevadkülvi lõppu, ajavahemikul mai lõpust kuni juuni keskpaigani. Täpse…

Art Leete: Loomad võivad näha vaime, keda inimesed ei näe

Tartu Ülikooli etnoloogia professor Art Leete* kirjutas kultuurilehes Sirp sellest, kuidas väljendub animism komide küttimiskultuuris. “Loomad võivad näha vaime, keda inimesed ei näe, ja neid vaimude eest kaitsta,” kirjutab Leete. Ta nendib, et inimesed ei saa jumalate ja vaimudega suhtlemisel loomadele…

100 aastat tagasi: Soome tunnustas esimesena Eesti Vabariiki de jure

Täpselt sada aastat tagasi, 8. juunil. 1920 tunnustas Soome Vabariik esimese riigina Eesti Vabariiki de jure.  Soome välisminister Rudolf Holst osutas oma kirjas Eesti saadik Oskar Kallasele. Ning ehkki dokumendil on daatum 7. juuni 1920, siis hakkas see kehtima alles…

100 aastat Karjala autonoomiat

8. juunil tähistab Karjala oma autonoomia 100. sünnipäeva, paraku jäävad pandeemiaohu tõttu kõik pidustused ära. Ka need, mis plaanitud  5. septembrile. Eriolukorrast hoolimata asetasid Karjala Vabariigi juht Artur Parfentšikov ja Karjala seadusandliku kogu esimees Elissan Šandalovits tähtpäeva puhul tundmatu sõduri ausamba…

Karjalaste ja maride traditsioonilised tikandid postmarkidel

Vene Föderatsiooni sideagentuur andis 1. juunil välja postmargid, millel on kujutatud nelja Venemaa rahva rahvuslikud tikandid. Maride ja karjalaste rahvuslike tikandite kõrval on esindatud ka tšuvaši ja tatari mustrid. Mari tikandit kujutaval margil on Kirovi oblastis asuva Uržumi piirkonna maride 19. sajandi lõpu pulmarätikult…

Palju õnne, Eesti lipp!

4. juunil on tähistatakse Eesti lipu päeva, sest  just sel päeval – 1884. aastal – õnnistas ja pühitses trikoloori Otepää kirikla saalis koguduse õpetaja Rudolf Kallas. Sini-must-valge lipp oli esialgselt Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp. Lipu õmblemise idee algatas Karl August Hermanni abikaasa…

Üksnes põlisrahvaste loal saab Neenetsi AR liita teiste Vene Föderatsiooni subjektidega

Neenetsi AR-i ja Arhangelski oblasti ühinemise töögrupi esimees Matvei Tšupurovi sõnul valmistavad Neenetsi autonoomse ringkonna parlamendisaadikud ette seaduseelnõu, mille kohaselt saab piirkonna liitmine teiste Vene Föderatsiooni subjektidega toimuda üksnes  neenetsite assotsiatsiooni Ясавэй (Jasavei) nõusolekul.  Uudisteagentuuri Interfax andmeil ühinemise referendumit sel…

Noored võtsid udmurdi Buranovo vanaemad oma hoole alla

Udmurdimaal tähistati 26. mail vanaemade päeva, sest sel päeval 2012. aastal saavutas Venemaad esindanud Brangurti (Buranovo) memmede ansambel Eurovisioonil teise koha. Praeguseks veel elus olevat kuut memme õnnitlesid noored ülevenemaalise rahvarinde organisatsioonist. Vabatahtlikud kinkisid memmedele lillekorvid, puuviljavaagnad, näomaskid ja antiseptikud. …

Neenetsi autonoomse ringkonna ja Arhangelski oblasti juhid allkirjastasid ühinemise memorandumi

Aprilli lõpul kirjutasime oma kodulehel võimalikust Neenetsi autonoomse ringkonna (AR), ja Arhangelski oblasti ühinemisest. Nüüd on kahtlus tõeks saanud, sest 13. mail allkirjastasid Neenetsi AR ja Arhangelski oblasti kubernerid memorandumi, mis kinnitas piirkondade liitmist ning uue Vene Föderatsiooni subjekti moodustamist. Kohalikud…

Karjala Kiži saare puukirikuid saab näha kohale sõitmata

Karjalasse, Äänisjärve keskosas asuvale Kiži saarele, mis on eriti tuntud oma 18. sajandil ehitatud puukirikute poolest, pääseb nüüd ka virtuaalselt.   Kiži vabaõhumuuseum on loonud saare 360-kraadiline virtuaaltuuri, mis põhineb fotograaf Igor Georgievsky märtsis üles võetud sfäärilistel panoraampiltidel. Fotod toovad vaataja ette…

Permikomidel on põldosja korjamise hooaeg

Samal ajal kui eestlased otsivad metsas karulauku, käivad permikomid oma pealinna Kudõmkari ümbruses massiliselt põldosja võrseid korjamas. Sellest on tekkinud tugev traditsioon ning inimesi ei takistanud isegi praegune karantiin. Permikomide sõnul on kevade esimese vitamiiniallika korjamiseks vähe aega, sest osjad…

Karu murdis Komimaal maha rahvuspargi põdralehmad

Komimaal, Sõktõvkari lähistel asuvasse soome-ugri rahvusparki tungis talveunest ärganud karu ja murdis seal maha kaks põdralehma. Näljane karu ronis 11. mail  Õbi küla lähedal oleva rahvuspargi aedikusse, mida ümbritses kolme meetri kõrgune tara. Ta ei kartnud valgust ega muusikat, mida…

Veebis avati kolme eesti päritolu keelemehe näitus

2020. aastal möödub 130 aastat Tartu Ülikooli esimese uurali keelte professori Julius Margi, 120 aastat Tartu Ülikooli esimese eestlasest läänemeresoome keelte professori Julius Mägiste ning 115 aastat nende mantlipärija, sõjajärgse Tartu Ülikooli soome-ugri keelte professori Paul Ariste sünnist.  Oma mitmekülgse…

Art Leete soome-ugri mütoloogilisest värviloogikast

Etnoloog Art Leete kirjutas kultuurilehes Sirp punasest ja valgest: truudus mütoloogilisele värviloogikale hakkas hantidele ja neenetsitele pahandusi kaela tooma. Avaldame siinkohal mõned katkendid kirjutisest. Animismi ja kommunismi kokkupõrge oli Siberi soomeugrilastele värvide võitlus. Saja aasta eest Siberis võimu saanud enamlased sattusid…

Komi Vabariigi juhil on eesti juured

2. aprillil määras Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin ametisse Komi Vabariigi riigijuhi kohusetäitjana Vladimir Uiba. Kuu aeg hiljem, 10. mail, andis Uiba intervjuu telesaatele „Küsimus-vastus“ ning tunnistas muuhulgas, et tal on eesti juured. Vladimir Uiba on sündinud 1958. aastal Omskis….

Eesti Rahva Muuseum avaldas videoloengud meie hõimurahvastest

 Eesti Rahva Muuseum on kokku pannud veebituurid, mis tutvustavad meie sugulasrahvaste elu-olu, kombeid ja traditsioone. Videotes kõnelevad ERMi giidid ja muuseumiõpetajad. Esimene video kõneleb soome-ugri keelesugulusest. Kõneleb muuseumiõpetaja ja ka Fenno-Ugria Noorte (MTÜ Hõimulõimed) üks eestvedaja Anti Lillak. Kui video lõpuni vaadata, avanevad…

Handi ja mansi käsitööd saab uudistada ka virtuaalselt

Handi-Mansi autonoomse ringkonna käsitöö keskus lõi Yandex.Zen platvormile oma meediakanali, mis võimaldab tutvuda põlisrahvaste käsitööga. Kanalilt leiab infot uurimuste, erinevate meistrite, rahvarõivaste rekonstrueerimise ja valmistamise kohta. Saab tutvuda nii artiklite, videote kui ka erinevate näidistega. Lähema infoga on võimalik tutvuda…

ELi kodanikualgatuse üleskutse: toeta vähemusrahvusi!

Euroopa Liidu kodanikualgatuse platvormis (European Citizens Initiative) on praegu võimalik avaldada toetust sellele, et ELi ühtekuuluvuspoliitika toetaks ka ilma iseseisvate omavalitsusteta vähemusrahvusi. Kõik soovijad saavad oma poolehoidu kinnitada allkirjaga.  Allkirja andmiseks peab olema täisealine ja Euroopa Liidu kodanik ning algatusele…

Neenetsi antropoloog kaitses doktoritöö vaikusest

Neenetsi antropoloog Rosa Laptander kaitses 29. aprillil edukalt Lapi ülikooli sotsiaalteaduskonnas doktoritöö, mis käsitleb Jamali neenetsi põhjapõdrakasvatajate individuaalset ja kollektiivset suulist ajaloomälu ning vaikuse ja vaikimise rolli selles.   Põlisrahvastele omaselt on neenetsid oma minevikku puudutavaid mälestusi ja lugusid kuni…

Karjala kaljujooniste territoorium tehakse korda

Karjalas, Valge mere lähistel paikneva kaljujoonistega kaetud territooriumi korrastamiseks eraldati Venemaal 630 miljonit rubla ehk 8 miljonit eurot. Selle rahaga kavatsetakse korrastada kaljujoonisteni viiv tee ja ehitada kohaliku turismi arenguks vajalik infrastruktuur. See tähendab, et lisaks teele ehitatakse sild üle…

Udmurdi noored tegid kaveri Venemaa artistide koroonalaulust

Udmurdi noorte organisatsiooni Šundõ liikmed tegid udmurdikeelse versiooni Venemaa pop-artistide koroonalaulust. Venemaa  telesaates „Õhtune Urgant“ kõlanud hitt, milles Venemaa popartistid laulavad sellest, kuidas nad veedavad aega karantiinis, kõlas udmurdi noorte eestvedamisel kaverina ka udmurdi keeles. Udmurdikeelsete sõnade autor on Anastassia…

Arhangelski oblast ja Neenetsi autonoomne ringkond võivad ühineda

Võimalik, et taas on Vene Föderatsioonis esile kerkimas piirkondade ühendamise teema. Mäletatavasti 2005. aastal kadus nii föderatsiooni kaardilt Permi-Komi autonoomne ringkond, 2007. aastal aga Evengi, Korjaki ja Dolgaani-Neenetsi autonoomsed ringkonnad.  Arhangelski oblasti ja Neenetsi autonoomse ringkonna ühendamine on olnud päevakorras…

Kalevala runolauliku auks toimub internetisümpoosium

Kalevala ja karjala kultuuri uurimise infokeskus Juminkeko kutsub huvilisi karjala runolaulik Arhippa Perttuneni sümpoosiumile, mille raames toimub laupäeval, 25. aprillil kell 15 Juminkeko videokeskkonnas temaatiline online-loeng koos runolaulude kontserdiga.  Loengu teemal “Küsimusi Arhippa Perttuneni haual” annab Juminkeko fondi juhatuse esimees…

Lahkus isuri etnoloog Olga Konkova

21. aprillil 2020 suri pärast rasket haigust väljapaistev etnograaf, vadjalaste ja isurite eestkõneleja Olga Konkova. Olga Konkova lõpetas 1980. aastal Leningradi Riikliku Ülikooli nii filoloogia kui ka ajaloo osakonna, spetsialiseerudes rakenduslingvistikale ja arheoloogiale. Kõige rohkem köitis teda arheoloogia, mille tõttu tekkis…

Meeldetuletus: läheneb Ilmapuu auhinna konkursi tähtaeg

PRESSITEADE: Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2020. aasta Ilmapuu auhinna konkurssi. Auhinna eesmärk on tunnustada soome-ugri põlisrahva esindajat või kollektiivi, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste…

Vepsa keele õpikud võivad saada Vene riigi rahastuse

Vene Föderatsiooni rahvaste emakeelte säilitamise ja arendamise fond andis riigi haridusministeeriumile üle vepsa keele lugemikud, mis on mõeldud 1.-3. klassi õpilastele emakeeletundides kasutamiseks. Kui õpikud kiidetakse ministeeriumi ekspertide poolt  heaks, kantakse nad föderaalsesse õpikute nimekirja ja nende trükkimist finantseeritakse vajalikus…

Udmurdi muuseumis avatakse bessermani talu

Udmurdi vabaõhumuuseumis Ludorvai  avatakse 2020. aasta septembris bessermani tare. 1986. aasatal Ižkari (Iževsk) lähedusse rajatud muuseumisse on praeguseks toodud kümmekond udmurdi talu, mis tutvustavad erinevate udmurdi etniliste rühmade majapidamisi ja talutöödega seonduvat. Muuseumi uhkuseks on 1912. aastal ehitatud nii-öelda hollandi…

Ilmus kordustrükk haruldasest nganassaanidest kõnelevast raamatust

Taimõris ilmus kordustrükk väljapaistva leedu päritolu folkloristi Kazimir Labanauskase (1942-2002) haruldasest raamatust „Nganassaani rahva päritolu“. Teose haruldus seisneb muuhulgas nii tegijate taustas kui ka väikses tiraažis. Nüüdki trükiti ühtekokku vaid pooltuhat eksemplari. Esimest korda nägi raamat ilmavalgust pärast autori surma,…

Nganassaani kunstnik disainis rahvusmustritega koroonamaski

Praeguse hooaja populaarseim aksessuaar on kahtlemata näomask. Nganassaani kunstnik Svetlana Akseneva on disaininud rahvuslikus stiilis maski, mida saab pärast viiruseohu möödumist kasutada ka kaitseks pakase eest. Info allikas: Taimõri rahvakultuuri maja juhataja Любовь Попова sotsiaalmeedia leht (09.04.2020)

XXI Venemaa-Soome kultuurifoorum jätkab ettevalmistustega

Vene-Soome kultuurifoorumi korraldajad jätkavad eriolukorrast hoolimata ettevalmistusi, et kohtumine võiks plaanitult toimuda Lahtis, 2.-3. oktoobril. Juba traditsiooniks saanud kultuurifoorumi eesmärk on valdkonna esindajate omavahelise koostöö hoogustamine ja partnerorganisatsioonide leidmine. Praeguseks on Soome omalt poolt foorumile esitanud 73 ja Venemaa omakorda…

Ahto Kaasik: munapüha ja raierahu

Meie põline rahvakalender on looduskalender, mis järgib ja tähistab looduse muutumist. Vaid loodust tundes, arvestades ja austades on võimalik püsima jääda. Seega tähistab munapüha rändlindude saabumist ja munema hakkamist, sigimist, elu tärkamist ja sündimist, kirjutab Ahto Kaasik ERRi kultuuriportaalis. Pühapäeval…

9. aprillil tähistatakse soome keele päeva

Soomlased tähistavad 9. aprillil oma keele auks kirjakeele isa ehk Mikael Agricola päeva. Nii lehvivad sel puhul ka riigilipud.  Agricola oli Soome vaimulik, soome kirjakeele rajaja. Tema esimene raamat “ABC-Kiria” oli aabits ja katekismus, mis trükiti 1538. aastal. Tema suurimaks tööks oli Uue Testamendi tõlkimine…

Karjala kirjandusklassiku sünnist möödus 100 aastat

Karjala rahvuskirjanik Ortjo Stepanovi sünnist möödus 7. aprillil 2020 sada aastat. Selle puhul avalikustas Kalevala ja karjala kultuuri infokeskus Juminkeko YouTube´is  kõigile huvilistele lühifilmi Haikola külast. Film on soomekeelne ja avaneb lingi alt Youtube keskkonnas. Ortjo Stepanov (7.04.1920-22.03.1998) on karjala kirjanduse…

Suri Karjala rahvakirjanik Aleksandr Volkov

4. aprillil suri 92-aastasena Karjala rahvakirjanik Aleksandr Volkov, kes jättis endast maha rikkaliku pärandi: luulekogud ja tõlked ning kirjanike organisatsiooni, mis jätkab Volkovi tööd.  Oma rahva kultuuri vastu hakkas Aleksandr Volkov huvi tundma alles pensionieas. Põhjalik pühendumine kirjandusele algas 1991….

Muumiorus hakatakse rääkima saami keeles

Helsinki BTI Studios dubleeritakse populaarset Muumioru joonisfilmisarja saami keelde. Vastava ettepaneku tegi Yleisradiole Soome saami parlament (Saamelaiskäräjät).  Mumenstállu ehk Muumitrolli rolli valiti tuntud saami räppar Ailu Valle, kes on ka eestlastele tuttav.  Koos Mari Kalkuniga esineti koos Tallinnas, Vabaduse väljakul Soome 100….

Karjalaste rahvuslipp tähistas 100. sünnipäeva

Täna, sada aastat tagasi, 29. märtsil 1920 kinnitas Valgemere Karjala (Viena-Karjala) valdade esindajate kongress välja Põhja-Karjala (Uhtua) vabariigi vapi ja lipu.   Karjalas, venekeelses sotsiaalvõrgustikus VKontakte tegutsev initsiatiivgrupp „Karjala keelele Karjalas ametlik staatus“, kutsus üles tähistama karjalaste rahvuslipu juubelit. Kuna…

Märtsiküüditamisest möödus 71 aastat

Kolmapäeval, 25. märtsil 2020 möödus 71 aastat märtsiküüditamisest. Samal päeval 1949. aastal küüditas Nõukogude Liit Siberi äärealadele 20 000 eesti meest, naist ja last. Ühe päevaga viidi Eestist ära peaaegu 3% eesti toonasest rahvastikust. Eesti Mälu Instituudi algatusel süüdatakse igal…

Eesti nomineeris Soomaa haabjakultuuri UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse

19. märtsil allkirjastas kultuuriminister Tõnis Lukas taotluse kanda “Ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal” UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimistusse. Otsus Soomaa haabjakultuuri kandmiseks üleilmsesse nimistusse tehakse UNESCOs 2021. a. lõpuks. Soomaa ühepuulootsik ehk haabjas esindab ürgset eesti ja soome-ugri…

Kirjanik Indrek Koff soovitab lugeda mansi luulet

Apollo raamatuportaal: Kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu lükkus kirjandusfestival HeadRead sügisesse ja lähinädalail on kõigil vaja keskenduda tubastele tegevustele, jagab festivali toimkond HeadRead blogis soovitusi raamatute kohta, mis on praegusel erakordsel ajal kas eriti kõnekad või pakuvad lihtsalt väärt elamust. Kirjanik Indrek Koff soovitab Aado Lintropi…

Marimaal tähistati Ivan Kõrlja (1909-1943)  111. sünniaastapäeva

Ivan Kõrlja oli väljapaistev mari poeet ja näitleja, kes mängis peaosa Mustafa rolli esimeses nõukogude helifillmis «Lähetus ellu“ . 17. märtsil tähistati Marimaal mari filminäitleja, luuletaja Yivan Kõrlja (Kirill Ivanovi) 111. sünniaastapäeva. Kõrljat teatakse tänu Mustafa rollile esimeses nõukogude mängufilmis…

Hõimurahvaste programmi 2020. aasta Ilmapuu auhinna konkurss

PRESSITEADE: Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2020. aasta Ilmapuu auhinna konkurssi. Auhinna eesmärgiks on tunnustada soome-ugri põlisrahva esindajat või kollektiivi, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhinna laureaadid kuulutatakse…

Fotod: Marimaa naine tegi oma kodust muuseumi Georg Otsale, kes päästis ta surmast

MAALEHT: Marimaa pealinnas Joškar Olas elab kogu elu Georg Otsa lummuses püsinud endine meditsiiniõde Polina Tšistjakova, kes oma kodu omalaadseks varamuks muutnud. Homses, 19. märtsi Maalehes ootab lugejad suur ja pikk artikkel sellest, kuidas Georg Ots oma lauluga Polina Ivanovna elu päästis ja…

Komi noorte ajaleht kasvas ajakirjaks

5. märtsil esitleti Sõktõvkaris komikeelset noorteajakirja ILJÖLÖGA  (komi keeles – Йӧлӧга, eesti keeles – Kaja), mis käeoleva aasta veebruarini ilmus kord nädalas ajalehena. Komi haridus-, teadus- ja noorsoopoliitika ministri asetäitja Oleg Kholopov tõi ajakirjaga välja, et tegemist on hea näitega komi…

Pühad hiied on avatud!

Keerulisi aegu meie rahva kümnetuhandeaastase ajaloo jooksul on olnud varemgi. Vaatamata raskustele oleme suutnud tänaseni väärika rahvana säilida ning hoida elus oma kauni keele ja kultuuri, sest oleme elanud kooskõlas loodusega. Meie esivanemad on saanud tuge iidsetest pühapaikadest. Need lugematud…

Soome Talvesõja lõpust möödus 80 aastat

Soomes tähistatakse 13. märtsil Talvesõja lõppemise 80 aastapäeva. Soome Vabariigi ja Nõukogude Liidu vaheline rahuleping jõustus 13. märtsil 1940. aastal. See lõpetas 105 päeva kestnud Talvesõja. Iseseisvuse kaitsmine nõudis suuri ohvreid. Soome kaotas sõjas 25 000 sõdurit ja ligi 44…

Karjalas valmib sel aastal kolm mängufilmi

2020. aastal valmib Karjalas kolm mängufilmi, mis filmitakse koostöös Soomega. Nende rahastamine  toimub piiriülese Soome-Venemaa  piiriülese koostööprogrammi projekti LOKKI raames. 2018. aastal võitis Karjala Kinoliit projekti, mis peab võimaldama kinematograafia arengut piirkonnas. Karjala on loodud filmivõtete jaoks, Karjalas on olemas kõik tingimused…

Põhjapõdrakasvatajad saavad tasuta juriidilist abi

Jamali põhjapõdrakasvatajate liit sõlmis Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna õigusorganitega kokkuleppe, mille alusel saavad nad tasuta juriidilist abi, selleks kasutatakse  messengeri Viber või WhatsApp. Abi võivad nad saada ka oma emakeeles ja praegu tõlgitakse handi keelde juriidilisi termineid. Lugege lähemalt nazaccent.ru (12.03.2020).

Venemaa konstitutsiooniparandused mõjutavad ka meie hõimurahvaid

Vene Föderatsiooni riigiduuma ja föderaalnõukogu on heaks kiitnud konstitutsiooniparandused, nüüd läheb konstitutsiooni projekt rahvahääletusele.  Muudatuste hulka kuulub ka säte, et Vene Föderatsioon garanteerib riigi territooriumil elavate rahvaste etnokultuurilise ja keelelise paljususe säilimise. Lugege lähemalt nazaccent.ru (11.03.2020).  

Jaak Prozes: komid muretsevad keskkonna ja keele kestmise pärast

Juunis Tartus toimuva kaheksanda soome-ugri rahvaste maailmakongressi eel korraldavad Venemaa soome-ugri rahvad oma korralisi kongresse. 14.–15. veebruarini toimus Sõktõvkaris komi rahva 12. kongress, mis kujunes tormilisemaks kui mitmed eelnevad. Kongresside tähendus on soome-ugri rahvaste seas erinev, osale on need formaalsed,…

Hõimurahvaste programmi I vooru toetused

  Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2020. a esimeses voorus eraldada järgnevad toetused: MTÜ Tallinna Mari selts – Mari Sangari päeva ja Mari seltsi Eestis tegutsemise 30. aastapäeva tähistamiseks Tallinnas 1020 eurot. Tartu Marilaste Liit MTÜ – Mari sangari päeva tähistamiseks…

Karjalased kogunevad kongressile

Tuleval nädalavahetusel, 14. – 15. märtsini toimub Aunuses (Olonets) IX karjala rahva kongress, mis on pühendatud Karjala Vabariigi 100. sünnipäevale. Kongress võtab vastu karjalaste olukorda kajastava resolutsiooni, samuti valitakse saadikud VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile, mis toimub 17. – 19. juuni…

Fenno-Ugria kutsub üles tutvuma soome-ugri rahvaste tegemistega

Fenno-Ugria annab märku, et meie kontorist (Pärnu mnt 28-9) saab osta mitmeid trükiseid, millega tasub enne VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi tutvust teha.  ERMi teadur Indrek Jäätsi raamatut „Ekspeditsioonid läänemeresoome muinasmaale. Eesti etnograafide vepsa välitööde päevikud (1962-1969). Raamat on siin müügil…

Hõimupäevade udmurdi artist pälvis Vene muusikatööstuse tähelepanu

Oktoobris hõimupäevadel käinud Shoner Paul avalikustas permikomikeelse laulu „Yoko“, mida hindas väga edukaks ka Moskvas tegutsev produtsent Ilja Druzyakin. Kui üleval asuv video ei avane, saate laulu kuulata selle lingi kaudu. 25-aastane Pavel Aleksandrov (muusikunimega Shoner Paul) on Tatarstani Vabariigis sündinud…

Soome president Niinistö külastas Lapimaad

Maailmakongressi eel tegi Soome president Sauli Niinistö taas töövisiidi Põhja-Pohjoismaale ja Lapimaale. Reis viis nii Inarisse, Sodankylässe ja Lemmenjoele. Aruteluteemade hulgas olid nii kliimaküsimused kui ka vihakõne. Ent pikemalt kõneldi ka saamide eluolust ning president ajas juttu ka põhjapõdra-kasvatajatega. Soome president külastas…

Esitleti raamatut "Ekspeditsioonid läänemeresoome muinasmaale"

ERMi teadur Indrek Jääts esitles 5. märtsil toimunud hõimuklubis Tallinnas oma raamatut “Ekspeditsioonid läänemeresoome muinasmaale. Eesti etnograafide vepsa välitööde päevikud (1962-1969)”. 1960. aastail hakkasid Eesti etnograafid taas hõimurahvaid uurima. Esimesena võeti luubi alla vepslased. Eesti rahvateadlasi köitis vepsa kolkakülades säilinud…

Vaata uuesti: pärimusmuusikute kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks

ERRi kultuuriportaal: 4. märtsil toimus Eesti Rahva Muuseumi silla-alal (A-sissepääs) kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Kontserdil esinesid pärimusmuusikud ja muusikalised koosseisud, kes on pärimusmuusikast inspiratsiooni ning Eesti Rahvaluule Arhiivist abi saanud. ERR kultuuriportaal ja Klassikaraadio kandsid kontserdi üle. Kontserti saab ka järele vaadata….

Indrek Jääts: Vepsamaal palub mõni naine endiselt metsalt luba, kui marju korjama läheb

Neljapäeval, 5. märtsil kell 17 kõneleb ERMi teadur Indrek Jääts Eesti Keele Instituudis toimuvas hõimuklubis sellest, mis on Vepsamaal viimase poolsajandi jooksul muutunud on. Fenno-Ugria küsis Jäätsilt mõned küsimused. Lugege lähemalt sündmusest siin. Mis muutused on Vepsamaal toimunud 50 aastaga,…

Eesti Rahvusringhäälingu segakoor sõidab mari laulupeole

Suvel, 12. juunil toimub Mäemari rajoonis, Kogosola  (Troitsko-Posad) küla väljakul IX mari laulupidu “Peledõš Aio”, kuhu sõidab ka Eesti Rahvusringhäälingu segakoor. Iga laulupeoga on nii esinejate kui ka publiku arv kasvanud, tänavu on peole oodata üle 5000 peatvaataja.   Juba traditsiooniks…

Soomeugri näitused  rändavad maailmas

Eesti Rahva Muuseumi näitus „Ajanihe“ jätkab rändamist nii Ungaris kui Eestis ning äsja Komi Rahvusmuuseumis avatud rändnäitus „Jahirajad: küttimine sürjakomide (soomeugrilaste) maailmavaates ja igapäevaelus“ jõuab soome-ugri rahvaste maailmakongressi ajal ka Tartusse. ERMi ja Komi Rahvusmuuseumi koostöönäitus annab ülevaate soomeugrilaste jahipidamistavadest…

Kummaline soome-ugri ilm: pea iga eenets saab endale isikliku aabitsa

Maaleht: Märtsi keskel ilmub Peterburis esimene eenetsikeelne aabits, mida trükitakse 200 eksemplari, kokku on soome-ugrilaste hulka kuuluvaid eenetseid 221, kellest emakeele valdajaid vaid 43. Enamik eenetsitest elab Taimõri poolsaarel, kahes tundra külas – Potapovos ja Vorontsovos. Eenetsi keelt aga valdab vaid…

Mari rahva kongress koguneb aprillis

Aprillis toimub mari rahva XI kongress, kus valitakse ka mari delegatsioon VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile. Kõikjal Mari Vabariigis, aga ka mari diasporaa seas toimuvad delegaatide valimised. Konkurents ühele saadiku kohale on päris tihe ja selle üle võib ainult head meelt…

Ikõt, kokõt, kumõt - marid võistlesid püha puhul mängudes lumel

Ikõt, kokõt, kumõt! See on mari keeles üks, kaks, kolm, ja kolme peal pistsid võistlejad, pann koos suure koogiga käes, jooksu pöördekohani ja tagasi, et siis heita küpsetis oma võistkonnakaaslase tühjale pannile. Tartu laululava taga lumel oli maride vanima püha üjarnja puhul kavas teisigi…

Tatarstani marid taotlevad marikeelseid telesaateid

Tatatarstanis elavad marid, kes muidu marikeelseid telesaateid ei näe, pöördusid Vene Riigiduuma poole ettepanekuga toetada marikeelsete telesaadete vahendamist ka Tatarstanis.  Varasemalt on seda nõudnud mari kogukonnad Sverdlovski oblastis, Udmurtias ja Baškortostanis. Probleemiks on, et ligi pooled maridest elavad väljaspool Mari…

Indrek Jääts kõneleb hõimuklubis Vepsamaast

PRESSITEADE: Erandlikult tuleb vepslastele pühendatud hõimuklubi kokku neljapäeval, 5. märtsil kell 17. ERMi teadur Indrek Jääts annab Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) ülevaate vepslaste eluolust viimase poolsajandi jooksul. Etnoloog Indrek Jääts räägib Eesti Rahva Muuseumi tegemistest vepslaste uurimisel…

Mälestati ersa aabitsa autorit

Saranskis mälestati loengusarjaga esimese ersa keelse aabitsa autorit, etnograafi ja vaimulikku Avksenti Jurtovit (1854-1916). Aabits ilmus 1884. aastal, sisaldas lisaks luuletusi ja palveid. Lugege lähemalt siin (izvmor.ru, 21.02.2020).

Ilmus uus handi luulekogu

Hantõ-Mansiiskis ilmus 200 eksemplaris handi luulekogu „Hantõ mirem arat“  (e. k. “Minu handi rahva laulud”), kus on avaldatud kahekümne autori luuletused.  Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 27.02.2020).

Karjala Vabariigi sünnipäeva tähistati ka Moskvas

Karjala Vabariigi 100. sünnipäeva ürituste raames kõlas Moskva metroos karjala muusika. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 21.02.2020)27

Petroskoi kirjastuse Periodika vabanenud ruumid lähevad mittetulundusühingutele

Petroskoi (Petrozavodsk) kirjastuse Periodika vabanenud ruumides avatakse Karjala Rahvaste Sõpruse Maja. Karjala Vabariigi rahvastiku- ja regionaalpoliitika ministri Sergei Kisseljovi sõnul ei ole Karjalas piisavalt tasuta ruume, kus saaksid oma tööd teha mittetulundusühingud. Rahvaste Sõpruse Majas, milletaolisi leidub mujalgi Venemaal  saavad mittetulundusühingud…

Handi põdrakasvataja peab videologi

Handi-Mansi autonoomse ringkonna põhjapõdrakasvataja Vladimir Aivas peab Youtube´is videologi põlisrahvaste elust ja tal on üle 10 000 jälgija. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 28.02.2020).

Sõktõvkaris toimus 14. – 15. veebruarini komi rahva XII kongress

Kongressi korraldas komi rahva liikumine Komi voitõr. Organisatsiooni valiti taas juhtima väikeettevõtja Aleksei Gabov. Teravaimate teemadena tõstatusid halb demograafiline olukord ja looduskaitsega seonduvad küsimused. Lisaks tegi saadikutele muret komi keele kasutusvõimaluste kahanemine. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 17.02.2020).

Soome tähistab 28. veebruaril Kalevala päeva

28. veebruaril 1835. aastal kirjutas Elias Lönnrot rahvuseepose Kalevala eessõna. Selle tähtsa sündmuse meenutamiseks heisatakse sel päeval Soomes rahvuslipud ja toimub arvukalt pidulikke sündmusi. 1928. aastal tähistati sel päeval ka hõimupäeva, mille tähistamine nihkus 1931. aastal oktoobrikuu kolmandale nädalavahetusele. Seega…

Kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks

4. märtsil toimub Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Kontserdil esinevad pärimusmuusikud ja muusikalised koosseisud, kes on pärimusmuusikast inspiratsiooni ning Eesti Rahvaluule Arhiivist abi saanud. Meie, see tähendab muusikud, luuletajad, loojad, teadlased, õpetajad, pärimushuvilised ja…

Jaak Prozes: Kas Putin tuleb või ei tule, selles on küsimus

POSTIMEES: Putini osalemine soome-ugri rahvaste maailma-kongressil on peaaegu ainukeseks võimaluseks näidata maailmale, et soome-ugri rahvad on olemas, ja see aitaks tõstatada soome-ugri rahvaste küsimusi kõige kõrgemal tasemel, kirjutab soome-ugri hõimuliikumise edendaja Jaak Prozes. Lugege lähemalt siin (Jaak Prozes, Postimees, 26.02.2020).

Soome-ugri rahvaste maailmakongressile ERMi tuleb virtuaalne suitsusaun

Nelja kuu pärast, 17.–19.juuninitoimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis kaheksas soome-ugri rahvaste maailmakongress, kuhu võib tulla ka Venemaa president Vladimir Putin. Aga võib ka mitte tulla. Kongressil on lubanud osaleda kõigi omariiklusega soomeugrilaste, nii Soome kui ka Ungari president, ja loomulikult…

Vabariigi aastapäev algab lipuheiskamisega ja lõppeb ühise rongisõiduga

ERRi kultuuriportaal: Vabariigi aastapäeva pidustused 24. veebruaril algavad tavapärase piduliku lipuheiskamisega Toompeal ja lõppevad nendele, kes osalevad presidendi vastuvõtul Viljandis, võimalusega sõita erirongiga tagasi Tallinnasse. Aastapäevapidustused saavad alguse juba reedel, 21. veebruaril, kui president Kersti Kaljulaid annnab Tallinnas Noblessneri valukojas…

Esimene eenetsi aabits võib juriidiliselt kinnitada eenetsi kirjakeele

2020. aasta märtsi keskel ilmub Peterburis esimene eenetsikeelne aabits. Kokku trükitakse raamatuid 200 eksemplari. Aabitsa välja andmise eesmärgiks on luua ja juriidiliselt kinnitada eenetsi kirjakeel. Eenetsi keeles on praegu 37 tähte, millest 3 on spetsiifilised. Eenetsid on Vene Föderatsiooni, uurali keelkonda…

Ilmus handikeelne folk-rock album

Jekaterinburgis tegutsev folk-rock ansambel URMAN andis välja handikeelse albumi „ Kui ma oskaks lennata“ – „Purlõtõ ki ma hošam“. Tekstid tõlkis handi ajalehe „Luh avt“ peatoimetaja, folklorist Gennadi Keltšin. Album anti välja Helsingi Ülikooli üliõpilaste liidu soome-ugri toetusrühma toetusel. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru,…

Venemaal ilmus mitmeid raamatuid soome-ugri keeltes

Vene Föderatsioonis anti 2019 aastal riigis räägitavates erinevates keeltes välja 1050 raamatut ja brožüüri. Kõige enam tatari keeles – 272 raamatut, järgnesid jakuudi keel 161 raamatu ja baškiiri keel 153 raamatuga. Udmurdi keeles ilmus 33 raamatut, komi keeles 28 ja…

Udmurdi vanaisad kogunesid lastelastega mängima

Udmurdi vanaisad kogunesid Tatõšlõ rajooni  Rahvaste sõpruse majja, et rääkida lastelastega. Lisaks pidid lapsed esitama vanaisasid kujutavat pantomiimi ja vanaisad mängima mänguautodega. Tšužatijos (emapoolne vanaisa) ja pesjataijos (isapoolne vanaisa). Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 21.02.2020).

Murmanski oblasti saamid tähistasid oma rahvuspüha näituste ja kombetalitusega

Sündmused algasid 6. veebruaril saami lipu heiskamisega, millele järgnes kontsert. Esinesid tuntud saami lauljad Marina Grintšuk ja Aleksandra Gavrilova, samuti folklooriansambel „Tavvjal innk“. Saami nõid Nadežda Fenina viis läbi rituaali „ Ühendav lõke“. Esitleti mitmeid saame tutvustavaid raamatuid, millest märkimisväärseim Viktoria…

Venemaal allkirjastati põlisrahvaid kaitsvad seadusemuudatused

Venemaa president kirjutas alla seadusemuudatustele põlisrahvaste õiguste garanteerimiseks. Sellega luuakase põlisrahvaste register, kuhu kantakse kõike elanikud, kes kuuluvad põlisrahvaste hulka. Ekspertide arvates võimaldavad muudatused paremini seista põlisrahvaste huvide eest. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 07.02.2020).

Täna on rahvusvaheline emakeele päev

Rahvusvahelisest emakeelepäeva tähistatakse 21. veebruaril UNESCO algatusel alates 2000. aastast. Päeva eesmärk on edendada lingvistilist mitmekesisust, samuti mitmekeelset haridust ning tõsta inimeste teadlikkust keele- ja kultuuritraditsioonidest. Erilisemat tähelepanu pööratakse rahvusvahelisel emakeelepäeval väikestele ja kaduvatele keeltele. UNESCO hinnangul on Venemaal ohustatud…

Mari folklooril põhinev turismimarsruut kuulutati Mari Vabariigis parimaks

Peredele välja töötatud teekond koos giidiga Mari muinasjutumuuseumis “Külas Yushto Kugyza” tunnistati parimaks turismimarsruudiks Mari El Vabariigis. Marsruut sai Mari El Turismijuhi konkursi võitjaks. Konkursi viisid läbi vabariigi spordi-, turismi- ja noorsoopoliitika ministeeriumi spetsialistid. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 20.02.2020).

Pärimusmuusikute kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks

4. märtsil toimub Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Kontserdil esinevad pärimusmuusikud ja muusikalised koosseisud, kes on pärimusmuusikast inspiratsiooni ning Eesti Rahvaluule Arhiivist abi saanud. Meie, see tähendab muusikud, luuletajad, loojad, teadlased, õpetajad, pärimushuvilised ja…

Luuakse interaktiivne udmurdi keele sõnastik

Sarapulis kavatsetakse koostada interaktiivne udmurdi keele sõnastik. Sellest teavitas linna administratsiooni pressiteenistus. Projekti nimi on “3D DORKYL” ning see algab algab 1. märtsil. Selle raames avaldatakse interaktiivne sõnastik ja arendatakse välja uuendusliku liitreaalsuse tehnoloogiaga rakendus.

Hõimuklubis saab kuulda hõimuharrastusest ja soomeugrilusest Eestis

PRESSITEADE: Kolmapäeval, 19. veebruaril kell 17 koguneb Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) hõimuklubi, kus etnoloog Svetlana Karm kõneleb hõimuharrastusest ja soomeugrilusest Eestis. Klubis, mille alapealkiri on „Kui aga mõte lennata saab üle kahe ilmajao piiri …“ * uurib Karm, mis on…

President Vladimir Putin võib Tartusse kongressile tulla, aga võib ka tulemata jääda

Täpselt nelja kuu pärast käib Eesti Rahva Muuseumis kaheksas soome-ugri rahvaste maailmakongress. Ja kuigi Eesti president Kersti Kaljulaid on andnud Venemaa presidendile Vladimir Putinile üle kongressi korraldajate kutse osaleda kongressil, ei ole kindel, kas Putin tuleb. “Lõplikku kinnitust, et Venemaa…

Veel neli kuud ning soomeugrilased peavad Eesti Rahva Muuseumis maailmakongressi

Veidi enne jaaniööd, mis on soomeugrilastele ammustest aegades olnud väga tähtis, kogunevad Eesti Rahva Muuseumi kolmeks päevaks Venemaa, Ungari, Soome ja Eesti soomeugrilaste esindajad, et vaadata üle praeguse elu rõõmud ja mured ning ammutada koosolemisest jõudu edasiseks kestmiseks. Veidi enne…

Suvel Tartus toimuva soome-ugri maailmakongressi teema on "Kultuurimaastikud - keel ja meel"

Kultuurimaastikud – keel ja meel on 8. soome-ugri rahvaste maailmakongressi teemaks. Eesti võõrustab kongressi juba teist korda, kuid esmakordne sündmus ERMi ja Tartu jaoks. Vaata lisainfot tartu2020fu.ee ja The 8th World Congress of Finno-Ugric Peoples. Täna oli Kultuuriministeeriumis meediabriifing ja Vikerraadio…

Hõimlaste tähtsaim kongress ootab vabatahtlikke ja vaatlejaid

Avatud on registreerumine VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile, mis toimub 17.-19. juunini 2020 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Maailmakongressi korraldaja – Fenno-Ugria Asutus annab teada, et nüüdsest saavad nii huvilised kui vabatahtlikud end hõimlaste tähtsamale kohtumisele kirja panna. See käib elektrooniliselt aadressilt tartu2020fu.ee. Kongressile oodatakse kõigi…

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile registreerumine on tänasest avatud

PRESSITEADE: Tänasest, 17. veebruarist avatakse registreerimine delegaatidele VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil, mis toimub 17.–19. juunini Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Maailmakongressi peetakse üle nelja aasta ning seekord on teema „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Osalejatena saavad registreeruda soome-ugri rahvaste delegatsioonid, vaatlejad…

Soomeugrilase minapilt ja vallutaja pilk

Kuidas on eestlasi pildiliselt kujutatud? Millised paistavad nad võrdluses Vene impeeriumi rahvaste, aga ka teiste koloniseeritud põlisrahvaste kujutistega? Sellest kirjutab TLÜ õppejõud, ajaloolane Linda Kaljundi, kes just hiljaaegu viis läbi ka Fenno-Ugria hõimuklubi teemal “Vallutaja pilk”.  Loe lähemalt siin (Linda Kaljundi,…

Lapimaal toimus ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi eelkohtumine

ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige Sven-Erik Soosaar kirjutab lähemalt 10.-14. veebruaril Soomes Inaris (saami Aanar, Aanaar, Anár) toimunud püsifoorumi istungieelsest kohtumisest. 16st foorumi liikmest oli kohal 15, kes on pärit 14st riigist (Austraalia, Boliivia, Burundi, Colombia, Ecuador, Eesti, Hiina, Mehhiko, Namiibia,…

Eesti Sõjamuuseumis saab näha teabenäitust soome-ugri rahvaste iseseisvusest ja autonoomiast

PRESSITEADE: Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis (Viimsi, Mõisa tee 1) saab näha unikaalse fotomaterjali põhjal koostatud teabenäitust „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri iseolemist“, mis käsitleb eestlaste ja meie hõimurahvaste autonoomiate ning iseseisvuse kujunemist saja aasta eest. Sada…

Pärimusmuusikute hädaabikõne peaministrile

Ilmus lugu „Hädaabikõne peaministrile rahvusteaduste ja Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks”. Mari Kalkun ja Kristiina Ehin lõid Miina Härma ja Anna Haava sõnadest ja viisist inspireeritult päevakajalise protestilaulu, mille lõpus kõlab üleskutse: „Seni kui rahvusteadlasi ei hinnata ja heidetakse üle parraste, tuleb emakeelepäeval vinnata lipud poolde…

Jaak Prozes: Iseseisvumine algab organiseerumisest

Venemaa soome-ugri rahvaste organiseerumisest komide näitel kirjutab Fenno-Ugria Asutuse nõunik, ajaloolane Jaak Prozes. “Komid tegid aastail 1989-1991 tõepoolest imet. Nad olid Vene Föderatsiooni rahvastest esimesed, kes kutsusid kokku oma rahva kongressi ja saavutasid kongressi täitevorganile komi rahva kõrgeima esindusorgani tiitli,…

Täna on saami rahvuspüha

Täpselt sada kolm aastat tagasi 06.02.1917 toimus Norras, Trondheimis esimene saamide koosolek, mis pani aluse Norra, Rootsi, Soome ja Venemaa saamide koostööle. Aastal 1956  moodustati Saami Nõukogu, mis esindas Norra, Rootsi ja Soome saamide organisatsioone, 1992. aastal liitusid organisatsiooniga Venemaa…

Akadeemik Paul Ariste 115

Täna 115 aastat tagasi sündis Torma kihelkonnas Rääbisel väljapaistev keeleteadlane ja fennougrist Paul Berg, kes alates 1927. aastast kandis nime Ariste (3.02.1905-02.02.1990). Paul Ariste õppis Tartu Ülikoolis, kus ta kaitses 1931. aastal magistriväitekirja “Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles”. 1939. aastal lõpetas…

Vadja keelest Paul Ariste 115. sünniaastapäeva puhul hõimuklubis  

PRESSITEADE: Kolmapäeval, 5. veebruaril 2020 kell 17 koguneb Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) hõimuklubi. Ettekandega „Paul Ariste ja tema vadja päevikud“ esineb folklorist Ergo-Hart Västrik. Vadja keele, eesti keele lähima sugulaskeele uurimine oli akadeemik Paul Ariste (03.02.1905–02.02.1990)…

Soome-ugri maailmakongressi logo kujundas ... ürask

Rein Sikk Maalehest kirjutas loo 17.-19. juunil Tartus toimuva VIII soome-ugri maailmakongressi logost. Märgi keskne kujund lähtub väike-saareüraski haudmekäikude mustrist, selgitab autor Peeter Laurits. Tartus toimuva maailmakongressi, ligi 25 miljoni soome-ugrilase tähtsaima sündmuse embleemi kujundanud Peeter Laurits andis Maalehele teada…

Avalik manifest: tehnoloogilise innovatsiooni kõrval ei tohi unustada Eesti-uuringute rahastamist

Täna avaldas kuus humanitaarteaduslikku asutust koos kümnete alla kirjutanud organisatsioonidega avaliku manifesti, et juhtida tähelepanu Eesti teaduse alarahastatusele, aga eriti Eesti-uuringute vaeslapse rolli jäämisele. Loe lähemalt siin.  

Otseülekanne humanitaaria mitterahastamise teemal

ERRi kultuuriportaal: Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 15 toimub Eesti Keele Instituudi suures saalis Roosikrantsi 6 Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi eestvedamisel vestlusring “Hing paelaga kaelas”, milles käsitletakse eestikeelse humanitaaria olukorda ja väljavaateid praeguse teadusrahastuse süsteemi jätkudes. ERR kultuuriportaal kannab sündmuse…

Komi keele oskajate vähesus pärsib komikeelse teaduse arengut

Komi kultuurikeskus Sõktõvkaris käivitas komi keele kasutusvaldkondi käsitleva ümarlaudade sarja. Esimese teemana tuli aruteluks komi keele kasutus ja keeleoskajate vähesus teadussfääris. Komi ajaloo-, keele- ja kirjanduse instituudi teadlane Aleksei Rassõhajev rääkis rahvuskaadri problemist. Ta rõhutas, et iga aastaga väheneb kooliõpilaste…

Kaks kaljujooniste uurimiskeskust ühendatakse muuseumiks

Kaljujooniste muuseum, milleks ühendatakse kaks Šuomua (Sorokka-Belomorski) ja Pudooži rajoonis tegutsevat uurimiskeskust, kavatsetakse avada 2020. aastal. Muuseumisse kavandatakse ehitada kaljujooniseid kaitsvad paviljonid, külalistemaja ning avada eraldi külastajatele mõeldud alad. Muuseumi baasiks kujuneb Šuomua kaljujooniste munitsipaalmuuseum, mille territooriumil asuvate Zalavruga kaljujooniste…

Saami ühendus võitis Rootsi kohtus õiguse ise jahti ja kalapüüki korraldada

Rootsi ülemkohus andis täna riigi põhjaosas elavate saamide ühendusele õiguse korraldada ise jahti ja kalapüüki. Kohtuotsus lõi Rootsi põliselanike õiguste kaitse pretsedendi. Girjase saamid said eksklusiivse õiguse hallata küttimis- ja kalapüügiõigusi saamide traditsioonilistel aladel. Kohus rõhutas, et riigil, kellele maa…

Palju õnne M. A. Castréni Selts!

Fenno-Ugria soovib südamlikult palju õnne sünnipäevaks M. A. Castréni Seltsile, mis tähistab 30ndat juubelit! Castréni Selts on Soome hõimuliikumise alustala ning Fenno-Ugria tähtsaim koostööpartner Soomes! Kuigi ametlik sünnipäevapidu tuleb alles sügisel, hõimupäeval, soovime seltsile siiski õnne juba praegu! M. A….

Kordelini abiraha taotlusi saab esitada kuni 31. jaanuarini

Kordelini abiraha toetused on stipendiumid, mis on mõeldud soome-ugri keelte uurijatele ja soome kirjanduse tõlkijatele Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte alast uurimistööd ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning kaetakse seminari- ja konverentsikulusid. …

Lahkusid kaks mari kultuuriaktivisti

Jaak Prozes: Oleme väga kurvad, sest mõlemad lahkunud Moskva mari kaasmaalaskonna juhid olid suured Eesti sõbrad, kartmatud oma rahva keeleliste ja kultuuriliste huvide eest seisjad. Meid nad aitasid heade nõuannetega ja olid omamoodi Mari-Eesti kultuurisillaks. Paljud mari folklooriansamblid jõudsid tänu…

Udmurdimaal tähistatakse rahvusvahelist pelmeenipäeva

Udmurdimaal tähistatakse 1-8 veebrauarini  erinevate sündmustega Rahvusvahelist pelmeenipäeva. Seekord tutvustatakse Ižkari (Iževsk) majahoovides vanu udmurdi mänge, mida on mugandatud tänapäevaste oludega.  Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 14.01.2020)

Uurijad lõpetasid Albert Razini juhtumi süüdlase puutumise tõttu

Uurijad lõpetasid udmurt Albert Razini enesüütamist puudutava kriminaalasja uurimise, kuna nad ei tuvastanud süüdlast. Kriminaalasi oli algatud 10. septembril Udmurdimaa parlamendihoone ees ennast süüdanud teenelise udmurdi teadlse enesüütamise asjus, paragrahvi alusel, mis puudutas teadlase enesetapule kaasa aitamist. Lugege lähemalt siin…

Aasta esimeses hõimuklubis tuleb juttu soome-ugri rahvaste pildilisest kujutamisest

PRESSITEADE: Kolmapäeval, 22. jaanuaril 2020 kell 17.00 toimub Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) kevadhooaja esimene Fenno-Ugria hõimuklubi, kus ajaloolane Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) räägib sellest, kuidas kujunes soome-ugri rahvaste pildilise kujutamise traditsioon Vene tsaaririigis. Juttu tuleb sellest,…

В Удмуртии "звездой" быть не принято!

Богдан Анфиногенов о творчестве и удмуртском характере.  Поэт, музыкант, исполнитель, сотрудник Дома Дружбы народов в Ижевске Богдан Анфиногенов широкой публике стал известен несколько лет назад, когда снял клип на песню “Супер удмурты”. О национальном и сокровенном – в интервью “НацАкценту”. …

Soosaar ja Tsõkarev alustasid tööd ÜRO põlisrahvaste foorumis

Käesoleva aasta 1. jaanuarist alustasid ÜRO Põlisrahvaste foorumis (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) tööd uued eksperdid. Samas grupis alustasid tööd Eesti esindaja Sven-Erik Soosaar, kes on ühtlasi ka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige ja Karjala rahvusaktivist Aleksei Tsõkarev. Teine…

Lüüdi-karjala keele kursusi hakatakse toetama Karjala Vabariigi eelarvest

Lüüdi-karjala keele kursusi hakatakse toetama Karjala Vabariigi eelarvest. Kursused on õppijaile tasuta. Lüüdikarjala keelt valdab u 3000 inimest. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 14.01.2020).

Udmurt määrati Vene konstitutsiooni töörühma liikmeks

Udmurdi rahvusest Venemaa rahvuste assamblee president Svetlana Smirnova määrati Vene Föderatsiooni konstitutsiooni muudatusi tegeva töörühma liikmeks. Tema sõnul puudutavad parandusi rahvussuhteid. Lugege lähemalt siin (nazaccent.ru, 16.01.2020).

Venemaa määras MTÜ-de finantseerimise korra

Venemaa määras rahvussuhetega tegelevate MTÜ-de riikliku finantseerimise korra. Lugege lähemalt siin (nazzaccent.ru, 28.12.2019).

Arved Breidaks: Putini pidu Tartus

Võimalus, et juulis Tartus toimuvast soome-ugri rahvaste kongressist võtab osa ka Venemaa president Vladimir Putin, on paljud kihevile ajanud. Ühelt poolt võiks tema külaskäik justkui tähistada uut lehekülge Eesti-Vene suhetes. Teisalt ei saa mööda vaadata faktist, et Putini Venemaal käib…

Murmanski oblasti justiitsministeerium loobus varasematest süüdistustest Saamide pärandi fondi vastu

Häid uudiseid saamidelt: Murmanski oblasti justiitsministeerium loobus varasematest süüdistustest Saamide pärandi fondi vastu, milles kodanikuühendus taheti tunnistada välisagendiks. Süüdistused tehti, kuna märtsis oli fond kaevanud ÜRO-sse, et Murmnaski oblasti saamide õigusi rikutakse. Saamid pöördusid ÜRO poole peale seda kui kohalik…

Valner Valme: keelele lüüakse hingekella?

Praeguste humanitaariale kahjulike rahastusotsuste mõju ei ole ainult tänases päevas, aga pikem, sest kultuuriuurimise alarahastus kahandab ka sellealast järelkasvu, kes läheb õppima välismaale, ütleb Valner Valme Vikerraadio päevakommentaaris. Viimasel ajal tuleb järjest avalikuks ilminguid, mille üldpildiks kujuneb, et Eesti riigis…

Udmurdimaal tähistatakse Kuzebai Gerdi sünniaastapäeva

14. jaanuaril tähistati Ižkaris (Iževsk) Udmurdimaal sealse kuulsa luuletaja Kuzebai Gerdi 122. sünniaastapäeva. Gerdi ausamba juurde asetati lilled ja udmurdi poeedid lugesid samba juures Gerdi luulet. Udmurdi rahvusmuuseumis toimus ekskursioon ja tutvustati ekspositsiooni „Udmurdimaa. XX sajand“. Järgnes kirjanduslik arutelu „Sõna…

90 aastat mordvalaste enesemääramisest

10. jaanuaril möödus 90 aastat Mordva autonoomase oblasti asutamisest. Kuidas ersadel ja mokšadel aga tegelikult läheb, sellest kirjutab lähemalt Jaak Prozes. Mordva autonoomne oblast moodustati aastail 1928-1929 eksisteerinud Mordva ringkonna asemel 1930. 1934. aastal nimetati oblast ümber vabariigiks. Toimusid ka…

Kuhu kadus õigus õppida karjala keelt?

Vanas Karjala külas Vieljärvis (Vedlozero) asuvas lasteaias Linduine pole juba teist aastat spetsialisti, kes oskaks karjala keelt ja õpetaks seda lastele. Vaatamata Venemaa föderaalsele kui ka põhiseaduslikule õigusele õppida ka emakeelt, ei õpetata selles lasteaias, kus käivad kohalike karjalaste lapsed,…

Tuuli Reinsoo: rahvaluulearhiivis on meie lähtekood ja teie tahate serverid välja lülitada

Et kultuur ja teadus on elujõulised ja suudavad leida mooduseid ellu jääda ka praegu valitseva, ma ütleks, vaimse kiusamise õhkkonnas, selles ma üldse ei kahtle, oleme hullematki näinud, ütleb 2016. aasta Eesti Vabariigi Presidendi Rahvaluulepreemia laureaat Tuuli Reinsoo. “Aga peaks olema…

Kirjandusmuuseumis ootab grandirahast ilmajäämise tõttu ees koondamine

Eesti Kirjandusmuuseum jäi eelmise aasta taotlusvoorus ilma Eesti Teadusagentuuride uurimistoetustest. Grandirahast ilmajäämine paneb kirjandusmuuseumi raskesse olukorda, mis päädib töökorralduste muudatustega ning tõenäoliselt ka koondamistega. Eesti Teadusagentuuride uurimistoetusi said protsentuaalselt kõige vähem humanitaar ja sotsiaalvaldkond. Kehvasti läks ka Eesti Kirjandusmuuseumi teadlastel,…

Kakskeelsus ja keelepoliitika võru-eesti näitel

Sulev Iva kirjutas Sirbis: “Eestis ja Euroopas tuleb soosida ja väärtustada senisest rohkem mitmekeelsust ning keskenduda ennekõike väiksematele, eriti omamaistele ohustatud põliskeeltele.” Kes peab eesti keelt n-ö väikseks keeleks, sel tasub meeles pidada, et suurem osa maailma keeltest on palju…

Arved Breidaks: Putini pidu Tartus

Postimees: Võimalus, et juulis Tartus toimuvast soome-ugri rahvaste kongressist võtab osa ka Venemaa president Vladimir Putin, on paljud kihevile ajanud. Ühelt poolt võiks tema külaskäik justkui tähistada uut lehekülge Eesti-Vene suhetes. Teisalt ei saa mööda vaadata faktist, et Putini Venemaal…

Aado Lintrop mõtiskleb, kuidas Eesti Rahvaluule Arhiivi teadlased jäid ilma teadusrahadeta

Oma blogis kirjutab Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Aado Lintrop: “Täna mõtisklen teemal, kuidas minust, 2018. aasta riikliku teaduspreemia nominendist, saab mõne kuu pärast koondatud humanitaarteadlane. Tõsi, koondamisteadet seni veel kätte antud pole, aga küll see tuleb, sest palju muid võimalusi, kui…

Soome-ugri juurtega Putini visiit Eestisse võiks Venemaa hõimlased vabastada hirmu painest

Juba pool aastat enne soome-ugri rahvaste maailmakongressi Tartus on selle tähtteemaks tõusnud Venemaa presidendi Vladimir Putini võimalik osalemine. Miks, selgitab hõimuliikumise spetsialist, Fenno-Ugria asutuse nõunik Jaak Prozes. Millest nii suur huvi Putini osalemise vastu? Ta pole Eestis käinud Venemaa presidendina,…

Kauksi Ülle: Looduse hävitamise järel kaob ka keel

Lõuna-Eesti Postimees: Võru-seto kirjanik Kauksi Ülle vaatab murega, kuidas kas piitsa ähvardusel või präänikuga meelitamisel unustavad soome-ugri rahvad oma põliskeele ning lõikavad harvesteriga läbi oma juured. Lugege lähemalt siin. (Arved, Breidaks, Lõuna-Eesti Postimees, 10.01.2020)

Kümme organisatsiooni asutasid Eesti põliskeelte koostöökogu

Kümme põliskeelte ja -rahvaste edendamisega tegelevat organisatsiooni on asutanud Eesti põliskeelte koostöökogu, aitamaks kaasa võru, seto, mulgi ja kihnu keele säilimisele ning arengule. Vastasutatud koostöökogu keskseks tegevuseks saab olema Eesti põliskeelte kogukondade huvikaitse Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides, sh…

Teleajakiri "Soome-ugri maailm" tutvustas ka juunis toimuvat maailmakongressi

Juba 1993. aastast toimib Venemaa soome-ugri televisioone ühendav, kord kuus eetrisse minev teleajakiri “Soome-ugri maailm”. Praeguseks on eetrisse läinud 268 saadet. Paraku on nii, et sellest Eestis midagi eriti ei teata, aga võiks. Sedapuhku tutvustatakse aastavahetuse- ja näärikombestikku, aga soovitakse…

Suur Lipulugu. Jaak Prozes: „Kindlasti võiks soome-ugrilaste ühislipul olla suurem roll!”

Tänases, 2020. aasta 8. jaanuari Maalehes ilmus Rein Siku artikkel soome-ugri lipust. Kas seda võiks kasutada tihemini? Eesti ühe tuntuima soome-ugri asjatundja arvates tuleks hõimurahvate lippe kui identiteeti loovaid sümboleid hoopis julgemini ka läheneval maailmakongressil kasutada. Soome-ugri rahvaste VIII maailmakongress…

Soome-ugri kultuuripealinn on tänavu Miškan

Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes kirjutas lähemalt selle aasta soome-ugri kultuuripealinn Miškanist, mis asub Baškortostanis. 6. jaanuaril anti Soome-ugri kultuuripealinna tiitel pidulikult üle Miškani ( vene k. Miškino) asulale, mis on Baškortostanis elavate idamaride suurim keskus. Kokku elab rajoonikeskuses üle 6000…

Fotod Baškiiriast: marikeelne Miškino küla sai soome-ugri maailma kultuuripealinnaks

Rein Sikk Maalehest kirjutas, et Eestist 2300 kilomeetri kaugusel asuvas 6000 elanikuga Miškino külas algas soome-ugri kultuuripealinna aasta, Eestit esindas avapidustustel Rieka Hõrn Setomaalt.   Baškiirias asuv 6000 elanikuga Miškino küla alustas tegevust 25miljonilise soome-ugri maailma kultuuripealinnana. Selle kinnituseks anti neile üle kultuuripealinna sümbol-lind, mis rändab…

Vepsa animismi igavene voolavus

Madis Arukask ja Eva Saar kirjutasid Sirbis vepslaste animismist. “Palveloitse, millega metsas, kalavetel või elamises asuvaid vaime lepitada, mõistab iga vepslane veel nüüdki.” Täispikka artiklit saab lugeda SIIN (Madis Arukask, Eva Saar, SIRP, 20.12.2019). Vepslased on kõige idapoolsemad läänemeresoomlased. Üle tuhande aasta tagasi…

Udmurdi aktivist suri oma keele kaitseks

Postimehe ajakirjanik Jaanus Piirsalu usutles eelmisel aastal enesesüütamise läbi lahkunud udmurdi rahvuslase Albert Razini abikaasat – Julia Razinat. Julia Razina räägib pikkade mõtlike pausidega: «Ma ei mõista teda hukka. Muidugi on meil nüüd raske. Aga ta ei saanud teistmoodi käituda.»…

Udmurtide keeletragöödia: vanemad ei taha lastele emakeelt õpetada

Jaanus Piirsalu Postimehest kirjutas artikli udmurtide keeletragöödiast, kus keel vaikselt kaob. «Ja kui homme kaob mu keel, siis mina olen täna valmis surema!» Udmurdi teadlase Albert Razini jaoks ei olnud see sõnakõlks: protestiks oma emakeele hääbumise vastu pani ta end…

ERMis avatakse näitus „Pildid Isuri lauludest“

17. detsembrist 20. detsembrini on ERMis avatud isuri kunstnik Victoria Meretskaya näitus “Pildid Isuri lauludest”. Victoria elab Peterburis. Tema looming on tuntud nii kodulinnas, mujal Venemaal kui ka välismaal. Ta on Venemaa Kunstnike Liidu liige ja töötab praegu kirjastuses Prosveshcheniye…

Keeleteadlane Mati Hint saadeti viimsele teekonnale

Mati Hint oli keeleteadlane, kes uuris liivi keelt ning kelle loodud keeleseadus oli eeskujuks paljudele soome-ugri rahvastele. Avaldame kaastunnet lähedastele ja kolleegidele! EPL kirjutab: “Mati Hint suri 5. detsembril 82 aasta vanuselt. Hint on kaitsnud kaks doktorikraadi, avaldanud umbes 300 teadusartiklit…

Kuidas mari kirjakeele päev sai riiklikuks tähtpäevaks

10. detsembril Mari Vabariigi elanikud ja kogu mari maailm tähistavad Mari vabariiklikku tähtpäeva – Mari keele päeva (Marij tiište ketse). Tänu kellele aga tähistame mari kirjakeele päeva kui riiklikku tähtpäeva. 1775. aastal ilmus Sankt-Peterburis esimene mari keele grammatika nimetusega „Kirjutised,…

Udmurdimaa marid autasustasid Albert Razinit

7. detsembril toimus Ižkari (Iževsk) Rahvaste sõpruse majas Udmurdimaal elavate maride rahvuskultuuri autonoomia aruande- ja valimiskoosolek. Koosolekul otsustati tunnustada Albert Razinit postuumselt Ilja Tokmurzin-Lomberski preemiaga. Kogunemisel kuulati ära autonoomia töö araunne, toimusid esimehe ja revisjonikomisjoni valimised. Samuti valiti delegaadid 2020….

Ilmus raamat seiklusrohketest uurimisretkedest Vepsamaale

„Hommikust vaikust lõhestas hüüd: „Mehed! Pagas on saabunud!“ Meie šeff A. Peterson, kes kolmandat ööd järjest oli unes võidelnud kõiksugu sarvilistega nende õnnetute teadmatult kaua teel olevate kastide pärast, oli nüüd jälle ülevas ekspeditsiooni meeleolus.“ (Lembit Võime, 1967. aasta uurimisretke päevik)…

Riigikogu kultuuri ja –väliskomisjon said ülevaate soome-ugri rahvaste olukorrast  

Riigikogu kultuurikomisjon ja väliskomisjon said täna (3.12.2019) ülevaate Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel ja Tartus toimuva soome-ugri maailmakongressi ettevalmistustest. Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on ülevaated soome-ugri rahvaste olukorrast olnud väliskomisjoni päevakorras alates 2005. aastast. Ta märkis, et tänane kohtumine…

Riho Manivald Villem Grünthal kuulutati Tartu Ülikooli audoktoriks

“Et tunnustada professor Riho Manivald Villem Grünthalit väljapaistvate saavutuste eest soome-ugri keelte uurimisel ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta keeleteaduse audoktoriks,” jagab Tartu Ülikool. Palju õnne suure tunnustuse eest, hea kolleeg!  Keeleteadlane Riho…

Valdur Mikita õpetab aabitsaga omailma lugema

Raamatumüügi edetabelite mitmekordne tipuvallutaja Valdur Mikita on valmis saanud keeleteemalise raamatu «Mikita keeleaabits. Põliskeele omailm». Et niisugune trükis ilmub eesti keele aastal ja ühtlasi rahvusvahelisel põliskeelte aastal, ei ole kogemata kokkusattumus. Lugege lähemalt siin (Raimu Hanson, Tartu Postimees, 01.12.2019)

Marju Himma: rahvusülikooli ei ohusta võõrkeeled, vaid eesti keele oskamatus

Marju Himma: Rahvusülikool ehk emakeelne ülikool tähistas äsja 100. aastapäeva. Nagu sellistel juubelitel ikka, arutatakse eestikeelse kõrghariduse ja teaduse olukorra üle. Kas võõrkeelte pealetung seda ei ohusta? Kas teadlased ikka eesti keeles ka oma töö tulemusi vahendavad? Kui palju see…

Ilmunud on aastaraamat „Soome-ugri sõlmed 2018“

Aastaraamat „Soome-ugri sõlmed 2018“ annab ülevaate MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja tema partnerite soome-ugri rahvastega seonduvatest töödest-tegemistest. Sedakorda hõlmavad suure osa trükisest 2018. aasta hõimupäevade konverentsi „100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“ ettekannetel põhinevad artiklid soome-ugri rahvaste sajanditagustest enesemääramispüüdlustest. Lisandunud on ka…

Tänavune hiie sõber kuulutatakse välja laupäeval maaülikooli aulas

Laupäeval (30.11) kuulutatakse Tartus Eesti Maaülikoolis toimuval Hiie väe tunnustamissündmusel välja käesoleva aasta hiie sõber. Tänavu kaheteistkümnendat korda toimuv tänusündmus algab kell 13 Eesti Maaülikooli aulas. Kavas on tervitused ja sõnavõtud, Hiite kuvavõistluse võitjate autasustamine, hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine ja aasta…

Hõimurahva hiiepalvuse ajatu foto võitis Hiite kuvavõistluse peaauhinna

Rahvusvahelise hiite kuvavõistluse 1000 euro suuruse peaauhinna võitis Aleksei Nasõrovi foto Marimaal toimunud ühispalvusest. Lummaval ja ajatuna tunduval must-valgel kuval on näha hiiemetsas põlvitavaid ja seisvaid inimesi. Võidupilt jäädvustati soome-ugri tänavuses kultuuripealinnas Marimaal Mokri rajooni Untšo (vn k Šorunža) küla…

Maria Korepanova kaitseb doktoritööd

Eestis elav bessermani lauljanna Maria Korepanova annab teada, et ta kaitseb 19. detsembril kell 16:15 oma filosoofia doktori kraadi tööga „Improvisatsioon ja varieerimine bessermani krežide lavalises ja traditsioonilises esituses: allikate uurimus ja loominguline rekonstruktsioon“.  Venekeelne töö nimetus on “Импровизация и варьирование в…

Ilmunud on Hõimukalender 2020

Fenno-Ugria 2020. aasta hõimukalender on pühendatud soome-ugri keeltele ja ÜRO rahvusvahelisele põliskeelte aastale, mida tähistatakse tänavu. Iga kalendrileht tutvustab mõnd soome-ugri keelt keelenäidete kaudu. Fraasid on kalendri koostaja, keeleteadlane Sven-Erik  Soosaar valinud nii, et nad näitaks keelte omapära, kuid samas võib…

EKIs peetakse soome-ugri keeleteaduse seminari

Eesti Keele Instituudis peetakse 21. novembril algusega kell 11 soome-ugri keeleteaduse seminari ja esitletakse „Eesti murrete sõnaraamatu“ VI köidet. Seminar kannab pealkirja „Piirkondlike keelekujude areng ja väljavaated“ ning see on pühendatud eesti keele aastale, ÜRO põliskeelte aastale ja „Eesti murrete…

Tallinna ülikoolis avatakse soome-ugri rahvaste iseseisvusest ja autonoomiast kõnelev näitus

PRESSITEADE: Neljapäeval, 14. novembril kell 16 avatakse Tallinna Ülikooli Mare maja II korrusel, Tallinna galeriis (Uus-Sadama 5) unikaalse fotomaterjali põhjal koostatud teabenäitus „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri iseolemist“, mis käsitleb eestlaste ja meie hõimurahvaste autonoomiate ning iseseisvuse kujunemist…

Eesti Keele Instituudis räägitakse maastikest ja kohanimedest

Teisipäeval, 12. novembril  kell 13 toimub Eesti Keele Instituudi (EKI) saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) kõnekoosolek teemal „Eesti maastikest, kohanimedest ja kohapärimusest“. Kõnekoosolek toimub ELKSi ja EKI koostöös. Selts peab aastalõpukonverentsi  ja eesti keele aastal otsustati see siduda…

Hõimurahvaste programmi uurimistoetuste konkursi tähtaeg läheneb

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi IV nõukogu on kuulutanud välja uurimistööde projektikonkursi, et toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust. Iseseisva uurimisprojekti täitmiseks mõeldud teadus- ja arendustegevuse toetust saavad taotleda juriidilised isikud, riigiasutused või teadus- ja…

Jaak Prozes: mordvalaste õitsev hääbumine

Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes kirjutas Postimehes mordvalaste õitsvast hääbumisest. Mis õitseb? Mis hääbub? “Rahvariided, laulud, rahvustoidud, rahvuslik käsitöö seda kõike on ja osati rohkem kui kunagi varem, kuid selle varjus toimub meeletus tempos – 8 aastaga on 200 000 ersa ja mokša…

Kuidas tähistati hõimupäevi Venemaal?

Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes tegi kokkuvõtte sellest, kuidas tähistati hõimupäevi Venemaal. “Neid ei tähistatud nii suurejooneliselt kui Eestis, aga tähistati siiski,” sõnas Prozes. “Hea meel on tõdeda, et hõimupäevade korraldamise juures on rõhutatud selle traditsiooni vanust ja eestlaste panust vahepeal…

Kuidas eriti tuliselt olemas olla?

Kirjanik Jürgen Rooste kirjutab oma kogemustest ja läbielamistest hõimupäevade kirjandussündmuste läbiviimisel. Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 18 toimus Kirjanike Majas Tallinnas soome-ugri kirjanduslik kolmapäev nimega „Smugriluuleralli. Luule ja muusika“. Samal päeval kell 21 kogusid kirjanikud hõimukabareeks Kalamaja klubis Heldeke. Neljapäeval, 31….

Mari ja Udmurdi vabariik tähistavad omariikluse 99. aastapäeva

4. novembril tähistavad Mari vabariik ja Udmurdi vabariik omariikluse 99. aastapäeva, sel päeval 1920. aastal moodustati mari ja votjaki (udmurdi) autonoomsed oblastid. Peamiselt toimuvad tähtpäeva puhul spordivõistlused, pidulikud üritused, kontserdid ja koosviibimised. Vabariikide juhid korraldavad pidulikke vastuvõtte. Tänavu on pidustused…

Hõimurahvaste programmi 2019. a kirjandusauhinna pälvisid udmurdi, handi ja mordva kirjanikud

PRESSITEADE: Hõimurahvaste programmi 2019. a kirjandusauhinna laureaadid on udmurdi luuletaja Irina Samigulova, handi kirjanik Valentina Solovar ja mordva kirjanik Gennadi Grebentsov. Võitjad kuulutatakse välja täna, 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi (1898—1937) hukkamispäeva mälestuseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm kuulutab…

Hõimupäevad lõppesid kirjanike vestlusringiga

Eile, 31. oktoobril kell 16 toimus hõimupäevade viimane sündmus – soome-ugri kirjanike vestlusring Eesti Rahvusraamatukogus.   Sündmuse alguses andis kirjanik Arvo Valton ülevaate soome-ugri kirjanduste olukorrast ja tõstis esile eelkõige udmurdi kirjandust, kus on praegu väga head ajad (eriti luules)….

Indrek Park: Põliskeelte aasta – Keelte väljasuremislaine tõuseb

Põliskeelte väljasuremise põhjus on peaaegu eranditult kolonialism või selle järelmõju ning „kultuurrahvaste“ šovinism. Maailmas kõneldakse umbes 7000 keelt. 200 suurima kõnelejaskonnaga keelt räägib 89% maailma rahvastikust ning tervelt pool inimkonda saab hakkama vaid 23 keelega. Miljoni kõnelejaga keeli pole palju,…

Soome-ugri kirjanikud teevad hõimupäevadel kummarduse väikestele põliskeeltele

PRESSITEADE: Sellel nädalal toimub hõimupäevade raames rida kirjandussündmusi, mis on pühendatud ÜRO põliskeelte aastale! Sündmuste eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, et soome-ugri keeled on elujõulised, kui neis mitte ainult ei räägita, vaid ilmub ka kirjandusteoseid. Fenno-Ugria Asutuse kauaaegne töötaja ning…

Lahkus ansambli Buranovskie Babuški särav solist Natalja Pugatšova

Venemaale Eurovisioonil teise koha toonud legendaarne udmurdi vanaemade ansambel on korduvalt ka Eestis esinenud. Udmurdimaal, Brani ehk Buranovo külas suri 26. oktoobril 83 aasta vanusena üks säravamaid ansambli Buranovskie Babuški liikmeid, solist Natalja Pugatšova. 28. oktoobril oleks ta saanud 84…

Sellel nädalal toimuvad hõimupäevade kirjandussündmused

Tulemas on hõimupäevade kirjandusnädal. Kutsume kõiki huvilisi osalema! Kirjanduslik kolmapäev K 30.10 kell 18, hõimukabaree K 30.10 kell 21 ja kirjanike vestlus N 31.10 kell 16. Lugege lähemalt sündmustest siin: Hõimupäevade kirjanduslik kolmapäev. Smugriluuleralli. Luule, muusika K 30.10 kell 18…

Eesti Keele Instituudis valmis Marimaa kohanimede loend koos veebikaardiga

Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) osana on valminud Marimaa kohanimede loend vene ja mari (niidumari, mäemari) vastetega jm ajalooliste variantidega (http://www.eki.ee/knab/valik/rume_inf.htm ). Loend sisaldab põhiliselt asulanimesid ja tugineb erinevatest allikatest saadud andmetele, mis on kokku pandud ühtseks loendiks. Võimaluse korral märgitakse…

Hõimupäevi tähistati ka Soomes

20. oktoobril 2019 toimus hõimupäevale pühendatud VI Sugrifest Laikku kultuurikeskuses, mille korraldaja oli Tampere linna kultuuriosakond koos eestvedaja Soome-Vene Seltsiga. Soome-ugri kultuurikava oli mitmekülgne ning esinejaid kaugelt ja lähedalt. Kõlasid handi, karjala, mari, mordva, saami, udmurdi jt rahvalaulud ja eesti…

Hõimupäevadel tähistatakse fennougristika rajaja Antal Reguly 200. sünniaastapäeva

PRESSITEADE: Kolmapäeval tähistavad Fenno-Ugria ja Ungari Instituut hõimupäevade raames Ungari keeleteadlase, etnograafi, folkloristi ja kartograafi Antal Reguly (1819-1853) 200. sünniaastapäeva. Ungari Instituudis (Piiskopi 2, Tallinn)  avatakse kolmapäeval, 23. oktoobril kl 15.30 eestikeelne näitus, mis tutvustab teadlase loomingut ning esimese Uurali maakaardi…

Põliskeelte aasta hõimupäevi kajastas Aktuaalne Kaamera

Laupäeval tähistati hõimupäeva ja sel puhul on kogu nädala jooksul toimunud üle Eesti üritused, mis tutvustavad väikeste soome-ugri rahvaste keelt ja kultuuri. Just ohustatud keelte alalhoidmine on tänavuste hõimupäevade üks põhilisi fookusi. Komi keel on üks soome-ugri keeltest, mille rääkijaid…

Hõimurahvaste programm tunnustab soome-ugri rahvusteadlasi

PRESSITEADE: Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 19. oktoobril anda 2019. aasta rahvusteaduste auhinnad uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias Nikolai Anisimovile monograafia ««Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов» / „Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis“ (Tartu 2017) eest; uurali keeltes…

Kontserdisari HELIjaKEEL avab hooaja sündmusega "Taevapõdra rahvaste lood. Keel kui maailmavaade“

  Hõimupäevad pole sugugi läbi ning sündmusi jagub nii sellesse kui järgmisesse nädalasse. Täna, esmaspäeva, 21. oktoobri õhtul kell 19 toimub Eesti Raadio 1. Stuudios kontserdisarja HELIjaKEEl 2019-2020 hooaja avakontsert, mis keskendub põhiliselt soome ugri põliskeeltest inspireeritud elektroonilisele nüüdismuusikale ja…

Kultuuriminister Tõnis Lukas tervitas hõimupäeva puhul Soome ja Ungari ministreid

Täna, 19. oktoobril tähistatakse hõimupäeva, millega väärtustatakse soome-ugri rahvaste kultuuri ja keeli. Seekordsed Eesti hõimupäevad on pühendatud ÜRO välja kuulutatud rahvusvahelisele põliskeelte aastale. Soome teadus- ja kultuuriministrile Hanna Kosonenile ja Ungari rahvusressursside ministrile Prof. Dr. Miklós Káslerile saadetud sõnumis (DOCX)ütles minister Tõnis…

Hõimupäeval astub üles saami legendaarne muusik Wimme

PRESSITEADE: Terve oktoobrikuu kestva üle-eestilise soome-ugri rahvaid tutvustava festivali kõrghetkeks on oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatav hõimupäev, mis on 1991. aastast ühtlasi lipupäev. Hõimupäevade peakontserdid toimuvad sel aastal laupäeval, 19. oktoobril kell 15 Eesti Rahva Muuseumis Tartus ning pühapäeval,  20. oktoobril…

President Kaljulaid kutsus kolm soome-ugri rahvaste presidenti maailmakongressile

President Kersti Kaljulaid saatis täna kutse Soome presidendile Sauli Niinistöle, Ungari presidendile János Áderile ja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et kutsuda nad suvel Tartus toimuvale VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile. Eesti Rahva Muuseumis 17.–19. juunini toimuval kongressil käsitletakse lisaks keele säilitamisele…

Hõimupäevadel etendub Jaan Toominga lavastus "Jumalad on maal"

Kolmapäeval, 16. oktoobri õhtul kell 19 etendub Tallinnas, Sakala 3 teatrimajas hõimupäevade raames Jaan Toominga vepsa eepose aineline lavastus “Jumalad on maal!!!” Teatrietendusele järgneb kohtumine eepose autori Nina Zaitsevaga. Tartu etendus toimub hõimupäeval, 19. oktoobril kell 12 ERMi teatrisaalis ning…

Tallinnas linastub hõimupäevade raames film "Kukulind"

Täna, teisipäeval, 15. oktoobril kell 18 linastub Tallinna Ülikooli kinos SuperNova (Narva mnt. 27) film „Kukulind“ (Kukuška, 2002). Film on tasuta! 1944. aasta talvel kohtuvad kaks vaenupoolte sõdurit saami naise Anni juures. Nii soomlane Veikko kui ka venelane Ivan on…

Jaak Prozes: kui mul keel kaob...

Laupäevases Postimehes avaldas Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes oma arvamust Udmurdimaal septembrikuus toimunud tragöödia üle, mil üks sealne õpetlane ja õppejõud – Albert Razin – end põlema süütas ning arutleb selle üle, mis võis olla selle äärmusliku teo sõnum. “Mõni nädal…

Põliskeeled ja eesti keel

Keeleteadlane, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige ja Eesti ekspert ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi järgmises koosseisus Sven-Erik Soosaar kirjutas värskes Õpetajate Lehes põliskeeltest ja soome-ugri keeltest. ÜRO peaassamblee otsusega on 2019. aasta rahvusvaheline põliskeelte aasta. Mida tähendab see Eesti ja eesti keele jaoks?…

Hõimupäevadeks valmis näitus soome-ugri rahvaste iseseisvuspüüetest

PRESSITEADE: Täna, 14. oktoobril kell 14:30 avati Hõimupäevade raames Riigikogu III korruse näitustesaalis näitus „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri iseolemist“. Esmakordselt publiku ette jõudev teabenäitus põhineb 2018. aastahõimupäevade konverentsi „100 aastat soome-ugri iseolemist“ materjalidel ning tutvustab soome-ugri rahvaste…

Keeleksperdid kogunevad Eestisse põliskeelte tulevikku arutama

PRESSITEADE: Tallinnas Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6) toimub täna, 11. oktoobril hõimupäevade konverents „Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud“. Kõne alla võetakse muuhulgas keele prestiiž ja identiteediküsimused, aga ka mitmekeelsus ning digivõimalused ohustatud põliskeelte kaitsel ja säilitamisel.   ÜRO…

ERMi hõimukuu rändnäitused jõudsid Ungarisse ja Soome

Eesti Rahva Muuseum koostöös Eesti Instituudiga avab hõimukuul Ungaris näituse „Ajanihe: udmurdi noorte palvused 1993/2017“. Näitus avatakse Szegedi ülikooli teabekeskuses TIK. Kõik väljapaneku informaterjalid on viies keeles ja pühendatud ÜRO rahvusvahelisele põliskeelte aastale 2019 ning jääb avatuks 1.novembrini.  Näituse valmimist…

Hõimupäevad avatakse soome-ugri pühapaikade näituse ning põliskeelte konverentsiga

PRESSITEADE: Täna, 9. oktoobril saavad hoo sisse 2019. aasta hõimupäevad, mis sel aastal on pühendatud ÜRO põliskeelte aastale. Kõrghetkeks on küll oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatav hõimupäev, kuid tegelikult toimub MTÜ Fenno-Ugria Asutuse koordineeritav soome-ugri rahvaid tutvustav festival kogu oktoobrikuu vältel….

Botaanikaaias avatakse hõimupäevade puhul soome-ugri pühapaikade näitus

Kolmapäeval, 9. oktoobril kell 16 avatakse Tallinna Botaanikaaia palmimajas hõimupäevade raames näitus “Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad”. Näitusest ja soome-ugri rahvaste pühapaikadest kõneleb Hiite kuvavõistluse žürii liige Patrik O´Rourke. Mari folklooriuurija ja rahvalaulik Anna Mišina esitab iidseid mari rahvalaule. Tallinnas on…

Ajakiri Kipinä tunnistati Venemaa parimaks rahvuskeelseks kirjanduslikuks väljaandeks

Lasteajakiri Kipinä (“Sädemeke”) võitis konkursi “Venemaa viis parimat rahvuspublikatsiooni” nominatsioonis “Parim kirjanduslik ja kunstiline väljaanne”, teatas Leningradi oblasti piirkondliku rahvuspoliitika ministeeriumi pressiteenistus. Konkursil osales 50 rahvuskeelset  ajalehte ja ajakirja riigi 16 piirkonnast.  Võistlustöid hinnati väljaannete sisu ja kujunduse kriteeriumite, ajakirjandusliku…

Vepsa kultuuriselts valis uue esimehe

Karjala vepslaste keskorganisatsioon Vepsa kultuuri selts valis uue esimehe.  Seltsi endine esimees Natalja Silakova astus tagasi, sest ta ei saanud üheaegselt olla kohaliku omavalitsuse Kalag (Rõbreka) juht ja seltsi esimees.   Juriidiliste küsimuste lahendamiseks  jäävad talle siiski volitused alles. Uueks…

Petroskoisse võib tulla suur soome-ugri keskus

Karjalaste, vepslaste ja soomlaste esindajate nõukogu istungil Karjalas ütles piirkonna juht Arthur Parfentšikov, et Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi korraldusel tehti Karjala sotsiaalmajandusliku arenguprogrammi raames ettepanek esitada Venemaa kultuuriministeeriumile taotlus suure Soome-ugri rahvaste keskuse rajamiseks Petroskoisse (Petrozavodsk). “Me usume, et see…

Tule hõimupäevade vabatahtlikuks!

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on alates 1991. aastast korraldanud oktoobrikuus terve nädala kestvaid hõimupäevi, kus laiemal üldsusel on võimalus osa saada soome-ugri rahvaste kultuurist. Hõimupäevade põhiüritusteks on suured pärimusmuusikakontserdid Tartus, Tallinnas ja Viljandis, kuid eri soome-ugri piirkondadest külla saabunud folklooriansamblid reisivad…

Kadri Viires esitleb Eesti Kunstiakadeemias raamatut "Kaugelt näeb lähemale"

25. septembril kell 17.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas raamatu “Kaugelt näeb lähemale. EKA soome-ugri uurimisreisid 1978 – 2012” esitlus. Kauaaegse ekspeditsioonijuhi Kadri Viirese koostatud raamat tutvustab 34 aasta jooksul toimunud EKA üliõpilaste avastusretki soome-ugri rahvaste juurde. Esitlusega kaasneb  vestlusring soome-ugri…

2019. aasta hõimupäevade konverents keskendub põliskeeltele

Hõimupäevade konverents 2019 „Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud.“ 11. oktoobril kell 10-18 Tallinnas, Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6). 2019. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks. Maailmas kõneletavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolmandik…

Vadim Štepa: koletu enesetapp emakeele nimel

Vadim Štepa, Eesti Päevalehe Venemaa regioonide ekspert, kirjutab 19. septembri EPLis udmurdi õpetlase Albert Razini valusast lahkumisest. Udmurdi õpetlane astus väikekeelte kaitseks meeleheitliku sammu ja süütas end. Venemaa kritiseerib sageli naaberriike „venekeelse elanikkonna õiguste piiramise” pärast. Ometi tegutsevad nii Eestis,…

Ingerisoomlased korraldavad ingeri päeval seminari

2. oktoobril, Ingeri päeval toimub Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis seminar ”Ingerimaa mälupaigad: järjepidevus ja katkestus”. Sündmus toimub Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi koostöös. Ajalooline Ingerimaa on tasahilju kadumas suulise mälu maastikelt. Seda enam omandab kaalu mäluasutuste arhiividesse talletatu. See tohutu…

Selle aasta hõimupäevad kutsuvad mõtisklema põliskeelte olukorra üle

2019. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks ning seetõttu on hõimupäevad seekord pühendatud põliskeeltele, et tõsta teadlikkust ohustatud keelte olukorrast ning neid rohkem väärtustada. Maailmas kõneletavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolmandik ehk 2680 põliskeelt. Ka enamik…

HTM hõimurahvaste programmi projektitoetuste taotlemise tähtaeg on 16. septembril

HTM hõimurahvaste programmi projektitoetuste taotlemise tähtaeg on 16. septembril! Tegemist on selle aasta viimase taotlusvooruga.   Hõimurahvaste programmi kaudu toetab Eesti Vabariik uurali põlisrahvastega seotud teadus-, haridus-, kultuuri- ja teabeprojekte, vastavalt programmi toetusvaldkondadele ja prioriteetidele. Hõimurahvaste programmi üldeesmärk on aidata…

Adamson-Ericu muuseumis on avatud Soome Tuusula järve kunstnike näitus

Adamson-Ericu muuseumis on kuni 1. detsembrini avatud soome kuldaja maalikunstnike näitus „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“.  Seal eksponeeritavad tööd – värviküllased maastikud, looduslüürika, kunstnike sõpruskonna portreed ja argielu kompositsioonid – kuuluvad Järvenpää Kunstimuuseumi rikkalikku kollektsiooni. Tunnustatud Soome kultuuritegelane ja tõlkija Juhani…

Udmurdimaa jättis Albert Raziniga hüvasti

 Udmurdimaa jättis täna, 12. septembril 2019 hüvasti rahvusaktivist Albert Raziniga. Razin suri 10. septembril, olles end Udmurdi parlamendi hoone ees pärast piketeerimist põlema süütanud. Razin hoidis käes plakatit, millel olid kirjas dagestani poeedi Rasul Hamzatovi  sõnad “Kui homme mu…

Septembris kõlab eesti keel üle ilma

Eesti Instituut kutsub ühe nädala jooksul, 23.-29. septembril 2019, kogu maailma eesti keelt õppima ja õpetama. Juba praegu õpib välismaal tuhatkond inimest eesti keelt kas ülikoolides või keelekursustel, samuti hoiavad paljud eestlased võõrsil oma järeltulijate emakeelt. Septembris soovime jõuda kolme miljoni…

Udmurdi  teadlane ja rahvusaktivist süütas end põlema ja suri. TÄIENDATUD

10. septembri hommikul süütas end Udmurdi parlamendi hoone ees, enne seaduskogu istungi algust põlema Udmurdi Riikliku ülikooli Inimese instituudi endine direktor, teeneline teadlane Albert Razin.  Kuigi arstid proovisid Razinit päästa, oli põlenud pea 100 protsenti tema naha pinnast ning ta…

Marimaal toimusid parlamendi valimised

8. september oli Venemaal kuulutatud Ühtseks valimispäevaks. Lisaks kuberneride valimistele, valiti ka kohalikke omavalitsuste uued parlamendid ja muud esinduskogud kogunisti kolmeteistkümnes regioonis, nende seas ka Mari Vabariigis. Erinevalt Moskva linnavolikogu valimistest, jäid Mari Vabariigis toimunud valimised üldsuse silmis kõrvalteemaks. Siiski…

Fenno-Ugria alustab sügishooaega jututoaga soome-ugri kirjanike kongressi teemadel

Teisipäeval, 10. septembril kell 17 koguneme Fenno-Ugria Asutuse ruumes (Pärnu mnt 28-9), et kuulata värskeid muljeid augustis Rumeenias toimunud XV soome-ugri kirjanike kongressilt. Osalejate kogemusi möödunud sündmuselt on lubanud jagada Arvo Valton ja Indrek Koff. Oodata on ka teisi kongressist…

Käimas on rahvusvaheline hiite kuvavõistlus

Käimas on rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma. 12. korda toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte…

Sortavalas avatakse mudelraamatukogu

Karjala Vabariigi taotlus mudelraamatukogu rajamiseks Sortavalas võitis Venemaa kultuuriministeeriumi poolt riikliku projekti “Kultuur” raames korraldatud konkursi. Mudelraamatukogu valmib Sortavala rajooniraamatukogu põhjal 2020. aastal. Sortavala raamatukogu saab järgmisel aastal projekti elluviimiseks 10 miljonit rubla ehk ligi 1,5 miljonit eurot. Konkursile esitati…

Ligi 400 setot kogunes Pihkvas Radaja etnokultuurifestivalile

Sel aastal, 28. augustil osales Petseri rajoonis Radaja (Sigovo) külas toimunud rahvusvahelisel etnokultuurifestivalil „Setomaa. Perekonnakoosolekud ” ligi 400 setot, kes elavad Pihkva oblastis Venemaal ja Eestis. Üritusele tulid pered, rahvamuusikud ja käsitöölised, kes püüavad säilitada ja taastada väikese seto rahva…

Etnograafid kinnitasid Uuralites Reguly mäe tippu Antal Reguly mälestustahvli

Selle aasta 11. augustil jõudis rasketes ilmastikuoludes Reguly mäe tippu rahvusvaheline ekspeditsioon eesotsas Jugra mäeturismi legendi Ivan Vokujeviga. Grupp kinnitas Põhja-Uuralites asuva kõrgendiku tippu mälestustahvli Ungari etnograaf Antal Reguly auks. GPS näitas reisi lõppkõrguseks 1682 meetrit merepinnast. Läbi paksu udu…

Soome-ugri rändrahvaste lapsed viiakse helikopteriga kooli

Enam kui neli tuhat Põhja-Venemaa põlisrahvaste last viiakse õppeaasta alguses tundratest internaatkoolidesse.  Jamali-Neenetsi haridusameti regionaalarengu osakonna juhataja Grigori Lõmari sõnul juba algas laste kogumise kampaania, mida viiakse läbi helikopterite abil, aga kasutatakse ka autosid ja veesõidukeid. Traditsioonilist rändavat eluviisi evivate…

Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu liikmed asusid kaitsma karupere tapnud handi jahimehi

Venemaa presidendi, Vladimir Putini inimõiguste nõukogu liikmed soovitasid lõpetada kriminaalasja handi jahimeeste suhtes, kes lasksid maha karupere. Karupere oli kallale tunginud alaealisele. Küsimus tõstatus inimõiguste nõukogu töövisiidil Jugrasse. Nõukogu liige Andrei Babuskin palus prokuratuuril suhtuda sellesse kohtuasja ülima delikaatsusega. „Meie…

Eesti etnograafid külastasid kunagiste ekspeditsioonide jälgedes Handi-Mansimaad

16. augustil kohtusid Handi-Mansi Jugra autonoomse ringkonna rahvaloomingu majas handi ja mansi ning eesti etnograafid. Eestit esindasid Eesti Rahva Muuseumi töötajad. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi (tänase Eesti Rahva Muuseumi) töötajad külastasid Handi-Mansi autonoomset ringkonda 1983-1987 aastatel toimunud ekspeditsioonide jälgedes, mida…

Väägvere Külakapell esines Udmurtia festivalil Gurt-Fest

Sel aastal toimus Udmurtias neljandat korda suurejooneline külade festival Gurt-Fest. Sündmusel näitasid kohaletulnud külad oma kultuuri – laulu ja tantsu. Eestit esindas festivalil Väägvere Külakapell Tartumaalt. Reisist kirjutab külakapelli eestvedaja Ülle Kool. Väägvere Külakapelli Udmurtia reisi peaeesmärk oli osalemine 17. augustil Ludorvai Vabaõhumuuseumis…

Noored soomeugrilased käisid suvel Eesti ETNO laagris

Juulis Viljandimaal, Kõpus toimunud pärimusmuusikalaagris Eesti ETNO 2019 osalesid HTM hõimurahvaste programmi stipendiaatidena udmurdi noor folkmuusik Svetlana Zaytseva ning kandlemängija Mariia Fedotova Karjala Vabariigist Venemaalt. Laager lõppes kahe suure esinemisega XXVII Viljandi Pärimusmuusika Festivalil, mis toimus 24.-28. juulil. Küsisime noortelt,…

Helsingi linna keskraamatukogu Oodi valiti aasta raamatukoguks

OODIHELSINKI.FI: Teisipäeval, 27. augustil valiti Helsingi linna keskraamatukogu Oodi maailma raamatukogude ja informatsiooni kongressil aasta avalikuks raamatukoguks. Igal aastal antakse auhind avalikule raamatukogule, mis on just ehitatud või avatud hoones, mida pole varem raamatukoguna kasutatud. Sel aastal kandideeris auhinnale 16…

Saade soome-ugrilaseks olemisest ERRi saates "Huvitaja"

Kuigi soome-ugri keeled on triivinud oma rada nagu rahvadki ning riigipiire on joonistatud küll üht-, küll teistpidi, siis on ometi imeline, et vanad sidemed ja iidne ugri mälu on alles. Tuhandeid aastaid tagasi lahku läinud hõimud ja rahvad saavad jätkuvalt…

Ilmus raamat "Eesti loitsud"

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond teatas, et sel nädalal ilmus trükist mahuka teadusväljaande „Eesti loitsud“ esimene köide, mis on pühendatud arstimissõnadele. Sõnadega ravimine on osa eestlaste müütilisest pärimusest, mis sisaldab vanemaid kujutelmasid, osutab ajaloolistele kontaktidele eri kultuuripiirkondade vahel ning on seotud…

Svetlana Karm kaitses soome-ugri teemalise doktori väikekirja TÜ-s

Esmaspäeval, 26. augustil kell 12:15 kaitses Tartu Ülikoolis etnoloogia erialal doktoritöö Eesti Rahva Muuseumi teadur Svetlana Karm. Väitekirja pealkiri on „Soome-ugri diskursus Eesti etnoloogias (udmurdi kultuuri uurimise näitel)“. Kaitsmine toimus vene keeles. Palju õnne ja jõudu edasises teadustöös! Juhendaja: etnoloogia professor…

Läti Ülikoolis toimub konverents “Livonica. Liivi keel, ajalugu, kultuur"

Esmaspäeval, 26. augustil algab Läti Ülikoolis kongress “Livonica. Liivi keel, ajalugu, kultuur”. Olles üks Euroopa väiksemaid rahvaid, on liivlased mänginud Läänemere piirkonna keelte, ajaloo ja kultuuri osas suurt rolli, säilitades ühtlasi enda keelelise ja kultuuriline identiteeti tänaseni. Liivi uuringute konverentsil…

Narva teater Ilmarine etendab lavastusi Venemaa soome-ugri muinasjuttudest

Tänavu oktoobris täitub Narva ainukesel professionaalsel teatril Ilmarine 30 aastat asutamisest. Selle puhul võttis teater ette Venemaal elavate soome-ugri rahvaste muinasjuttude lavastamise. Ehkki teatrietendused toimuvad vene keeles, on need etteasted sel hooajal trupi repertuaaris lausa keskel kohal. Soome-ugri teemalised näidendid…

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna konkurss 2019

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2019. aasta kirjandusauhinna konkursi uurali keelkonda kuuluvatele hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele. Kirjandusauhinna nominendiks võib esitada uurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke, mis on avaldatud viimase nelja aasta jooksul (2015—2019). Auhinnad antakse…

Klassikaraadios oli eetris kontsert "NYYD-muusika. HELIjaKEEL. Pilv üle kuu"

Eesti taasiseseisvumispäeval, 20. augustil, oli Klassikaraadios eetris kontserdisarja HELIjaKEEL salvestis.  Kontserdisarja HELIjaKEEL kontserdil “Pilv üle kuu” oli põimitud Veljo Tormise muusika Kauksi Ülle luulega ning kolme noore eesti helilooja – Marianna Liiki, Maria Kõrvitsa ja Piret Pajusaare soome-ugri teemaliste uudisteostega….

Setomaa Postimees: Mainekas fotograaf Jimmy Nelson väisas Setomaad

Pühapäeval, 18. augustil käis Setomaal tutvumisvisiidil tunnustatud fotograaf Jimmy Nelson, kelle näitust „Austusavaldus inimkonnale“ saab praegu näha Fotografiska galeriis Tallinnas. „Oluline on dokumenteerida seda, mis on meie ümber enne, kui see hääbub,“ ütleb Jimmy Nelson lisades, et kui see kaob,…

Google Earth tegi põliskeelte päevaks keelerakenduse

9. augustil tähistati üle maailma põlisrahvaste päeva. Sellega seoses lasi Google Earth välja erilise rakenduse. Uus Google Earthi tuur võimaldab huvilisel tutvuda 50 põliskeelse tervitusega üle Maakera.  Soome-ugri ja samojeedi keeltest on esindatud põhja-saami ja sölkupi keeled. Huvilised saavad oma põliskeele…

Transilvaanias toimub XV soome-ugri kirjanike kongress

21-25. augustil 2019 toimub Rumeenias, Cluj-Napoca linnas (ungari keeles Kolozsvár) XV soome-ugri kirjanike kongress. Sündmus toimub Babeş-Bolyai Ülikooli keeleteaduse osakonnas. Selle aasta teema on „Kirjandus diasporaas“.  Sündmusele on oodatud luuletajad ja kirjanikud, kes töötavad diasporaas ning ka selle kirjandusvaldkonna spetsialistid….

Saamidel õnnestus kaitsta oma järvi tühjakspüüdmise eest

Saamide aktivism aitas Murmanski oblastis kaitsta traditsioonilist kalapüüki. Oblasti valitsus andis esialgu saamide kalapüügi piirkonnad tööstusliku kalapüügi käsutusse, kuid pidi otsusest tänu kodanike aktivismile tagama. Algse otsuse toetada tööstusliku kalapüügi arengut piirkonnas oli vastu võtnud kohalik kalapüügi- ja põllumajandusministeerium. Otsus…

TÜ Rahvakunstiansambel käis Marimaal linna päeva tähistamas

Marimaa pealinna Joškar-Ola elanikud ja külalised tähistasid 10. augustil linna päeva. Sel aastal möödus Mari Eli pealinna asutamisest 435 aastat. Festivalil toimusid kontserdid, tantsuetendused, vabaõhuetendused ja töötoad. Eestit käis sündmusel esindamas Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel, kes osales esinejate rongkäigul ning astus…

Noored karjalased said ÜROs konsultatiivse staatuse

New York: Põlisrahvaste toetuse ja kodanike diplomaatia keskus Noor Karjala (Nuori Karjala -nuorisojärjestö) sai ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus (#ECOSOC) konsultatiivse staatuse. See võimaldab noortel soome-ugrilastel olla ÜRO tegevusse veel enam kaasatud. Nuori Karjala on neljas Venemaa põlisrahvaste organisatsioon, mis on…

Mall Hellam: Poliitikas vist soome-ugri element eriti ei mängi

Tv.Postimees.ee: Raadio KUKU «Välismääraja» võttis Arvamusfestivalil tunni vältel arutelu keskmesse Soome ja Ungari diplomaatilise tüli ning stuudiokülalised otsisid vastuseid küsimustele – miks ja kuidas? Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Rein Oidekiviga vestles ajalehe „Diplomaatia“ peatoimetaja ja Postimehe kolumnist Erkki Bahovski….

Eesti eksperdiks ÜRO põlisrahvaste püsifoorumis sai Sven-Erik Soosaar

24. juulil valiti Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige Sven-Erik Soosaar Eesti poolt ajavahemikuks 2020-2022 ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII) eksperdiks. Kandidaadi esitas ÜRO-le kinnitamiseks Eesti Välisministeerium.  2017-2019 foorumil Eestist esindajat ei olnud. 2014-2016 oli Eesti ekspert Oliver Loode. Ekspert ei esinda riiki,…

Valts Erntštreits: Põliskeelte aasta – Üks tähtis aasta liivlaste elus

1990. aastate alguses arvasid paljud, et liivlased on ammu välja surnud või kohe-kohe välja suremas, aga praegu pole enam põhjust nii mõelda. Liivi rahva aasta algus ja lõpp ei lange tänapäeval õigupoolest mitte jõuludele ja uuele aastale, vaid augusti esimesele…

Liivi meel ei ole kadunud veel

2.-3. augustini toimusid Irēl (läti keeles Mazirbē) Liivi rahvamaja 80. sünnipäeva pidustused. Esimesel päeval toimus konverents, mis põhisoas tutvustas aasta tagasi asutatud Läti Ülikooli Liivi instituudi töid ja tegevusi. Valts Ernštreitsi ettekandest selgus, et Liivi instituut tegeleb lisaks liivlaste uurimise,…

ÜRO-s tähistatakse rahvusvahelist põlisrahvaste päeva

Sellel nädalal, 9. augustil tähistatakse ÜRO peakorteris rahvusvahelist põlisrahvaste päeva, mille raames toimub ka seminar, paneeldiskussioon ning arutelu põlisrahvaste ning -keelte tuleviku üle. Sündmusel saab tutvuda ka mitmete loovate algatuste ning videotega põlisrahvaste olukorrast. ÜRO tähistab seda päeva erilise sündmusega,…

Endine ülembsootska avaldas hinge kriipiva tagasivaate setode lähiajaloole

Homme, 2. augustil Küllätüvä külas toimuval Seto kuningriigi päeval esitleb raamatut «Minu Setomaa» Annela Laaneots. Autor soovitab seda lugeda kogu Euroopa kultuurikogukonnal. Loe lähemalt siin. (Lõuna-Eesti Postimees, Mati Määrits, 2.08.2019) Seto Kuningriik 2019 aasta kavaga saab lähemalt tutvuda siin.

Noored soome-ugri aktivistid tegid ÜRO-le põliskeelte säilitamise osas ettepanekuid

Keskus “Noor Karjala” osales 12ndal ÜRO põlisrahvaste õiguste ekspertkomittee (EMRIP) kogunemisel.  Sündmus algas rahvusvahelise põliskeelte aasta peakorraldajate koosolekuga. Üheskoos töötati välja ka  dokument tulemustega. Samal ajal toimus ka UNESCO eestveetav suure osalejate arvuga kõrvalsündmus, mis oli pühendatud põliskeelte normatiivsele raamistikule….

Saade Collegium Musicale reisist Klassikaraadios

Fenno-Ugria ja kammerkoor Collegium Musicale viisid EV100 raames läbi neli reisi, mis tutvustasid Veljo Tormise kooritsüklit “Unustatud rahvad” läänemeresoome rahvaste asualadel. Reisist vadjalaste ja isurite juurde kõneleb Miina Pärn. Juuli keskel leidis aset Collegium Musicale koori neljas reis, mis viis…

ERMi uurimisrühm asub Handi-Mansimaal Reguly mäetippu vallutama

Tartu Postimees: Augusti algul suundub Eesti Rahva Muuseumi uurimisrühm Handi-Mansimaale, et võtta osa sealse Looduse ja Inimese Muuseumi korraldatud ekspeditsioonist marsruudil Hantõ-Mansiisk – Sergino – Saranpaul – Reguly mägi ning jäädvustada ekspeditsiooni materjalid. Loe lähemalt siin. (Tartu Postimees, 1.08.2019)

Liivi rahvamaja saab 80 aastat vanaks

Liivimaal, Lätis tähistatakse 2. augustil Liivi kultuuri päeva ja Liivi rahvamaja 80. juubelit.  3. augustil toimub iga-aastane Liivi festival “Maja. Töö. Õnn.” Sündmused toimuvad Irēs (läti keeles Mazirbē). Liivi kultuuripäeva ning Liivi rahvamaja 80. juubelit külastab ka EV kultuuriminister Tõnis Lukas,…

Toimus ingerisoome laulu- ja tantsupidu

20.-21. juulil 2019 leidis Harjumaal Kosel aset Eesti ingerisoomlaste XXIX laulu- ja tantsupidu. Sündmus algas 20. juulil kell 12 Põllküla mälestushiies vabaõhumissaga, millega tähistati 75. aasta möödumist 63 tuhande Ingerimaa soomlase evakueerimisest Paldiski kaudu Soome 1943.-1944. aastal. Järgnes põgus mäletushetk Paldiski…

Arvo Pärdi keskuses toimus seminar "75 aastat ingerisoomlaste päästeoperatsioonist"

20. juulil toimus Laulasmaal, Arvo Pärdi Keskuses seminar ”75 aastat ingerisoomlaste päästeoperatsioonist”. Seminar avati pidulikult Pärt Uusbergi koorilauluga “Pyhä pihlaja”, mida esitas segakoor Vox Populi Janne Fridolini juhatusel. Esinesid Taisto Raudalainen. Sõna võtsid Soome suursaatkonna ja Lääne-Harju valla esindajad. Kõlas ka…

Ingerisoome juurtega rahvastikuminister heiskas ingerisoomlaste laulupeo lipu

Ingerisoome juurtega rahvastikuminister Riina Solman tervitas täna, 21. juulil Kose lauluväljakul ingerisoomlaste XXIX laulu- ja tantsupeol osalejaid ja heiskas laulupeo lipu. Nii nagu Eesti laulupidude traditsioon algas 150 aastat tagasi, pandi ka Ingerimaa laulupidudele alus juba 19. sajandil. „Mul on…

Ivan Kuratov 180

Käesoleval aastal tähistatakse komi kirjaniku ja luuletaja Ivan Aleksejevitš Kuratovi (18.7.1839 – 29.11.1875) sünniaastapäeva. Kuratovit loetakse komi kirjanduse rajajaks ja klassikuks. Ivan Kuratov sündis  Komimaal, Sõktõvkarist 120 km edelasse jäävas Kebra külas, mis hiljem nimetati poeedi auks ümber Kuratovoks. Ta…

Järgmine CIFU fennougristika kongress toimub Viinis

Viini Ülikoolis toimub 16.-21. augustini 2020. aastal 13-s rahvusvaheline fennougristika kongress (CIFU). Programm koosneb plenaaristungitest, sümpoosiumist ja temaatilistest töögruppidest. Esimest korda toimub kongress väljaspool soome-ugri alasid. Sündmus toimub Viini Ülikoolis, sest seal on viimastel aastatel soome-ugri keelte osakond jõudsalt arenenud….

Populaarse animafilmi Frozen teine osa tehakse ka põhja-saami keeles

  YLE.fi: Walt Disney Animation Studios alustab peatselt näitlejate otsimist animafilmi Frozen 2 põhja-saami keelse versiooni loomiseks. Saamikeelne versioon on Saami parlamentaarse nõukogu, Saami nõukogu ja Walt Disney Animation Studio koostöö tulemus. Frozen 2 filmi tegijad on Saamimaal käinud ning saanud nõuandeid…

Soome-ugri noored esinevad Eesti ETNO laagriga Viljandi Pärimusmuusika Festivalil

Pärimusmuusikalaagris Eesti Etno 2019, mis algas 16. juulil Viljandimaal, Kõpus osalevad HTM hõimurahvaste programmi stipendiaatidena udmurdi noor folkmuusik Svetlana Zaitseva ning kandlemängija Maria Fedotova Karjala vabariigist. Svetlana Zaitseva perekonnas on mängitud traditsiooniliselt karmoškat, kuid tema ise on alates 13. eluaastast…

Komide fosforiidisõda – Moskva prügi lammutab Venemaad

Plaan rajada Kaug-Põhja hiiglaslik prügimägi on tekitanud Komimaal enneolematu võimudevastase liikumise. Kujutlege end elama näiteks Setumaale või kuskile mujale, peaasi et pealinnast hästi kaugele. Piirkonda, kuhu küll maanduvad kõrgelt tulnud käsud, kuid ega seda tunnetust, et võim sind kuidagi esindaks,…

HS: Venemaa kaalus tõsiselt Karjala müümist

(Helsingin Sanomat; Postimees.ee): Venemaa kaalus Nõukogude Liidu lagunedes 1991. aastal tõsiselt Karjala müümist Soomele, ütles tollane asevälisminister Andrei Fjodorov Helsingin Sanomatele. Fjodorovi sõnul ei räägitud neist aruteludest siiski Soomele. Venemaa uus juhtkond oli endise aseministri sõnul koostanud 1991. aasta juulis…

Lahkus keti laulik Aleksandr Kotuzov

Aleksandr Kotuzov (1955-2019) oli viimane, kes oskas laulda keti keeles.  Olles elanud terve oma elu Kellogi külas Krasnojarskis Venemaal, oli ta keeleteadlaste hinnangul üks kahekümnest järele jäänud keti keele kõnelejast ning ainus, kes oma emakeeles veel laulis ning kellel oli…

Hõimurahvaste programm kuulutab välja 2019. aasta rahvusteaduste auhinna konkursi

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja rahvusteaduste auhinna 2019. aasta konkursi – uurali põlisrahvaste teadustööde eest.   NB 1! Taotlemisel nõutavad teosed koos taotleja nime ja teoste nimekirjaga tuleb postitada hiljemalt 15. augustil hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil: Hõimurahvaste programmi koordinaator Marika Alver…

Mordvamaal peeti ersa palvepüha Rasjkenj Ozks

13. juulil peeti Mordvamaal taas ersa rahvapalvust Rasjkenj Ozks, mis viiakse läbi põlise traditsiooni järgi Bolšeignatovski rajoonis Tšukalõ küla lähistel maalilisel aasal. See on ajalooline paik, kus kunagi toimusid ersade ja nogaide vahelised lahingud.  Rasjkenj Ozks on ühteaegu nii usuline kui…

Mari ansambel Kakshan Sem astus üles Kihnu Mere Peol

Juuli teisel nädalavahetusel, 12.-14. juulil toimus Kihnu sadamas Kihnu Mere Pidu, sel korral juba 10 korda. Sündmusel esines ka Marimaa kuulus folklooriansambel Kakshan Sem. Fenno-Ugria uuris sündmuse korraldaja Mare Mätaselt, kuidas maridel sündmusel läks.    Fenno-Ugria: Mis sündmus on Kihnu…

Ungaris tähistatakse tänavu keelemehe Antal Reguly 200. sünniaastapäeva

11. juulil möödus 200 aastat Ungari fennougristi, etnograafi Antal Reguly sünnist (11.07.1819 – 20.08.1858). Reguly sünnilinnas Zircis asuva Reguly muuseumi eestvedamisel toimunud festivalil kuulutati seetõttu välja Reguly mälestusaasta, mis kestab kuni 20.08.2020. Mälestusaasta programm hõlmab väga erinevaid ettevõtmisi alates teaduskonverentsist…

Viistinos toimus isuri kultuuri päev

14. јuulil tähistati Viistinos isuri muuseumi esisel platsil isuri kultuuri päeva, mis sel aastal oli pühendatud põliskeelte aastale ja Venemaa teatri aastale. Peol astusid üles folklooriansamblid Leningradi oblastist, Peterburist ning Karjalast ning kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhtusel Eestist, kes esitas…

Collegium Musicale viimane retk "Unustatud rahvaste radadel" viis isurite juurde

Laupäeva, 13. juuli varahommikul asus kammerkoor Collegium Musicale taas teele, et külastada paiku, kus kooritsükli ”Unustatud rahvad” tarvis käis inspiratsiooni ja rahvalaule kogumas helilooja Veljo Tormis. Seekord külastati isurite ja vadjalaste asualasid. Reis pani ühtlasi punkti koori 2017. aastal EV100…

FUFFi parimaks filmiks valiti Karjala režissööri animafilm

Möödunud laupäeva hilisõhtul lõppes Võrumaal Sänna Kultuurimõisas VI Soome-ugri filmifestival FUFF, kus parimaks filmiks valiti karjala režissööri Maria Valeeva animafilm „Reis Pudožist Pariisi“, lisaks võtsid filmitegijad festivali raames üles neli uut lühifilmi.   FUFFi filmiprogramm on iga aastaga tugevamaks läinud, tänavu…

Lukas kutsus Vene kultuuriministri soome-ugri kongressile

ERR.EE: Kultuuriminister Tõnis Lukas kutsus oma Venemaa kolleegi Vladimir Medinski järgmisel suvel Tartus toimuvale soomeugri rahvaste maailmakongressile. “Ma olen veendunud, et see sündmus aitab edendada koostööd ja ehitada tugevamaid sildu kultuurivaldkonnas meie kahe maa vahel,” kirjutas Lukas Vene ministrile saadetud…

Algas XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm"

Neljapäeval, 4. juulil algas XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”. 2019. aasta kannab Eestis tervikuna tähist “Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta”. Selle aasta tippsündmuseks on Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani, 4.-7. juulil 2019 toimuv laulu- ja…

Algas XX tantsupidu „Minu arm“

Neljapäeval, 4. juuli õhtul kell 19 toimus Kalevi staadionil XX tantsupeo „Minu arm“ avaetendus. Läbi aegade suurimal tantsupeol astus muruplatsile 10 500 tantsijat, kes esitavad 28 erinevat tantsu. Kokku toimub kolm tantsupeo etendust. “Möödunud kaks ja pool aastat on olnud pideva…

Sugrifest korraldas konkursi soome-ugri keeltes blogijatele

Soomes tegutsev Suomi-Venäjä Seura korraldas 2019. aasta oktoobris sealse Sugrifestivali raames konkursi “Soome-ugri tähed sotsiaalsetes võrgustikes”, kust võttis osa 57 soome-ugri ja samojeedi keeles blogijat või aktiivset sotsiaalmeedia kasutajat. Konkursi eesmärk oli väärtustada ning tunnustada soome-ugri rahvaste esindajaid, kes ka…

Sänna Kultuurimõisas algab soome-ugri filmifestival FUFF

  3.-5. juulil 2019 toimub Rõuge vallas, Sänna Kultuurimõisas taas soome-ugri filmide festival FUFF, millest ei puudu ka töötoad, näitus ning muusikaprogramm. Korraldajad lubavad, et sündmusel saab multikameister Helen Unti eestvedamisel ise filme teha. Eksperimentaalmuusika töötuba veab soomlane Otto Eskelinen….

Putin: tšuudid ei kadunud täielikult

20. juunil kinnitas Venemaa president Vladimir Putin televisiooni otse-eetris, et soome-ugri rahvas tšuudid ei kadunud täielikult, vaid assimileerus, raporteeris TASS. Putin kõneles saates „Otseliin Vladimir Putiniga“ , mis on traditsioonilise, iga-aastane saade, mis sel korral kestis 4 tundi ja 8 minutit….

Udmurdimaal saab vaadata tänapäeva Eesti kunsti

Udmurdimaa pealinna Iževski (Ižkar) kunstimuuseumis toimub 29. juunil kell 16.30-19.00 ühepäevane kaasaegsete Eesti kunstnike teoste näitus. Näitusel tutvustatakse Andrus Joonase, Jüri Ojavere, Villu Plingi, Paul Rodgersi, Margus Sorge Tiitsmaa, Jaan Toomiku ja Silja Saarepuu fotosid ja videokunsti, installatsioone ja performanceid….

Euroopa rahvusvähemuste föderaalliidu (FUEN) kongressil kõlas soome-ugri rahvamuusika

13.- 16.06 toimus Bratislavas Euroopa rahvusvähemuste föderaalliidu (FUEN) iga-aastane kongress, kuhu saabus osalejaid 32st Euroopa riigist ja Venemaalt. Kongressi võõrustasid Slovakkia ungarlaste partei ja Karpaatide sakslaste ühendus. Ametlik programm algas rahvusvähemuste töörühmade koosolekuga (AGDM), kus tutvustati oma aasta vältel tehtud…

Hõimurahvaste programm jagas toetusi (2019. aasta II vooru tulemused)

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 14. juunil, 2019. aasta teises toetusvoorus eraldada toetused alljärgnevatele soome-ugri rahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojektidele: Viia-Kadi Raudalainen (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – aastaraamatu „Soome-ugri sõlmed 2018“ väljaandmine. Toetust eraldati 1700 eurot. Monika Tomingas (Eesti Folkloorinõukogu)…

Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes kaitses ajaloo magistri kraadi

Täna lõpetas Tallinna Ülikooli magistratuuri Fenno-Ugria kauaaegne nõunik Jaak Prozes, kellele omistati humanitaarteaduste magistri kraad. Jaak lõpetas ajaloo õppekava ning kaitses magistritöö teemal “Karjalaste, komide ja maride rahvuslik liikumine 1980-ndate lõpus ja 1990-ndate alguses”. Diplomi järgi on Jaagul nüüd õigus…

Karjala laulupeol Sortavalas osales ka Eesti koor

16. juunil toimus Sortavalas Karjala laulupidu, mis oli pühendatud Karjala vabariigi 100. aastapäevale ja rahvuseepose „Kalevala“ lõpliku versiooni väljaandmise 170. aastapäevale. Lisaks Karjala eri rajoonidest saabunud 60 koorile ja rahvamuusikaansamblile astusid peol üles külalised Peterburist, Arhangelskioblastist ja Udmurdimaalt, Soome pärimusansambel…

Luigeliug läbi kuue aastatuhande: vastilmunud Äänisjärve kaljujooniste raamatu arvustus

Taisto Raudalainen kirjutas Sirbis arvustuse Väino Poikalaineni ja Enn Ernitsa kaljujooniste raamatule “Rock carvings of lake Onega”. Väinö Poikalaineni ja Enn Ernitsa uues teoses võimalike sugulusseoste üle lähikonna või kaugemate piirkondade vahel ei arutleta – teos on rangelt kirjelduslik. Algne…

Maavalla koda: Riik lubab aina sagedamini looduslike pühapaikade hävitamist

Maavalla Koda nõuab selgitust Aburi hiiemetsa hävitamise kohta Virumaal ja tunneb muret looduslike pühapaikade aina sagedama hävitamise üle. Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm ütles: „Aburi ei ole ainukordne juhtum, teateid looduslike pühapaikade kahjustamisest on viimasel ajal aina rohkem. Seepärast loodame,…

Soome-ugri maailma kultuuripealinnaks saab Miškino küla Baškiirias

Soome-ugri maailma tänavuses kultuuripealinnas Marimaa külas Šorunžas kuulutati välja 25 miljonit hõimlast haarava maailma järgmine kultuuripealinn. Selleks sai Baškiirias asuv Miškino küla. Esimest korda kultuuripealinna seitsmeaastase ajaloo jooksul laekus korraldajaile koguni kaks taotlust Eestist – Kihnust ja Viru-Nigulast ja samuti…

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma. 12. korda toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte ehitatud-rajatud)…

Venemaa ja teiste maade fennougristid kogunevad Ižkaris

Udmurdi vabariigi pealinnas  Iževskis (Ižkar) toimub 4.-9.06 VI ülevenemaaline fennougristide teaduskonverents “Soome-ugri maailm Venemaa multikultuurses ruumis: kultuuriuuringud ja uued  väljakutsed”, mis keskendub soome-ugri keeleteaduse, folkloristika,  kirjandusteaduse, muusikakultuuri, etnilise ajaloo ning kaasaegsete etnosotsioloogiliste protsesside aktuaalsete küsimustele. Lisaks plenaaristungitele ja temaatilistele sektsioonidele…

Pühapäeval, 2. juunil lahkus meie seast Riigikogu staažikaim liige ning soome-ugri teemade eestkõneleja Mart Nutt

Mart Nutt (1962-2019) oli Eesti Vabariigi riigikogu liige, kes tundis suurt huvi vähemusrahvuste õiguste, inimõiguste ja soome-ugri rahvaste problemaatika vastu. Ta võttis aktiivselt osa  soome-ugri rahvaid tutvustavatest sündmustest, aitas neid läbi viia moderaatorina või tasakaaluka sõnavõtjana. Nutt oli hinnatud kõnemees. …

Seilenthal: Putini tulek oleks soome-ugri liikumisele ainult hea

ERR.EE: Eestlaste esindaja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees, keeleteadlane Tõnu Seilenthal on Soome-Ugri rahvaste omavahelise suhtluse osas optimistlik. Ta märkis, et kui 2020. aastal toimuvale soome-ugri rahvaste maailmakongressile tuleks ka Venemaa president Vladimir Putin, oleks see liikumisele ainult hea. Millise tervise juures…

2019. aasta Ilmapuu auhinna laureaat on hant Olesja Handõbina

Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu määras 2019. aasta  Ilmapuu preemia Olesja Handõbinale.  Olesja Handõbina töötab Tegi küla koolis handi  ning  vene keele ja kirjanduse õpetajana. Ta on handi keele ja kultuuri säilitaja, sugukondliku kogukonna Kuldne päev juht, rajanud Tegisse…

Pärimuspeol Baltica saab õppida soome-ugri keeli ning kuulata hõimurahvaste muusikat

Täna, reedel, 31. mail algab Eestis Baltikumi suurim ühine pärimuspidu Baltica. Täisprogramm kuuel laval kestab 31. maist 2. juunini Tallinnas Tornide väljakul, kus avatakse ka Pärimusküla. Festivali ajal on huvilistel võimalik õppida seal mitmeid soome-ugri keeli, saada osa kaunist hõimurahvaste muusikast ning…

Riigikogus moodustati soome-ugri toetusrühm

Teispäeval, 28. mail moodustati Riigikogu soome-ugri toetusrühm, mille esimeheks valiti Raivo Tamm. Raivo Tamme sõnul on soome-ugri toetusrühm tegutsenud kõigis taasiseseisvumise järgsetes Riigikogu koosseisudes ning selle järjepidevuse jätkamine on väga oluline. „Soomeugrilaste käekäik on Eesti jaoks oluline ning seetõttu tuleb…

Komimaal valiti rahvahääletusel vabariigi 100. sünniaastapäeva logo

  Konkursi võitis Anelia Ljantsevitši ja Polina Kratsi koostöös sündinud kavand, mis kogus rahvahääletusel 3898 häält ehk 55,3 % hääletajate koguarvust. Kokku osales konkursil 247 tööd. Autorid ütlesid, et suurema kultuurilise ja rahvaharidusliku tähenduse loomiseks püüdsid nad lisada oma tööle…

Karjala Rahva Liit valis uue juhi teravas kriisiolukorras

19. mail toimusid Petroskois (Petrozavodskis), Elias Lönnroti nimelises soome-ugri gümnaasiumis Karjala Rahva Liidu aruande- ja valimiskoosolekul esimehe valimised. Uueks esimeheks valiti Karjala TV rahvuskeelsete saadete pikaaegne toimetaja Aleksander Jeremejev. Enne teda oli esimeheks Natalja Vorobei. Jeremejevi vastaskandidaadiks oli endine Karjala…

Elavad ja surnud Udmurdi kultuuris

Nikolai Anisimov kirjutab Sirbis: “Arvatakse, et nii nagu inimene suhtub surnutesse ja nad teise ilma ära saadab, võetakse teda ennast kunagi vastu surnute maailma.” Surm, mis on looduses loomulik protsess, moodustab kultuuriruumis keeruka representatsioonide ja uskumuste süsteemi (esivanemate kultus), mille…

Fenno-Ugria avalikustas TMW Fenno-Ugria õhtu esinejate videod

Fenno-Ugria avalikustas just Tallinn Music Week 2019 soome-ugri muusikale keskendunud Fenno-Ugria Night esinejate videod. Sündmus toimus 29. märtsil kell 18 Telliskivis, Erinevate Tubade Klubis. Õhtut külastas 430 inimest ning üles astus kuus soome-ugri muusika tippartisti. Esitusloendid valitud paladega on kuulatavad siin.  …

Ülimahukas, 30 000 märksõnaga „Vadja keele sõnaraamat“ jõudis veebi

Eesti Keele Instituudi veebisõnastike hulka on lisandunud ülimalt mahukas „Vadja keele sõnaraamat“. Veebisõnastiku (www.eki.ee/dict/vadja) aluseks on 2013. aastal raamatuna  ilmunud „Vadja keele sõnaraamat“, mille maht äratab aukartust: 1800 lehekülge ja umbes 30 000 märksõnaartiklit. Sõnaraamat on kolmekeelne, lisaks eesti ja vadja keeleinfole leiab…

Eesti raamatud jõudsid Karjala raamatukogudesse

  Käesoleva aasta aprillis Eesti vabariigi sünnipäeva puhul Fenno-Ugriast teele läkitatud Eestit tutvustavad raamatud on jõudnud oma esimesse sihtkohta – Karjala Vabariiki Venemaal. Teoste hulgas on nii teadus-, ilu- kui ka lastekirjandust. Raamatukogud tänavad südamlikult Eestit kauni kingituse eest. Eesti…

Teadlane ja pärimuse uurija Marju Kõivupuu pälvis tähtsa looduskaitsepreemia

Looduskaitsekuu avamisel kuulutati välja tänavune Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja kuue looduskaitsemärgi saajad. Eerik Kumari preemia pälvis teadlane Marju Kõivupuu.   Marju Kõivupuu on teadlasena järjekindlalt tutvustanud rahvapärimuse ja looduse seoseid. Tänu tema uurimustele on Eestis laialdaselt tuntud ristipuude traditsioon ning…

Ilmus Äänisjärve kaljujooniste teine kataloog

Valminud on II osa Äänisjärve kaljujooniste kataloogist (Karetski ja Peri neemed) – “Rock carvings of Lake Onega”, kust huviline leiab 610 lehekülge põnevat materjali 6000 aastat vanade jooniste kohta. Kataloogi autorid on Väino Poikalainen ja Enn Ernits.  Äänisjärve (Oonega) idakaldal…

Maria Korepanova võitis teadusvideote konkursi

Eestis elav udmurditar – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant ja muusik Maria Korepanova võitis konkursil “Teadus 3 minutiga” parima teadusvideo tiitli. Võitja valiti avaliku hääletamise teel. Korepanova video põhines uurimistööl bessermani ja udmurdi rahvalaulude kogumisest, uurimisest ja esitamisest. Eelmise nädala jooksul…

Kihnu ja Viru-Nigula ihkavad aastal 2020 soome-ugri maailma kultuuripealinna tiitlit

Rein Sikk Maalehest kirjutas sellest, et 2020. aasta soome-ugri kultuuripealinna tiitlit püüavad nii 700 elanikuga Kihnu saar kui 300 elanikuga Viru-Nigula alevik. Varem on 25 miljoni soomeugrilase kultuuripealinn Eestis olnud Obinitsa.   “Mis aga Eesti kandidaatidesse puutub, siis ilmselt üheks…

Soome maineka M. A. Castréni auhinna pälvisid Olga Karlova Karjalast ja Elena Nikonorova Udmurtiast

Karjalanna Olga Karlova ja udmurditar Elena Nikonorova pälvisid 1500 eurose ja 500 eurose preemia.  A. Castrén’i Selts soovib auhindadega esile tõsta omakeelse kirjanduse tähtsust. 2018. aasta preemia oli suunatud soome-ugri (uurali) keeltes kirjutatud ja avaldatud originaaltekstide tõlkidele. Selts andis 2019….

ÜRO põliskeelte foorumil esitleti eenetsi kirjakeelt

New Yorkis aprilli lõpus toimunud ÜRO põlisrahvaste foorumil esitleti 30. aprillil 2019 Arktika Arengu projektitoimkonna (PORA) ja Siberi Riikliku Ülikooli ühisprojekti raames loodavat eenetsi kirjakeelt. Eenetsi keel on olnud kasutusel vaid kõnekeelena. 1986. aastal avaldas Natalia Tereštšenko küll metsaeenetsi dialekti…

Hooaja viimases hõimuklubis räägib Andres Adamson Vene riigi soomeugrilisest algupärast

Kolmapäeval, 8. mail 2019 kell 19 korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus Tallinnas, Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) selle kevadhooaja viimase hõimuklubi, kus ajaloolane Andres Adamson teeb ettekande Vene riigi soomeugrilisest algupärast. Loengu teema on saanud tõuke Enn Haabsaare postuumselt…

Bessermannidest kõnelev film „Rahvus” linastus Läti filmifestivalil

Riias 25.-28. aprillini 2019 toimunud etnograafiliste dokumentaalfilmide festivalile Rigas Pasaules Film Festival pani punkti Põhja-Udmurtias elavatest bessermannidest kõnelev dokumentaalfilm “Rahvus”. Filmiseansile järgnenud arutelul osalesid filmi režissöör Julia Mironova, toimetaja Svetlana Pechenykh ning üks peategelane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusikadoktorant Maria…

Viinis toimus 35. rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents IFUSCO

Eelmisel nädalal, 24.-26. aprillil 2019, kogunesid Austrias, Viinis, iga-aastasele IFUSCO konverentsile fennougristikatudengid ja soome-ugri keeli ja kultuure uurivad noored teadlased üle kogu  maailma. Sündmusel osales kokku 130 inimest.  Konverents oli teadusliku suunitlusega ning seal osalesid ka need tudengid, kes emakeelena kõnelevad…

New Yorgis ÜRO peakorteris toimub 22.04-05.05 2019 põlisrahvaste foorum

Selle aasta ÜRO põlisrahvaste foorumi peateemaks on traditsioonilised teadmised Põlisrahvaste foorumi 18. istungi avapäeval, 22. aprillil kinnitati ka foorumi uus juhatus: uueks esimeheks valiti saamide esindaja Anne Nuorgam Soomest. Aseesimeheks sai ÜRO Põlisrahvaste õiguste ekspert, isur Dimitry Harakka-Zaitsev. Sündmus keskendub…

Fenno-Ugria kutsub mari keele ja kultuuri tundi ning mari sangari päeva hõimuõhtule Tallinnas ja Tartus   

26. aprillil tähistatakse maride rahvuspüha – mari sangari päeva. ÜRO põliskeelte aasta puhul toimuvad sel nädalal seetõttu mari keelele ja kultuurile pühendatud sündmused. Teisipäeval, 23. aprillil kell 17:15 toimub Fenno-Ugria ruumes (Pärnu mnt 28-9, Tallinnas) mari keele ja kultuuri tund….

Jaak Prozes: Putinil võib olla huvi tulla visiidile Tartusse (Postimees)

Postimehe arvamustoimetus palus MTÜ Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozesel avaldada arvamust selle osas, et Eesti president Kersti Kaljulaid kutsus Venemaa presidenti Vladimir Putinit Tartusse Soome-ugri rahvaste maailmakongressile. Jaak Prozese täismahus arvamusartikkel on avaldatud Postimehe arvamusküljel, 20. aprillil 2019. aastal. Loe kogu…

Mari Ušem (Mari Liit) arutab mari rahva arengustrateegiat

29. märtsil toimus ühiskondliku organisatsiooni Mari Ušem (Mari Liit) nõukogu istung, mille käigus määrati kindlaks, kuidas viia läbi 20. aprillil 2019 Marimaa pealinnas Joškar-Olas konverents, kus kavatsetakse arutada mari rahva arengustrateegiat puudutavaid küsimusi. Marimaa naabruses asuvas Tatarstanis töötati taoline arengustrateegia…

Ilmus seto keele töövihik „Seto keele tüüvihk“

Fenno-Ugrial on väga hea meel jagada, et Seto Laste Kooli laste ja lapsevanemate eestvedamisel ilmus seto keele töövihik „Seto keele tüüvihk“, mis on mõeldud käesoleval seto keele aastal lastes seto keele õppe vastu põnevuse tekitamiseks. Seto keele töövihik on pühendatud…

Fenno-Ugria kutsub tähistama ersa keele päeva hõimuklubisse 17.04.2019

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas räägib kolmapäeval, 17. aprillil 2019 kell 17.00 keeleteadlane Jack Rueter Helsingi Ülikoolist Mordvamaal elavate ersade ja mokšade erinevatest identiteetidest ja ersa keele võimalustest digiajastul. Sven-Erik Soosaar tutvustab Eesti Keele Instituudis koostatud elektroonilist eesti-ersa sõnaraamatut.  Hõimuklubi „Ersa keelemeel“ toimub Eesti…

Fenno Ugria kutsub Hõimuõhtule, et tähistada handi ja mansi Varesepäeva

PRESSITEADE: MTÜ Fenno-Ugria Asutus 10.04.2019 Fenno Ugria kutsub Hõimuõhtule, et tähistada handi ja mansi Varesepäeva MTÜ Fenno-Ugria Asutus kutsub 11. aprillil kell 19 kõiki huvilisi Hõimuõhtule, mis toimub Vanalinna Muusikamajas (Uus 16c, Tallinnas). Sel korral tähistatakse meie sugulasrahvaste – hantide…

Liivi-inglise luulekogu „Trilium/Trillium“ pälvis Läti kirjanduse aastapreemia

Märtsi lõpus pälvis selleaastase Läti kirjanduse aastapreemia eriauhinna liivi-inglise luulekogu „Trilium/Trillium“. 2018. aastal ilmunud luulekogu sisaldab luuletusi Baiba Dambergalt, Valts Ernštreitsilt ja Ķempi Kārlilt. Luuletused tõlkisid inglise keelde Uldis Balodis ja Ryan van Winkle. Palju õnne tegijatele! Märtsikuus ilmus trükis järjekordne…

Liivi kultuuriruumi pärandi ametlik tunnustamine Lätis

29. märtsil toimus Krape Ühingu majas ametlik tseremoonia, kus tunnustati inimesi, kes tegid ettepaneku lisada Läti Vaimse Kultuuripärandi Rahvuslikku nimekirja  seitse täiendavat punkti. Väljapakutute seas olid nii Liivi Kultuuri Selts (Līvõ Kultūr sidām), Liivi Ühing (Līvõd Īt) ja Ventspilsi Liivi…

Hõimurahvaste programm kuulutab välja Ilmapuu auhinna konkursi

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2019. aasta Ilmapuu auhinna konkursi, tunnustamaks soome-ugri põlisrahva esindajat või inimest, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsima jäämisega. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel…

ÜRO Peaassamblee on kuulutanud 2019. aasta põlisrahvaste keelte aastaks

Eestis on UNESCO eestvõttel tähistatava üleilmse teema-aasta fookuses eesti murdekeeled ja kohalikud keeled. Põlisrahvaste keelte aasta eesmärk on suurendada teadlikkust põlisrahvaste keelte kadumisohust ning aidata kaasa nende keelte hoidmisele ja arendamisele maailmas. Eestis pööratakse aasta jooksul erilist tähelepanu eesti murdekeeltele….

ERRis läheb eetrisse Lennart Merile pühendatud eriprogramm

MAALEHT: President Lennart Meri saanuks 29. märtsil 90aastaseks. Sel puhul on ERRi tele- ja raadio­programmides hulk arhiivi- ja erisaateid. Kell 21:45 nitab ETV2 Lennart Meri 1971. aastal valminud autorifilmi soome-ugri väikerahvastest “Veelinnurahvas” ja pärast seda dokumentaalfilmi “Tantsud linnuteele”. Loe lähemalt…

Festivalil Tallinn Music Week 2019 astuvad üles soome-ugri muusikamaailma tippartistid. 29.03.2019

MTÜ Fenno-Ugria Asutus korraldas eelmisel nädalal, rahvusvahelisel linnakultuuri ja uue muusika festivalil Tallinn Music Week soome-ugri muusika õhtu „Fenno-Ugria Night“. Sündmus toimus reedel, 29. märtsil algusega kell 18 Telliskivi Loomelinnakus, Erinevate Tubade Klubis ning sellest võttis osa 430 inimest! Fenno-Ugria…

EKI vanemteadur Sven-Erik Soosaar kirjutab Postimehes ersa keelest

EKI vanemteadur Sven-Erik Soosaar kirjutab ersa keelest, mida kõnelevad meie Volga-äärsed sugulased. “Käesoleval eesti keele aastal ja rahvusvahelisel põliskeelte aastal sobib meenutada, et eesti keelel on soome-ugri keelena mitmeid sugulaskeeli, millest suurem osa on ohustatud põliskeeled,” kirjutab Soosaar. Loe artiklit…

Hõimuklubi: Eesti pseudomütoloogia algusest ja allikatest

PRESSITEADE MTÜ Fenno-Ugria Asutus 27.03.2019 kell 17   Hõimuklubi: Eesti pseudomütoloogia algus ja allikad Kolmapäeval, 27. märtsil kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)   Selle nädala kolmapäeval, 27. märtsil korraldab Fenno-Ugria Asutus Hõimuklubi, kus tuleb juttu Eesti…

Marimaa aktivistid asutasid uue ühiskondliku liikumise

Marimaa poliitikud ja ühiskonnategelased teatasid uue ühiskondliku liikumise Muutuste Eest asutamisest. Liikumise kaasesimeesteks said erakonna Kodanike Platvorm kohaliku haru endine juht Andrei Smõšljajev, ärimees Vjatšeslav Vorontsov ning ettevõtja ja ühiskonnategelane Igor Kudrjavtsev.   Liikumise asutamiseks korraldatud kokkutulemisel iseloomustas Kudrjavtsev Marimaa…

Kohus tunnistas Soome saamide õigust kalastada oma kodujões

Soome Lapi maakonna alamastme kohus lükkas tagasi saamide vastu esitatud süüdistused ebaseaduslikust kalastamisest. 6. märtsil Rovaniemis peetud istungil alustas kohtunik otsuse väljakuulutamist tõdemusega, et saamidel on Soome põhiseadusega tagatud õigus kalastada oma kodujõgedel. Kohtuniku hinnangul piirab uus kalastusseadus üleliia saamidele…

Fenno-Ugria kutsub põliskeelte aasta sündmustele

PRESSITEADE: Sel nädalal korraldab Fenno-Ugria Asutus MTÜ mitmeid sündmusi, mis on pühendatud ÜRO poolt algatatud põliskeelte aastale! Teisipäeval, 19. märtsil kell 17:15 toimub Fenno-Ugria ruumes udmurdi keele tund. Neljapäeval, 21. märtsil kell 16:00 avatakse Tallinna Ülikoolis koostöös Eesti Rahva Muuseumiga…

Nikolai Anisimov ja Eva Toulouze kirjutavad ajalehes SIRP lõunaudmurdi noorte initsiatsiooniriitustest. 15.03.2019

Varkled-Bodjas toimuvad kevaditi initsiatsioonirituaalid, mis mujal nii puhtal kujul enam aset ei leia: teismelised poisid saavad külakogukonna silmis meheks ja tüdrukud naiseks. Varkled-Bodja on omapärane udmurdi küla, mis asub Tatarstanis, Udmurdimaa piir ei ole sealt kaugel. Omapärane on küla selle…

ERM avab TLÜ-s näituse noorte udmurtide initsiatsiooniriitustest. 21.03.2019

Neljapäeval, 21. märtsil kell 16 avatakse Tallinna Ülikoolis Eesti Rahva Muuseumi näitus „Ajanihe: udmurdi noorte palvused 1993/2017“.  Näituse avavad Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ja Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes. Näituse avamisel esitab unikaalseid…

Põliskeelte aasta sündmus: Fenno Ugria kutsub udmurdi keele ja kultuuri tundi!

MTÜ Fenno-Ugria Asutus kutsub kõiki udmurdi keele ja kultuuri tundi, mis toimub 19. märtsil kell 17:15 Fenno-Ugria ruumes! Tunni viib läbi Udmurdi Seltsi  „Ošmes“ esimees Elena Kirt. Soome-ugri vähemus- ja põliskeelte hääbumise üheks põhjuseks on see, et neid keeli kasutatakse…

Maailmafilmi festivalil linastub Udmurdi bessermannide elu käsitlev film "Rahvus"

18.-23. märtsini 2019. aastal toimub Tartus taas Maailmafilmi festival. Selle raames leiab endale põnevat vaatamist ka folkloorihuviline. Näiteks linastub teisipäeval, 19. märtsil kell 14 Eesti Rahva Muuseumi Maailmafilmi saalis Udmurdi bessermannidest kõnelev dokumentaalfilm “Rahvus”. Filmi režissöör on Julia Mironova, kus näeme…

Hõimuõhtu ja kontsert "Udmurdi maailmavaade ja silmapiir"

Neljapäeval, 21. märtsil korraldab Fenno-Ugria Hõimuõhtu ja kontserdi “Udmurdi maailmavaade ja silmapiir”. Üles astub ansambel Invis. N 21. märtsil 2019 kell 19.00 Vanalinna Muusikamajas (Uus 16 c, Tallinn)   Sündmusel esitab unikaalseid ja arhailisi udmurdi viise Tatarstanist, Varkled-Bodja külast pärit…

Sõktõvkaris kohtuvad Põhjala kultuuriasjatundjad

Alanud nädalal, 14.-15.märtsil  toimub Komi Vabariigi pealinnas Sõktõvkaris enam kui 300 osavõtjaga Põhjala kultuurifoorum, kus osaleb asjatundjaid Venemaalt ja välisriikidest.  Järjekorras teise kultuurifoorumi peamised teemad puudutavad tänavu Venemaa eri regioonide ja rahvaste ulatuslikumat koostööd kultuuri eri valdkondades, samuti rahvusvahelist koostööd. Oodata…

Kaljo Põllu looming Jaapanis

Allikas: EKM pressiteade 04.03.2019. Reedel, 8. märtsil avati Jaapanis Nagano prefektuuris asuvas Saku Linna Kaasaegse Kunsti Muuseumis Eesti kunstniku Kaljo Põllu graafika näitus, millega Eesti Kunstimuuseum tähistab oma 100. juubeliaastat. Väljapanek avab erakordselt sugestiivselt meie esivanemate mütoloogilist muinasmaailma, legende, uskumusi…

Ilmus Art Leete  raamat "Soome-ugri saladused"

  Soomeugrilaste naiselikud ja mehelikud, kliimast ja tulundusviisist, ürgsetest geneetilistest põhjustest, keelelistest sidemetest ja meelelaadi salapärast tingitud eripärased kultuuriilmingud on jäänud läbi aegade teadlastele ja paljudele teistelegi mõttevahetuse teemaks. Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete on viimastel aastatel avaldanud ajalehes…

Fenno-Ugria kommunikatsioonispetsialistina asus tööle Kadri Allikmäe

Anname rõõmsalt märku, et sel nädalal asus Fenno-Ugria büroo-ja kommunikatsioonispetsialisti ametikohale tööle Kadri Allikmäe. Kadri hakkab toimetama meie kodulehekülge ning sotsiaalmeedia lehti, abistama sündmuste korralduses ning toetama meid igapäevastes tegemistes. Kadri on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis avalikkussuhete ja teabekorralduse ning…

HÕIMUKLUBI: Mina, sina ja vana Väinämöinen. 13.03.2019

Kolmapäeval, 13. märtsil kell 17.00 koguneb Eesti Keele Instituudi suures saalis taas Hõimuklubi. Sel korral on õhtu teemaks “Mina, sina ja vana Väinämöinen: sõnad läänemeresoome regilauludes”. Õhtut veab folklorist Mari Sarv.   Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Mari Sarv plaanib kõneleda läänemeresoome…

Soome-ugri kultuuripealinn 2020 valitakse Marimaal

Soome-ugri rahvaste noorteühendus MAFUN ja Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ kuulutavad välja konkursi soome-ugri kultuuripealinna 2020 tiitlile. Konkursi võitja valitakse 14. juunil Marimaa külas Šorunžas – soome-ugri kultuuripealinnas 2019. Konkursile on oodatud osalema linnad ja külad kõigist soome-ugri riikidest või piirkondadest,…

Rahvusvahelist emakeele päeva tähistati ka Venemaal

Tänavuse aasta on ÜRO kuulutanud põliskeelte aastaks. Sellepärast pöörati  21. veebruaril tähistatavale rahvusvahelisele emakeele päevale rohkem tähelepanu ka Venemaal, kus elab arvukalt põlisrahvaid. Põliskeelte aastale pühendatud emakeele päeva ettevõtmisi toimus hulgaliselt ka soome-ugri rahvaste asualadel. Karjala rahvusrajooni Prääsa (Prjaža) rahvakultuurikeskuses…

Soome-ugri koomiksite näitus Tartu Linnaraamatukogus

Seltsing Fenno-Ugria Noored kutsub kõiki hõimurahvaste ja koomiksisõpru Tartu Oskar Lutsu nimelisse Linnaraamatukokku tutvuma soome-ugri koomiksite näitusega.   Kogukondlik kunstiprojekt „Elav keel“ on pühendunud ohustatud soome-ugri keelte toetamisele. Just koomiksite vorm pakub häid võimalusi sõnumi edastamiseks lühidalt ja vaimukalt.  …

Eesti Keele Instituudis valmis "Eesti-ersa sõnaraamat"

26. veebruaril algusega kell 15 esitletakse Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6, Tallinn) III korruse saalis „Eesti-ersa sõnaraamatut“. „Eesti-ersa sõnaraamat“ on uus veebisõnastik, mis kuulub Eesti Keele Instituudi sugulaskeelte sõnastike sarja. Eelnevalt on sarjas ilmunud  „Eesti-udmurdi sõnaraamat“ (2015) ja „Eesti-mari sõnaraamat“…

HTM hõimurahvaste programm jagas toetusi

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu koosolekul 12. veebruaril 2019 otsustati 2019. aasta I taotlusvoorus soome-ugri rahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojektideks eraldatavad toetused.   1. Viljar Pohhomovi (Eesti Rahva Muuseum) projektile „ERMi ja Komi Rahvusmuuseumi rändnäituse „Jahirajad: küttimine sürja-komide maailmavaates…

Hõimuklubi sõbrakaubandusest Soome lahel

Fenno-Ugria hõimuklubi sarjas räägib kolmapäeval, 20. veebruaril kell 17.00 Eesti Keele Instituudis ajaloolane Raimo Pullat kaubitsemisest Läänemerel, täpsemalt Soome lahel. Esimesed teated soomlaste ja eestlaste vahelisest kauplemisest pärinevad juba 14.-15. sajandist. Soomlaste põhiliseks kaubaks olid kilu ja räimed, eestlastelt saadi…

Soome saamid pürivad kalastusseaduse vastu võideldes rahvusvahelisse kohtusse

Soomes Utsjoel algas 14. veebruaril kohtuasi, milles süüdistatakse viit saami ebaseaduslikust kalastamisest oma koduvetel. 2016. aastal jõustunud Soome uus kalastusseadus jättis kohalikud ilma tasuta kalastusloast, 2017 jõustunud Norra ja Soome piirijõe Tenojõe (Deatnu/Tana) ja selle lisajõgede kalastusleping lühendas aga kalastusaega…

ÜRO põliskeelte aasta tähistamist alustati ka Eestis

Eesti Kirjanike Liidu maja musta laega saalis avati 15.veebruaril pidulikult ÜRO Peaassamblee poolt välja kuulutatud põliskeelte aasta Eestis. Eestis on UNESCO eestvõttel toimuva üleilmse teema-aasta fookuses eesti murdekeeled ja kohalikud keeled. ÜRO põliskeelte aastaga püütakse suurendada teadlikkust põlisrahvaste keelte kadumisohust…

6. veebruaril tähistatakse saamide rahvuspüha

Täna on saami rahvuspüha. Täpselt sada kaks aastat tagasi 06.02.1917 toimus Norras, Trondheimis esimene saamide koosolek, mis pani aluse Norra, Rootsi, Soome ja Venemaa saamide koostööle. Aastal 1956  moodustati Saami Nõukogu, mis esindas Norra, Rootsi ja Soome saamide organisatsioone, 1992….

ÜRO rahvusvaheline põliskeelte aasta avati pidulikult Pariisis

29. jaanuaril 2019 täitus ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriagentuuri UNESCO peakorter Pariisis maailma põlisrahvaste esindajatega, kes osalesid ÜRO Peaassamblee poolt välja kuulutatud rahvusvahelise põliskeelte aasta 2019 pidulik avamine. Kohal käis ka soome-ugri liikumise mitteametlik delegatsioon koosseisus Aleksei Tsõkarev (Nuori Karjala),…

Mari teatrimees Vassili Pektejev tähistas sünnipäeva

26. jaanuaril tähistas oma 65. sünnipäeva Mari vabariigi M.  Šketani nimelise rahvusteatri kunstiline juht Vassili Pektejev. Pektejev on huvitava saatusega ja andekas mees, keda aastail 1992-2000 valiti mitu korda Mari Rahva Kongressi esimeheks ehk onjožaks. Sel ajal korraldas ta aktiivselt soome-ugri…

Näitus liivlaste elust Ungari Instituudis

Reedel, 18. jaanuaril kl 17.00 avatakse Ungari Instituudis (Piiskopi 2, Tallinn) kunstinäitus “Rāndali“ (e.k “Randlane”) liivlaste elust. Sellel eksponeeritud tööd on valminud traditsioonilises rahvusvahelises suvises kunstilaagris, mida korraldab Liivi ranna ühing “Rāndalist” koos maalikunstnike Ieva Liepina ja Agnija Ģērmanega. Vabaõhumaalilaagrisse Liivi…

Marimaal algasid soome-ugri kultuuripealinna üritused

10.-11. jaanuaril toimusid Marimaal soome-ugri kultuuripealinna 2019 avasündmused. Soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kannab sel aastal  valdavalt mari rahvusest elanikkonnaga Morki rajoonis asuv Untšo (Šorunža) küla. Esimesel õhtul korraldati pealinnas Joškar-Olas asuvas Mihhail Šketani nimelises Mari rahvusteatris pidulik avatseremoonia, kus riigipea Aleksandr…

Soome-ugri vähemuskeelte elujõust

Tartu ülikooli rakenduslingvistika dotsent Kristiina Praakli kirjutab ajakirjas Horisont (nr 6. 2018) soome-ugri vähemuskeelte, teiste hulgas ka eesti, setu ja võru keele elujõust. Selgub, et soome-ugri keeli ühendab keelesuguluse kõrval veel üks ühine tunnusjoon: kõik on oma keskkondades suuremal või…

Hõimukalender 2019 teemaks on"100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist"

Ilmunud on  Hõimukalender 2019.  Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul keskendub see murrangulistele ajaloosündmustele sada aastat tagasi, mis lõid aluse soome-ugri rahvaste iseolemisele ja võimalused meie keelte ja kultuuride kaitseks.   Eestlased, soomlased ja ungarlased saavutasid siis iseseisvuse, karjalased, komid, marid ja udmurdid said…

Ilmus Fenno-Ugria Asutuse aastaraamat ”Soome-ugri sõlmed 2017“

Juba seitsmendat korda ilmuva Fenno-Ugria aastaraamatu sisu on tänu mitmete ümmarguste tähtpäevade täitumisele üsna ajaloohõnguline. Kirjutistes Fenno-Ugria Asutuse asutamisest 90 aastat tagasi ja Soome-Eesti kultuurikoostöö konventsiooni sõlmimisest aastal 1937  käsitletakse üksikasjaliselt toonaseid ideoloogilisi, kultuurilisi ja poliitilisi kontekste. Tehakse tagasivaade Fenno-Ugria…

EV 100: Eesti filmid Marimaal

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul viib MTÜ Soome-Ugri Filmifond aasta lõpus Venemaale valiku viimastel aastatel Eestis valminud anima- ja mängufilme. Eesti filme saab nautida nii Mari El vabariigi pealinnas Joškar-Olas kui ka väiksemates külakoolides ja -kultuurimajades. Filmiekspeditsioon Marimaale toimub 21….

Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsioon AFUN kogunes Tšuvaššias

Tšuvaši vabariigi pealinnas Tšeboksarõs toimus  7. detsembril Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni nõukogu istung, kus arutati Tšuvaššias ja naaberregioonides elavate soome-ugri rahvaste olukorda oma rahvuskultuuri hoidmisel. Istungi töös osales ka Venemaa regioonide täidesaatva võimu esindajaid,  haridustegelasi ja teadlasi ning ühskondlike organisatsioonide…

10. detsembril tähistati mari keele päeva

Juba kuuendat korda korraldati Mari Vabariigis mari keele päeva tähistamiseks mari keele etteütlus. Etteütlusе oli ette valmistanud Mari Riikliku Ülikooli rahvuskultuuri ja kommunikatsiooni instituut. Enne etteütlust toimus viktoriin mari keele tundmisest ning loeti ette mari keele päeva aluseks olev Sergei…

Karjala kaljujoonised kandideerivad UNESCO maailmapärandi nimekirja

Äänisjärve ja Valge mere Karjala kaljujoonised ehk petroglüüfid soovitakse kanda UNESCO maailmapärandi objektide nimekirja. Selleks on tehtud  väga mahukas töö, mis hõlmab objektide kirjeldusi, võrdlusi ja  ekspertiise. Praegu on petroglüüfid lisatud  UNESCO maailmapärandi objektide esialgsesse nimekirja, mis on näha ka UNESCO…

Palju õnne Soome!

Täna on Soome iseseisvuspäev. Palju õnne Soome, meie soome sõbrad ja kaasteelised! Iseseisvuspäevaga seoses toimub mitmel pool Eestis Soome kultuuri tutvustavaid sündmusi ning huvilistel on võimalik osa saada Soome tippartistide etteastetest. Neljapäeva hommikul kell 10 toimub Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus jumalateenistus. Pärast…

Läti televisoonis esilinastus dokumentaalfilm "Trillium", mis räägib Valts Ernštreitsist

Režissöör Zane Gargažina dokumentaalfilm liivi keele ja kultuuri tutvustajast Valts Ernštreitsist. Valts Ernštreits on juurtelt liivlane, liivi keele ja kultuuri uurija, luuletaja, tõlk ja tõlkija, Läti ülikooli liivi instituudi juhataja ja aktiivne liivi keele ja kultuuri tutvustaja ja Fenno-Ugria hea…

Hõimuklubi 5. detsembril

HÕIMUKLUBI Tähtis päev Kolmapäeval, 5. detsembril kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) Tartu Ülikooli keeleteadlane Heinike Heinsoo on valmis saanud kaks raamatut: ta on  kirjutanud maailma esimese vadjakeelse ilukirjandusliku teose ”Suuri päive” ja koostanud vadjalasi  tutvustava kogumiku…

Rahvusvaheline metsahoolekogu Forest Stewardship Council kuulutati tänavuse aasta Hiie sõbraks

Rahvusvaheline metsahoolekogu sai Hiie sõbra tunnustuse Eesti hiite kaitse alla võtmise eest. Tänavuse aasta Hiie sõbraks kuulutati laupäeval (24.11) rahvusvaheline metsahoolekogu FSC (Forest Stewardship Council). FSC on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas, sh Eestis. FSC…

Tänavu tähistatakse esmakordselt udmurdi keele päeva

27. november on udmurdi keele päev.  27. novembril 2001. aastal kuulutas Udmurdi vabariigi ülemnõukogu udmurdi keele riigikeeleks. Algatuse, see päev udmurdi keelele pühendada, tegid Udmurdi vabariigis ning Moskvas tegutsevad udmurdi ühingud. Seda toetas konverents, mis korraldati tänavu mais Jelabuga linnas seoses…

Laupäeval kuulutatakse ERMis välja tänavune hiie sõber

Laupäeval (24.11) kuulutatakse Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hiie väe sündmusel välja käesoleva aasta hiie sõber. Esmakordselt saab selleks rahvusvaheline organisatsioon. Tänavu üheteistkümnendat korda toimuv tänusündmus algab kell 13 ERMis Jakob Hurda saalis. Kavas on tervitused ja sõnavõtud, Hiite kuvavõistluse…

XII soome-ugri teatrifestivalil Majatul sai peapreemia mari teater

M. Šketani nimelises Mari rahvusteatris Joškar-Olas toimus 14.−18. novembrini XII soome-ugri teatrifestival Majatul, millest võtsid osa soome-ugri rahvusteatrid Karjalast, Udmurtiast, Mordvamaalt, Handi-Mansi autonoomsest piirkonnast, Komimaalt ja Marimaalt. Festivalil esitlesid soome-ugri rahvaste teatrid oma parimaid rahvuskeelseid lavastusi. Festivali fookus oli komöödiažanril,…

Eesti Rahva Muuseumi 61. aastaraamat on pühendatud soome-ugri rahvastele

Ilmunud on ERMi aastaraamat, mis kannab järjekorranumbrit 61 ning on seekord pühendatud soome-ugri rahvastele.   Teadmine keelesugulusest ja enda kuulumisest soome-ugri rahvaste hulka on juba üle saja aasta olnud oluliseks osaks eestlaste rahvuslikust identiteedist ning on seda ka tänapäeval. Samas…

Hõimurahvaste programmi uurimistoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018. a.

Hõimurahvaste programmi uurimistööde projektikonkursi eesmärk on toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust. Taotlus tuleb koostada eesti keeles ja toetuse periood on kuni 2 aastat. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018. a. Konkursi tingimused…

Juubeliaasta viib Eesti mütoloogia Jaapanisse

Neljapäeval, 15. novembril avati Jaapanis Okuni pühamus EV100 rahvusvahelisse programmi kuuluv näitus, mille autor on graafik Kaljo Põllu. Eesti Kunstimuuseumi ning Okuni pühamu, Saku* linna ja Saku** Linna Kaasaegse Kunsti Muuseumi koostööna valminud erakordne väljapanek avab sugestiivselt eestlaste esivanemate mütoloogilist…

Joškar-Olas toimub 14.-18. novembrini XII rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival Maiatul (Koldetuli)

Marimaal Joškar-Olas, M. Šketani nimelises Mari rahvusteatris toimub 14.-18. novembrini traditsiooniline rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival Maiatul. XII korda toimuva festivali fookus on seekord komöödiažanril. Teatrifestival on üks olulisemaid ja järjepidevamaid sündmusi soome-ugri rahvaste kultuurielus, selle eesmärgiks on arendada soome-ugri rahvaste teatrikunsti…

Läti seimis anti vandeid ka liivi ja latgale keeles

Läti seimi avaistungil antud vanded olid lisaks läti keelele ka latgale ja liivi keeles. President Raimonds Vejonis viitas oma kõnes uutele saadikutele kui uue poliitilise kultuuri toojaile. “Kaks kolmandikku parlamenti valitud saadikuist  annab ametivande esimest korda. See loob võimaluse arendada…

Rahvusvahelisel laulu-uurijate konverentsil osalevad ka soome-ugri rahvaste folkloristid ja uurijad

Eesti Kirjandusmuuseumis toimub 7.–9. novembril 2018 konverents „Lauluks vormitud kogemused: laulmistraditsioonide isiklikud ja kogukondlikud tahud“. Rahvusvaheline laulu-uurijate konverents paneb mõtlema, kuidas inimesed tuleksid toime ilma laulmata. Maailma laulmistraditsioonide uurijad käsitlevad laulmise rolli inimese suhtlemises kogukonna ja loodusega, aga ka minevikuga….

Ilmunud on uued vadja raamatud

Teisipäeval, 13. novembril esitletakse Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolekul uusi vadja-teemalisi väljaandeid „Suuri päive“ ja „Meďďe vaďďa“. Raamatuid tutvustab autor, Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte dotsent Heinike Heinsoo. Teemakohase kavaga esinevad vadja keelt õppivad TÜ üliõpilased. Kõnekoosolek toimub Tartu Ingeri Maja…

Hõimurahvaste programm jagas kirjandusauhindu

Haridus- ja Teadusministeeriumi Hõimurahvaste programm andis koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga kaheteistkümnendat korda välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid. Auhinnad anti sel aastal välja kahes kategoorias: ilukirjandusliku luuleteose ja lastekirjanduse kategoorias….

Soome-ugri rahvaste olukord läheb üha viletsamaks (ERR)

Soome-ugri rahvaste olukord on muutunud järjest kehvemaks, tõdeti Setumaal toimunud soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsil. Kõige teravam on soome-ugri keelte olukord Venemaal. Kaks aastat tagasi laulis Jamali piirkonnast pärit handitar Larissa “Aktuaalsele kaamerale” laulu Obi jõe kaluritest. Just kalavarud ja Obi…

In memoriam Mihkel Veiderma  27.12.1929 - 25.10.2018

In memoriam Mihkel Veiderma 27.12.1929 – 25.10.2018 25. oktoobril lahkus meie seast Fenno-Ugria üks esimesi juhatuse liikmeid akadeemik Mihkel Veiderma. Mihkel Veiderma sündis 27.12.1929 Tallinnas koolidirektori, riigi- ja haridustegelase, Fenno-Ugria Asutuse kauaaegse (1927-1940) juhatuse esimehe Aleksander Veiderma peres viienda lapsena….

Hõimupäevadest sai kolmas CIOFF®i tunnustusega folkloorifestival Eestis

Eesti Folkloorinõukogu (CIOFF®i esindaja Eestis) annab tänasel Hõimupäevade peakontserdil Fenno-Ugria asutusele üle tunnistuse, et tänavu et 28ndat korda Fenno-Ugria Asutuse poolt korraldatavad Hõimupäevad on võetud vastu CIOFF®i festivaliks. Tegu on rahvusvahelise kvaliteedimärgiga, mis annab kindlust siia tulevatele välisrühmadele ning võimaldab…

Hõimurahvaste programm tunnustas Venemaa soome-ugri rahvusteadlasi

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2018. aasta rahvusteaduste auhinna uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias mordva teadlasele Vladimir Abramovile teose eest „Мордовия в 1939-1953 годах“ (Mordva aastatel 1939-1953) eest. Monograafia (207 lk) on pühendatud Mordva ajaloo analüüsimisele Teise maailmasõja algusest…

Kultuuriminister Indrek Saar tervitas hõimupäeva puhul Soome ning Ungari kultuuriministrit

Täna, 20. oktoobril tähistatakse hõimupäeva, mis väärtustab soome-ugri rahvaste kultuuri ja keeli ning üle Eesti toimub hulganisti hõimurahvastele pühendatud kultuuriüritusi. Kultuuriminister Indrek Saar õnnitles hõimupäeva puhul oma Soome  ja Ungari kolleege ning soovis jätkuvat innustust kolme riigi kultuurikoostöö edendamisel. Läkituses…

Komi ansambel tutvustab Põlvamaa koolides oma keelt ja kombeid (ERR)

Üle Eesti on käimas hõimunädal, mis päädib pühapäeval soome-ugri rahvastele pühendatud hõimupäevaga. Komi ansambel käib aga mööda Põlvamaa koole oma kultuuri tutvustamas. Hõimunädala eesmärk on lähemalt tutvustada soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri. Põlvamaal ongi alates nädala algusest toimunud komi ansambli…

Telliskivi Loomelinnaku Vaba Lava muutub laupäeval soome-ugri rahvaste peopaigaks

  Telliskivi Loomelinnaku Vaba Lava muutub laupäeval soome-ugri rahvaste peopaigaks    Kogu oktoobrikuu vältel korraldatavate hõimupäevade sündmuste kulminatsiooniks on peakontsert  Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku Vabal Laval laupäeval, 20. oktoobril. Oktoobri kolmandal laupäeval tähistatav hõimupäev on üks märgilisemaid soome-ugri rahvaste koostöö sümboleid,…

Hõimupäevade konverentsile registreerimine on avatud kuni 21.10.2018

      Hõimupäevade konverents “100 AASTAT SOOME-UGRI RAHVASTE ISEOLEMIST” Neljapäeval, 25.10. 2018 kell 11-16.30 Eesti Rahva Muuseumis Hurda saalis (A-sissepääs) Konverentsile registreerumine on lõppenud. Sel aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, hõimupäevade konverents käsitleb sel puhul ka teiste sugulasrahvaste…

HÕIMUPÄEVAD 2018

    Hõimupäeva tähistatakse riikliku tähtpäevana 20. oktoobril, kuu kolmandal laupäeval. MTÜ Fenno-Ugria Asutus korraldab sel puhul soome-ugri rahvaid tutvustava kultuurifestivali, mille sündmusi jagub tervesse oktoobrikuusse ning mis toimub sel aastal juba kolmekümnendat korda. President Lennart Meri on tervitanud aastal…

Setomaal valmistatakse ette soome-ugri rahvaste maailmakongressi

26.-27. oktoobril kogunevad soome-ugri rahvaste esindajad Värskasse soome-ugri ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsile, et planeerida 2020.  aastal Eestis toimuvat VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ja arutada ajakohaseid teemasid soome-ugri rahvaste maailmas. Vahekonverents korraldatakse Eestis, tähistamaks koos sugulasrahvastega  Eesti Vabariigi  100. sünnipäeva. „See,…

Läti Ülikool asutas liivi keelt ja kultuuri uuriva instituudi (ERR)

Läti Ülikool asutas Liivi instituudi, mis on esimene liivi keele ja kultuuri uurimisele keskenduv teadusasutus maailmas. Et Baltimaade ajalugu algab liivlastest, on Liivi instituudi töö oluline ka Eestile. Reede õhtul oli Läti Ülikooli suures aulas koos muljetavaldav hulk inimesi, kes…

Turismimarsruut Põhja-Udmurtias pälvis ülevenemaalisel konkursil etnograafiliste marsruutide seas esikoha

Turismiteekond  „Põhja-Udmurtia aarded“ hinnati ülevenemaalisel turismimarsruutide konkursil etnograafiliste marsruutide seas parimaks, teatab Glazovi (Glazkar) linna administratsiooni kodulehekülg. Lisaks tunnustusele hakatakse selle kohta teavet levitama infosaidil „Venemaa elav kaart“ (Живая карта России). Turismiteekonda esitlesid Moskvas Glazovi koduloomuuseumi töötajad, kelle soovitusel alustatakse kahepäevast…

Fenno-Ugria alustab sügishooaega ersa jutu- ja laulutoaga

Reedel, 21. septembril kell 17 toimub Fenno-Ugria ruumides (Pärnu mnt. 28-9) selle hooaja esimene jututuba. Külla tulevad N.P. Ogarjovi nimelise Mordva Riikliku Ülikooli rahvakultuuri eriala 4.  kursuse tudengid ehk folklooriansambel Virjavakai koos juhendaja Katerina Modinaga. Külalised räägivad oma ülikoolist ja…

Kammerkoor Collegium Musicale viib Tormise  „Liivlaste päranduse“ soome-ugri festivalile Lätis

7.-9. septembril 2018 toimub Lätis soome-ugri rahvaid tutvustav festival, mida korraldatakse Fenno-Ugria Asutuse, Riia Läti Seltsi ja Liivlaste Liidu eesvedamisel juba viiendat korda. Seekord on festivali põhiesinejaks tippkammerkoor Collegium Musicale, kes jätkab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud sarja ”Unustatud rahvaste…

Fenno-Ugria kutsub noori kandideerima Veelinnurahva stipendiumile

MTÜ Fenno-Ugria Asutus kuulutab välja Lennart Meri Veelinnurahva rahastu stipendiumikonkursi. Stipendiumile saab kandideerida üks või mitu 33-aastast noort inimest, kes on paistnud silma oma  tegevusega soome-ugri rahvaste hüvanguks. Veelinnurahva stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendiumi määrab rahastu viieliikmeline nõukogu, lähtudes…

Venemaa soome-ugri kultuurikeskus kutsub osalema konkurssidel

Venemaa Föderatsiooni ja soome-ugri maade kultuuriasutuste, täiendõppekeskuste ja kunstistuudiote koostöö tihendamiseks korraldatakse sel suvel mitu konkurssi. Oodatud on kultuuripärandit tutvustavad kunstiteosed ja fotolooming. Samuti kutsutakse Eesti osalejaid traditsioonilise tantsu festivalile. Mari Eli vabariigi kultuuri-, ajakirjanduse ja rahvusasjade ministeerium ning Venemaa Föderatsiooni…

9. augustil tähistatakse põlisrahvaste päeva

9. augustil tähistakse rahvusvahelist maailma põlisrahvaste päeva, mille kuulutas 1994. aastal välja ÜRO peaassamblee. Sel päeval peetakse üle maailma meeles põlisrahvaid, nende kultuuri ja saavutusi ning pööratakse tähelepanu sellele, et kõiki põlisrahvaid ei kohelda õiglaselt ja nende inimõigusi austavalt.  Põlisrahvaste…

Lea Kreinin: FUFFist ja rongidest (kultuur.info)

Kiirrongid teatavasti igal pool ei peatu. Nii polnud näiteks paljud Tartu-Tallinna reisijad enne tselluloositehase vastaseid proteste Tabivere olemasolust vist üldse teadlikudki. Imaginaarsel soome-ugri raudteel peatub rong vaid paaris üksikus jaamas (õnneks ka Eestis!) ning kihutab kiiresti mööda kõigest, mis jääb…

Teade: Fenno-Ugria suvepuhkus

Kuni 13. augustini on Fenno-Ugria kollektiiv suvepuhkusel ja kontor on avatud ebaregulaarselt.   Soovime päikeselist suve!

Leigarite päev Isurimaal

(Leigarid.ee) Maikuus saabus postkastidesse sellise teemareaga uudis, et Fenno-Ugria asutuse vahendusel kutsutakse Leigareid 8. juulil esinema isuri rahvuspäevale ja isuri muuseumi 25. aastapäevale, buss ootab hommikul Ivangorodis ja toob õhtuks piirile tagasi. Viisanõude tõttu tuli reageerida peaaegu kohe, aga paari…

Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 14. juuni koosolekul eraldada 2018. aasta teisest jaotusest toetused järgmistele kultuuriprojektidele:   Raivo Ristimäele (Põlva Seto Selts MTÜ) osalemiseks folkloorifestivali „Aken taevasse” ja toidufestivali „Bõg-Bõg” kultuuriprogrammis“ 1 000 eurot. Liivo Niglase (MP DOC OÜ) projektile „Baškortostani…

Leningradi oblastis tähistatakse ingerisoomlaste tähtsaimat peopäeva juhannust

23. juunil toimub Siiverska (Siverski) külas 30. ingerisoomlaste pidu juhannus. Hatsina (Gattšina) rajooni kogunevad ingerisoomlaste folklooriansamblid ja teised rahvakollektiivid. Ljalino aasal toimub ehe traditsioonidel põhinev pidu – kõlavad rahvalaulud, tantsitakse ingerisoomlastele omaseid rahvatantse. Juhannus ehk suvine pööripäev on ingerisoomlastele tähtsaim…

Kolmes Komi vabariigi piirkonnas ei tunnistatud komi keelt emakeelena

Komi vabariigis pole just palju lapsevanemaid, kes sooviksid, et nende lapsed õpiksid komi keelt. Sellistele järeldustele võib tulla andmete põhjal, mille edastas infoagentuurile 7×7 Komi vabariigi haridus-, teadus- ja noorsoopoliitika minister Natalja Mihaltšenko. 2018. aasta kevadel õppis komi keelt kui…

Vene duuma kiitis heaks põlisrahvaste keelte õpet piirava seaduse

Venemaa riigiduuma kiitis eile esimesel lugemisel heaks põlisrahvaste keelte kooliõpet puudutava seaduseelnõu. Selle vastu hääletas 377 saadikust vaid kolm ning üks hääletusleht oli tühi. Uus seadus muudab vähemuskeelte õppimise kooliõpilastele kõigis piirkondades tulevikus vabatahtlikuks. See puudutab Volga regiooni soome-ugri vabariike,…

Ungari riik tunnustas soome-ugri koostöö arendajaid kõrgete autasudega

30. mail andis Ungari suursaadik János Balla Ungari Moskva suursaatkonnas kõrge riikliku autasu soome-ugri koostöö arendajatele senaator Valeri Markovile ja tõlkija Nina Obrezkovale. Valeri Markov, kes esindab Venemaa föderaalnõukogus Komi vabariiki ja on nõukogu teadus-, haridus ja kultuurikomitee liige, pälvis…

Hõimuõhtul tantsime ja laulame permikomidega