Milles väljendub mu rahvus?

Eesti soome-ugri seltside esindajad kirjeldasid oma rahvusega seotud lõhnu ja maitsed. Millal ja milles tunnetavad nad oma rahvust? Vastustest saab aimu, kui palju ühist meil on.