Print Friendly

5. Бесермян крезь٭/ Bessermani krezh / Besserman krezh / Бесермянский напев

Loode-Udmurtia väikerahval bessermanidel ja Põhja-Udmurtias on säilinud iidne improvisatoorne laulustiil – krezh. Selle unikaalsus seisneb spontaansel loomisel vastavalt olukorrale, laulja meeleolule ja seisundile. Laulusõnadel ja häälikutel pole otsest tähendust.

Among the Bessermans, a small people living in northwestern Udmurtia, and also in northern Udmurtia, an ancient improvisatory song type, the krezh, has survived. It is unique in that it is created spontaneously according to the occasion, the mood and state of the singer.
In krezh – the words and the sounds have no direct meaning or sense.

٭Крези – это древние импровизационные напевы северных удмуртов и бесермян. Уникальность их заключается в том, что текст крезей является спонтанным. Он рождается только в момент пения и зависит от настроения и внутреннего состояния исполнителя.

 

Maria Korepanova –  laul, raamtrumm / vocal, framedrum
Toivo Sõmer – canjira/canjira

AR-GOD, Maria, P1200734

Salvestatud/recorded: Helikodu Stuudio (Meris Tammik), Tartu, Estonia, mai 2016.
Loo allikas /source: с. Юнда Балезинского р-на УР Записала М. Корепанова 2002 г. от местного бесермянского фольклорного ансамбля

 

Etnoprojekt  AR-GOD album „AR-GOD“

 

Jaga sõpradega