Juhatus

Juhatus, kes on ametis 2020. aasta juuni lõpuni.

 

Madis Arukask, esimees, madis.arukask@ut.ee

Madis Arukask on Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees 2015. aastast, juhatuse liige 2005. aastast. Ta töötab Tartu ülikoolis humanitaarvaldkonna dotsendi ning vanemteadurina, uurides läänemeresoome rahvaste usundit ja folkloori. Ta on korraldanud 15 aasta jooksul uurimisretki vepslaste jt. läänemeresoome rahvaste juurde. Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president ning mitmete teadusorganisatsioonide liige.

 

 

 

Kirsti Ruul, aseesimees, kirsti.ruul@gmail.com

 

Tõnu Seilenthal, juhatuse liige, seilu@ut.ee

 

Sven-Erik Soosaar, juhatuse liige, svenerik.soosaar@eki.ee

Sven-Erik Soosaar on etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija. Ta on ühtlasi Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige. Hetkel töötab ta EKI vanemteadurina ning on töötanud ka Fenno-Ugria Asutuses. Sven-Erik on ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi ekespertliige aastatel 2020-2022.

Miks on hõimurahvaste teema teile südamelähedane? „Mind on lapsest saadik huvitanud võõrad keeled ja rahvad. Teadmine, et osa rahvaid ei olegi meile nii võõrad ning lähemal tutvumisel hoopis üsna lähedased ja sarnased, teeb südame soojaks. Samas teeb kurvaks, et mitmed neist rahvastest ja keeltest on hävimisohus. Olen püüdnud anda oma panuse sellesse, et need rahvad ja keeled püsima jääksid. Minu igapäevane töö on soome-ugri keelte uurimine, aga selle kõrvalt panustan ka eestikeelse Vikipeedia arengusse. Fenno-Ugria juhatusse panustan eelkõige keeleteemadel.“

 

Viia-Kadi Raudalainen, juhatuse liige, kadi@fennougria.ee

Kadi Raudalainen on Fenno-Ugria tegevjuht. Ta vastutab selle eest, et kõik koostöös juhatusega kavandatud ettevõtmised saaksid teoks ning rahaasjad oleksid korras. Kadi on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoogia soome-ugri keelte eriharu, täiendanud end Helsingi ülikoolis ungari keele ja kultuuri erialal ning õppinud ka kultuurikorraldust. Töötanud ligi 15 aastat Ungari Insituudi programmijuhina. Vabast ajast võtab suure osa koorilaul, mida ta on harrastanud lapsepõlvest saadik.Kadi Raudalainen on Fenno-Ugria juhatuse liige alates 2002. aastast, praegu ka tegevjuht.

Miks on hõimurahvaste teema teile südamelähedane? „Keskkoolitüdrukuna unistasin saada mansi hiigelpikkade lugulaulude uurijaks. Folkloristi minust küll ei saanud, kuid Fenno-Ugrias püüan teha kõik endast oleneva selleks, et hantide, manside, udmurtide, ersade, isurite ja teiste soomeugri rahvaste vägev laulupärand looks sildu inimeste ja rahvaste vahel ja jõuaks laia maailma. Usun, et soome-ugri rahvaste kultuurid on visad ja elujõulised nagu ranna- või mäestikutaimed, peame kandma vaid hoolt selle eest, et nende kasvukeskkond ei saaks räsida ja et neid tuntaks ja märgataks.“

 

Eda-Riin Leego, juhatuse liige, edariin.leego@gmail.com

Eda-Riin Leego panustab Fenno-Ugria juhatusse põhiliselt noori puudutavate teemadega ja on teinud seda alates 2017. aastast. On Tartu Ülikoolis doktorant ja uurib komi keele demonstratiivpronoomeneid. Lisaks on tegev seltsingus Fenno-Ugria Noored.

Miks on hõimurahvaste teema teile südamelähedane? „Keel ja kultuur mängivad inimeste minapildis suurt rolli – oma pärimuskeele ja -kultuuri väärtustamine aitavad paremini väärtustada ka ennast. Kui väljastpoolt tulevad aga signaalid vastupidisest, on seda raske teha. Väikerahvad peavad tihti maadlema eelarvamustega, et nende keel ja kultuur on vähearenenud ja kasutud. Usun, et näidates, kuidas väärtustame nii oma kui hõimurahvaste keeli ja kultuure, aitame sama teha ka neil.“

 

Foto Tiit Pruuli, Siofok 2012

Andres Heinapuu, juhatuse liige, aheinapuu@gmail.com 

Andres Heinapuu panustab Fenno-Ugria juhatusse kultuuri-, info- ja poliitikateemadel Asutuse taastamisest saadik. Oli IV soome-ugri rahvaste maailmakongressi peakorraldaja 2004, on korraldanud mitmeid info- ja interneti-teemalisi konverentse, toimetanud Fenno-Ugria infolehte (1994-2001), samuti mitmeid FU võrguteavikuid ja Soome-Ugri rahvaste Infokeskuse kodulehekülge www.suri.ee, edendanud soome-ugri teatrite koostööd. Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja juhatuse liige.

 

 

 

 

Indrek Jääts, ERMi esindaja juhatuses, indrek.jaats@erm.ee

Indrek Jääts on etnoloog, töötab Eesti Rahva Muuseumis teadurina. Tema peamised uurimisteemad on olnud etnilised protsessid, rahvuslus ja rahvuspoliitika, eeskätt soome-ugri aladel. Põhjalikumalt on ta tegelenud setude etnilise identiteedi ning komi rahvusluse tekkelooga, aga ka permikomide ning vepslaste etnopoliitilise olukorraga. Muuseas on ta teinud ka paari selleteemalist dokumentaalfilmi ning on ERMi püsinäituse “Uurali kaja” kaasautor.  Fenno-Ugria juhatusse kuulub Indrek Jääts taas suvest 2018, kuid ta on juhatuse liige olnud ka varem.

„Miks on hõimurahvaste teema teile südamelähedane?“

Maailmas ja isegi Euroopas teatakse soome-ugri rahvastest üsna vähe. Eriti neist kes elavad Venemaal. Neist vaadatakse mööda, neid justkui ei nähtagi. Meie neid ei unusta ja katsume seista selle eest, et neid ka laiemalt teataks ja tuntaks. Soome-ugri rahvad on meile keeleliselt ja emotsionaalselt lähim osa maailma etnilisest mitmekesisusest ning me püüame töötada selle nimel, et see osa ei kaoks, vaid säiliks ja areneks.

 

Print Friendly, PDF & Email