Hõimurahvaste programm tunnustas rahvusteadlasi ja otsustas anda 2015. aastal hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias mari teadlasele Raissia Kudrjavtsevale venekeelse monograafia «Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур народов Поволжья» (Mari lühiproosa poeetika genees…