Juhatus

02. juunil 2017 kaheks aastaks valitud juhatus:

ESIMEES
Madis Arukask   madis.arukask@ut.ee

Tartu ülikooli Eesti keele ja kultuuri (muukeelsetele) dotsent
Tartu ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president
Teinud välitöid Setu-, Vadja- ja Vepsamaal

ASEESIMEES
Kirsti Ruul   kirsti@prpartner.ee

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo juhataja
Suhtekorraldaja ja nõustaja ettevõttes PR Partner
Kriisikommunikatsiooni õppejõud Tartu ülikoolis
Fenno-Ugria Asutuse referent 1999–2001
Vadja ekspeditsioonidel osaleja

LIIKMED

 Tõnu Seilenthal  seilu@ut.ee

Tartu ülikooli uurali keelte ja hungaroloogia dotsent
Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige
Eesti fennougristide komitee esimees
Suomalais-Ugrilainen Seura tegevliige
Rahvusvahelise hungaroloogia seltsi asepresident

 

Sven-Erik Soosaar svenerik@wikimedia.ee

MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse esimees
Etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija
Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige
Töötanud EKIs ja Fenno-Ugria Asutuses

 

 Viia-Kadi Raudalainen   kadi@fennougria.ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht
Eesti Ungari Seltsi juhatuse esimees
Ungari Instituudi programmijuht 1995–2008
Kuldjala Lauluseltsi liige

 

Tõnis Lukas

Eda-Riin Leego

Andres Heinapuu  

 

 

Print Friendly, PDF & Email