Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma. 12. korda toimuva võistluse teema on looduslikud (mitte ehitatud-rajatud)…

Venemaa ja teiste maade fennougristid kogunevad Ižkaris

Udmurdi vabariigi pealinnas  Iževskis (Ižkar) toimub 4.-9.06 VI ülevenemaaline fennougristide teaduskonverents “Soome-ugri maailm Venemaa multikultuurses ruumis: kultuuriuuringud ja uued  väljakutsed”, mis keskendub soome-ugri keeleteaduse, folkloristika,  kirjandusteaduse, muusikakultuuri, etnilise ajaloo ning kaasaegsete etnosotsioloogiliste protsesside aktuaalsete küsimustele. Lisaks plenaaristungitele ja temaatilistele sektsioonidele…

Pühapäeval, 2. juunil lahkus meie seast Riigikogu staažikaim liige ning soome-ugri teemade eestkõneleja Mart Nutt

Mart Nutt (1962-2019) oli Eesti Vabariigi riigikogu liige, kes tundis suurt huvi vähemusrahvuste õiguste, inimõiguste ja soome-ugri rahvaste problemaatika vastu. Ta võttis aktiivselt osa  soome-ugri rahvaid tutvustavatest sündmustest, aitas neid läbi viia moderaatorina või tasakaaluka sõnavõtjana. Nutt oli hinnatud kõnemees. …