Hõimurahvaste programm jagas uurimistoetusi

hõimurahvastep

Haridus- ja teadusministeeriumi Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 19. detsembri 2017. aasta koosolekul eraldada järgmised uurimistoetused:

Tartu Ülikooli uurimisprojekti “Isuri keele õppesõnastik” jätkutaotlusele 12 010 eurot.

Eesti Kirjandusmuuseumile uurimisprojekti ”Teadusliku väljaande „Udmurdi etnograafiat ja rahvaluulet Eestis leiduvatest kogudest” käsikirja ettevalmistamine jätkutaotlusele 11 768 eurot.

Tartu Ülikooli uurimisprojektile “Soome-ugri religioossed identiteedi-manifestatsioonid” 11 000 eurot.

Tartu Ülikooli uurimisprojektile “Isuri keele õppegrammatika” 7 533 eurot.

Tartu Ülikooli uurimisprojektile “Omakeelsed läänemeresoome kogukonnad Venemaal: keel, pärimus, enesetunnetus” 6 565 eurot.

Tartu Ülikooli uurimisprojektile “Liivi keele veebikäsiraamat ja murdetekstide kogu” 16 572 eurot.

Tartu Ülikooli uurimisprojektile “Ersa keele ja komi keele grammatika: käsikirjade täiendamine ja süstematiseerimine” 20 723 eurot.

Hõimurahvaste programmi IV nõukogu uurimistööde projektikonkursiga toetatakse hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust.

Kadri Sõrmus
Hõimurahvaste Programmi nõukogu esimees

 

 

Print Friendly, PDF & Email