Alates 1991. aastast

Ajalugu alates 1991. aastast Soome-ugri koostöö nõukogude ajal Soome-ugri kontaktid ei läinud nõukogude okupatsiooni ajal kaduma, kuigi valdkonnad ja tegijad muutusid. Üha enam intensiivistusid teaduskontaktid, akadeemik Paul Ariste eestvedamisel kujunes Tartu ülikoolist soome-ugri teadusmaailma tähtsaim keskus. Kümned Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad … Jätka Alates 1991. aastast lugemist